Koolielu

Robootika


ROBOOTIKA

4. - 9. klasside õpilastele toimuvad 2 korda nädalas:
esmaspäeviti kell 13.45-15.25
Juhendab õpetaja Janek Marrandi

teisipäeviti kell 13.45-15.25
Juhendab õpetaja 
Laine Aluoja

1. - 3. klasside õpilastele toimuvad 5 korda nädalas
Juhendajad Reine Reiska, Külli Jäätma, Merit Puna

TEGEVUSTE ÜLEVAADE:
http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/103960521/Robootika

Seadmete kasutamine
LEGO Education WeDo 2.0
* algklassides  keskuste päeval õppeainete lõimimisel õppetegevuse huvitavamaks muutmisel ning  robootika ringis.
 Käeline tegevus – juhendi järgi mudeli ehitamine.
Matemaatika – „Jalgpallur“ - mõõtmine, kui kaugele lendab pall (pallid erinevast materjalist); probleemülesannete lahendamine.
Inimeseõpetus – „Fännid“ - kuidas käituda avalikes kohtades. „Laev“ – ohutus - nii laeval, kui vees.
Loodusõpetus – loomad, linnud ja roomajad ning lisainfo uurimine nende kohta („Lõvi“, „Alligaator“, „Suur lind“); jõud, liikumine, kiirus, tasakaal („Spinner“).
Muusika – „Trummilööv ahv“. Erinevad rütmid, erinevad trummid, laulule õige rütmi programmeerimine.
* HEV õpilased- erinevate õpioskuste ja peenmotoorika arendamine läbi mängulise ja käelise tegevuse. 
* 1. – 3. klasside õpilaste robootika ring
* 4. - 9. klassis  NutiLabori ringi tegevustes ( robootika – robotite ehitus ja neile liikumise programmeerimine)
* 7. klassis tehnoloogia ja informaatika tunnis  robotite konbstrueerimiseks ja  tegevuste programmeerimiseks
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/lego-wedo20.html

Dash ja Dot Wonder robootikakomplekt
Eesti keel – jutustamisoskus (loodud tegelasega seotud loo välja mõtlemine), kaaslastele esinemine, kuulamisoskus.
Väärtuskasvatus - koostöö kaaslastega, suhtlemisoskuse arendamine.
Informaatika – piltprogramm,  programmeerimine, programmi muutmise võimalused.

Materjalid: http://jarvamaarobootika.weebly.com/dach-and-dot.html

LEGO EV3
* HEV õpilased- erinevate õpioskuste ja peenmotoorika arendamine läbi mängulise ja käelise tegevuse. 
* 4. - 9. klassis  NutiLabori ringi tegevustes ( robootika – robotite ehitus ja neile liikumise programmeerimine)
* 7. klassis tehnoloogia ja informaatika tunnis  robotite konbstrueerimiseks ja  tegevuste programmeerimiseks
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/ev3.html

Makey Makey Classic ja GO
* 1. – 6. klasside õpilaste ja väikeklassi õpilaste õppimise motiveerimiseks muusikaõpetuses (vastavalt õppekavale)
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/makey-makey.html

OzoBot EVO
* 4. – 7. klasside õpilaste õppimise motiveerimiseks tehnoloogiaõpetuses ja matemaatikas
* 8. klassis ja 9. klassis õpilaste õppimise motiveerimiseks matemaatika, füüsika ja geograafia õppimisel
* väikeklassi õpilaste õppetegevuse motiveerimiseks loodusainetes, informaatikas ja matemaatikas
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/ozobot.html


Kasutajate arv

1. - 3. klass - 155 õpilast, 4. - 9. klasside robootikaringid (32 õpilast) , 5. klass (62 õpilast), 6. klass (52 õpilast), 7. klass (52 õpilast), 8. klass (57 õpilast)