Õppetöö

Tegija


2023./2024. õppeaasta
 
1. trimester

I KOOLIASTE
ELIISE GALKA - neiu, kes laulab innukalt, etleb elavalt ja kelle joonistused rõõmustavad paljusid.
ANU GRENTS - õpetaja, kes hoolib oma õpilastest väga ning elab neile igal sammul kaasa. Ta on loonud oma klassist sõbraliku ja kokkuhoidva meeskonna, kes abistavad ja hoiavad üksteist. Lisaks tegi ta kõigi oma õpilastega kaasa Paide-Türi Rahvajooksu distantsi, nii 1 km kui pärast 5 km distantsi. Eeskujuks kõigile, et näidata koostöö ja koostegemise võlu.
MARIKA SIMSON-PALUSALU - õpetaja, kes märkab oma lapsi ja oskab neid aidata. Kas on tegemist raskemate ülesannete või arusaamatustega suhtluses – õpetaja on alati kohal ja toeks. Tema klassi on märgatud, kui heade õpiharjumustega klassi.

II KOOLIASTE
HENRI VEEBERG - noormees, kes teeb varsti Hunt Kriimsilmale endale juba silmad ette. Ta laulab – väga hästi kusjuures, etleb – samuti väga hästi, öeldakse, et ta on säravalt andekas ja meeldiva käitumisega noormees. Mis eriti vahva, ta aitab ka vabatahtlikult noorematele koolikaaslastele töölehti valmistada.
Õpetajad KARMEN ZAROVSKI ja EVELIN METSIS - alati on kahju, kui mõni huviring koolimajas tegevuse lõpetab. Kuid kui see huviring ja tegevus meie majja jälle naaseb, siis on meil lausa tore. TORE liikumine on oluline osa kooli keskkonna arendamises sõbralikuks ning toetavaks. Ja meil on TORE meel, et need kaks särtsakat õpetajat on nõuks võtnud hinge ja hoolega seda TOREdat asja vedada.

III KOOLIASTE
CARLIS RAK - noormees on otsustanud võtta oma viimasest aastast meie koolis kõik mis võtta on – ta särab matemaatikas, koostab edukaid kõnesid, osaleb edukalt spordisündmustel ning ragistab pead mälumängus. Sealjuures on ta alati rõõmsameelne ja viisakas.
MARI ROOSME-  neiu, kes on multitalent – ta loob ise luuletusi, mis poevad hinge, etleb oskuslikult ning annab alati oma panuse edukateks spordivõistlusteks. Lisaks on ta sellest õppeaastast oma sõna ja jõuga abis ka õpilasesinduses.
Raamatukogu juhetaja MONIKA VIGAND - meie majas on üks ruum, mis tõmbab meie noori enda poole ikka ja jälle. Mõnikord peab sinna minema ka siis, kui ei taha, kuid enamasti tahtekase seal olla rohkem, kui vahetund lubab. Seal ruumis on üks alati üks rõõmsameelne inimene, kes hoiab silma peal, et kõik saaksid kätte vajaliku – kes mängu, kes raamatu, kes õpiku, kes teada, mis tund neil parasjagu on, kes rahu ja vaikuse.

 
2022./2023. õppeaasta
MAI
I KOOLIASTE
3. a klassi seiklusmatka korraldusmeeskond (Annabel Kinsiver ja Egor Valdmaa) - noortel tuli idee ja nad teostasid selle. Korraldus oli kiire ja asjalik ning seiklusmatk kulges II kooliastme jaoks lõbusalt. Üllatusena tuli sellise sündmuse korraldamine ka klassijuhatajale.    
II KOOLIASTE
MAIRO KÕNNUSAAR - vabariiklikul TV 10 Olümpiastarti võistlusel palliviskes III koht uue isikliku rekordiga ehk Eesti omavanuste kolmas.    
III KOOLIASTE
KADI PUU - saavutas vabariiklikul TV 10 Olümpiastarti võistlustel 600m jooksus 4. koha uues isikliku rekordiga ehk Eesti neljas jooksja omavanuste seas.
KIRKE PINDMAA - projektipäeva 2023 "Teekond" peakorraldaja    
ÕPETAJAD
MARJU MEI - õppaasta vältel tehtud töö avanes ühel üritusel, mis oli väga kaunis ja andis edasi aasta jooksul õpitud oskuseid - Tantsuõis. 
EVELY SIIMSOO  -  Erasmus+ projektide vedamine.

