Soovitused aruande ja esitluse koostamiseks

https://www.tyripk.ee/sites/tyripk.ee/files/koostaminejakaitsmine2016_0.pdf

Soovitused esitluse koostamiseks

Oma seisukohtade paremaks väljatoomiseks tuleb kaitsmisel kasutada slaidiesitlust (nt PowerPointi, Google’i esitlust või mõnd muud veebipõhist keskkonda).

Slaididel esitatakse põhiseisukohad, märksõnad, graafikud, diagrammid, pildid – see ei ole tekst, mida ette lugeda, vaid näitlikustamise materjal.
Esitlus võiks piirduma 7–12 slaidiga.
Minimaalne kirja suurus slaidil on 24 pt ja pealkirja suurus 48 pt

Slaididel võiks näiteks olla:

1. slaid – töö teema, autori ees- ja perekonnanimi, klass, aasta.
2. slaid – töö eesmärk.
3. slaid – ülesanded eesmärgi saavutamiseks.
4. slaid – töökäik.
   5. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).
   6. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).
   7. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).
8. slaid – tulemus.
9. slaid – järeldused ja hinnang.
10. slaid – midagi sobivat lõpetuseks.

Slaidi tekst ja esitleja kõne peavad ühtima. Kõne on alati pikem kui tekst slaididel.

Vaata lisaks SIIT

Näiteid

http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/64218176/Loovt%C3%B6%C3%B6d