APRILL
I KOOLIASTE
LOVISE HEINSAAR 3.c klass - saavutas üleriigilisel etluskonkursil "Ellen Niiduga Midrimaal" II koha.    
II KOOLIASTE
MARTIN RAUDSEPP - abistab vabatahtlikuna kooliväliselt erinevatel kohalikel üritustel juba teist aastat. Soovib igal üritusel nii kooli sisesel kui välisel kaasa aidata. Martin organiseeris oma klassi Sinilillejooksule Paidesse. Väga töökas ja abivalmis.    
III KOOLIASTE
KAROLA-LEE AASAVELT - TASKA ideekonkurssi eestvedaja.    
ÕPETAJA
MARIKA ROOSILEHT - võitis klassiga küünalde kogumise kampaanias 1000 eurot. Väga tegus igas valdkonnas ja lapsed on teinud mitmeid häid tulemusi spordivõistlustel, luule ja kirjanduse alal jne.

MÄRTS
III KOOLIASTE
ELIISE TALVOJA  - abistab vabatahtlikuna kooliväliselt erinevatel kohalikel üritustel juba teist aastat. Soovib igal üritusel nii kooli sisesel kui välisel kaasa aidata.
STEVEN MARTI LILLIPUU - võitis III koha TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul etapil ehk Eesti kolmas kõrgushüppaja. Olgu öeldud, et võimed lubasid ka esikohale võitlust, kuid sel korral pidi leppima kõrge kolmanda kohaga.     
ÕPETAJA
MARGIT KEROV - emakeelepäeva e-etteütlusel parim nutiseadmes kirjutaja. Külli Jäätma - panustas oma aega ja häid mõtteid emakeelepäeva ettevalmistustesse ja osales aktiivselt selle läbiviimisel. Lisaks toetas oma QR-koodi mänguga 6. aprilli teistmoodi koolipäeva. 
 
VEEBRUAR
I KOOLIASTE
LIISA ARULEPP - tubli ja julge solist nii kirikukontserdil kui kooli aktustel    
II KOOLIASTE
JADE RAJASAAR ja ELIISE AUS - neiud alustasid juba detsembrikuus ette valmistama kahe klassi kava liikumispeoks, harjutati palju ja järjepidevalt ning õpiti mitme nurga alt, kuidas teha meeskonnatööd ning kuidas leida kompromisse, et koostöö õnnestuks.
III KOOLIASTE

STEVEN DEKET - keda jagus lavale nii esinejana kui liikumispeo õhtujuhina, kes muutis peo meeleolukaks ja meeldejäävaks. 
ÕPETAJAD
TEA SAAR ja TIIU SCHÜTS -  imeilusate kontsertide korraldamise eest, laste eduka juhendamise eest paljudel võistlustel.

JAANUAR
I KOOLIASTE
MARIE-ELIISE IKLA - poole koolis käidud aasta jooksul tublisti arenenud. Kui lasteaias oli Marie väga tagsihoidlik ega tahtnud ühiseid asju kaasa teha, siis koolis on ta avanenud ja näidanud valmisolekut õppida, areneda tundes sellest rõõmu.
II KOOLIASTE
ANNALIISA AREN - suurepäraste sporditulemuste eest (ka riiklikul tasemel)
 
DETSEMBER
I KOOLIASTE
Annabel Kinsiver ja Marten Toomela - Vahvad giidid, kes näitasid ja tutvustasid ETV NOVA saate meeskonnale ja seeläbi tervele Eestile Türi põhikooli. Saatelõik ilmus detsembris.
II KOOLIASTE
REVO-MARTEN OJAND - aitas vabatahtlikult oma vabast tahtest ja ajast üles panna kooli jõulukaunistusi. Ta mõtles kaasa ning tema abi ja ideedega, said kaunistused täpselt oma õigele kohale.
III KOOLIASTE
VALLO MARTEN LILLIPUU - aitas ettevalmistada ÕE jõulusündmusi ning lisaks sellele nii II kui III kooliastme jõulupidusid. Ta märkab, kus on abi vaja ja samas oskab abi küsida, kui ei oska või ei jõua.
ÕPETAJA
LIISA GRITŠENKO - võistluste aktivist. Leiab alati noortele võimalusi võistlemiseks ja kogemuste saamiseks. Märkab kõiki oma õpilasi  ja nende arengut.
 
NOVEMBER
I KOOLIASTE
LOVISE HEINSAAR - Luulekonkurss "Ellen Niiduga Midrimaal" edasipääs koolisiseselt võistluselt maakondlikule. Maakondlikul etluskonkursil oma vanusegrupis I koht ja edasipääs vabariiklikule konkursile. Väga tubli laululaps. Koolisiseselt võistulaulmiselt edasipääs Türi valla laste lauluvõistlusele.
II KOOLIASTE
MERILYN LÕPS 4C klass - Kooliaasta oli talle väga keeruline. Kooli vahetus ja uued sõbrad, õpetajad ja muu. Trimestri lõpuks on ta saanud oma hinded korda ja tunnis on ta muutunud palju rõõmsameelsemaks ja temas on näha suurt muutust. Neiu on astunud suure sammu edasi ja muutunud enesekindlamaks, saanud uusi sõpru ja julgust.
III KOOLIASTE
SIMMO MATSINA  - fotograaf - aitas õpilasesindusel jäädvustada septembrikuus Projektipäeva ning novembris pildistas õpetajate Tea ja Tiiu korraldatud kooli lauluvõistlust. Teeb tööd entusiastlikult ning kvaliteet on väga hea.     
ÕPETAJA
MARIKA ROOSILEHT -  omaalgatuslikult ja vabatahtlikult koostas I kooliastmele kodanikupäeva viktoriini ja esitluse, mida kolleegid kasutasid näitlikustamiseks eelneval päeval neil  teemadel õpilastega vesteldes.
 
OKTOOBER
I KOOLIASTE
3.c KLASS - 3.c klass oli aktiivne Türi valla sünnipäevakaartide joonistaja saades valla poolt tunnustatud terve klassikollektiiviga.    
III KOOLIASTE
ROOSMARII VILLEMS - ainepäeva "Matemaatika südames" raames oli 1.koha saavutanud võistkonna väärtuslik liige ning lisaks teenis individuaalvõistlusel 2.koha.
ÕPETAJA
KAREN KIIK - võttis enda peale NAKS teatrifestivali sündmuste organiseerimise ja kokkulepete sõlmimise.
 
SEPTEMBER
I KOOLIASTE
ZLATA KRAVTCHENKO 1.c klass - onväga töökas, tähelepanelik ja kohusetundlik õpilane. Vaatamata sellele, et tema keeleoskus on veel napp, püüab ta tunnis kõik usinasti kaasa teha. Zlata oskab nüüd juba eesti keeles lugeda ning arvutada, ta kirjutab väga ilusaid kirjatähti ning talle meeldib joonistada ja laulda. Kehalise kasvatuse ja rütmika tundides saab ta suurepäraselt hakkama nii tantsusammude, akrobaatika kui ka korvpalli põrgatamisega. 1.c klassi lapsed on rõõmsad, et neil on nii tore klassikaaslane.
II KOOLIASTE
EMILI TEESALU - Hea Lapse ajakirjas avaldati raamatuarvustused, Noorteportaali Teeviit loomekonkurss „Mina olen muutus“    
III KOOLIASTE
TPK Õpilasesindus - 2.septembril toimus Projektipäev 2022, mis keskendus sel korral vaimse tervise teemadele. Kõik nägid seda, kuidas Projektipäev kujunes - kes olid külalised, millised olid teemad jne. Korraldusprotsess algas juba hilistalvel ja viimased pingutused tehti veel hilissuvel. Otsiti külalisi ja sponsoreid, välja saadeti ligi 100 kirja, koostati tunniplaanid, ruumiplaanid ja kõik muu sinna juurde kuuluv. 
ÕPETAJA
ANNELI TALVISTE - suunab oma õpilasi aktiivselt osalema erinevatel võistlusel ning toetab ning juhendab neid. Õpilaste tööd avaldatud Hea Lapse ajakirjas ning Teeviida loomekonkursil saavutasid õpilased 1. ja 2. koha.
 
2021./2022. õppeaasta
MÄRTS
II kooliaste
Laurits Nummert 4A - Türi Põhikooli informaatika olümpiaadi 2.koht; Maakondliku informaatika olümpiaadi 1. koht.
III kooliaste
Kairit Kolk 7C - Geograafia olümpiaadi 7.klasside arvestuses maakonnas 1.-2.koht; Maakondliku õpilasetlejate konkursi 1.koht; Türi Põhikooli informaatika olümpiaadi 3.-4.koht;
Romet Nurmsalu 8C - Geograafia olümpiaadi 8.klasside arvestuses maakonnas 1.koht; Türi Põhikooli informaatika olümpiaadi 1.koht;
Õpetaja: Külli Jäätma
VEEBRUAR
I kooliaste
Selene Sooäär 2C - Hea Lapse ajakirja konkursil "Kohtumine linnuga" eripreemia
II kooliaste
Roosi Põllu 4C - Vabariikliku solistide konkursi Solistica 4. koht ja eripreemia; Maakondliku õpilasetlejate konkursi 1. koht.
III kooliaste
Mia Jasson 9C - Geograafia olümpiaadi 9.klasside arvestuses maakonnas 1.koht; Füüsika olümpiaadil maakondlikus arvestuses 1.koht;
Õpetajad: Piret Ohu, Ella Põder

NOVEMBER
I kooliaste

Steven Iljin 3.b
II kooliaste 
Roosi Põllu 4.c
III kooliaste 
Kirke Pindmaa 8.b
Õpetaja: Laine Aluoja

OKTOOBER
II kooliaste
Mari Roosme 5.b

III kooliaste
Marta Roosme 7.a
Õpetaja: Anneli Talviste

SEPTEMBER
II kooliaste
Emili Teesalu
5.b
Õpetaja: Liisa Gritšenko

 
2020./2021. õppeaasta

MAI
I kooliaste

Romet Jõesma 2.a
II kooliaste 
Steven Marti Lillipuu 5.b
III kooliaste 
Kristofer Piirsalu 7.a
Õpetaja: Anneli Talviste

APRILL
I kooliaste
Aksel Gansen 1.c
II kooliaste
Mehis Kotselainen VK 2
III kooliaste
Aleksander Lavrinenko 9.a
Õpetaja: Liisa Gritšenko

MÄRTS
I kooliaste
Karl Märten Aren
1.c
II kooliaste
Marta Roosme
6.a
Marta Suitsberg 4.b
III kooliaste
Hubert Luste 8.c
Õpetaja: Triin Prints

VEEBRUAR
III KOOLIASTE
MIA JASSON- maakondlikul füüsikaolümpiaadil I koht, pääs vabariiklikule võistlusele
INNAR RAUDSEPP- maakondlikul füüsikaolümpiaadil I koht
HUBERT LUSTE - maakondlikul geograafiaolümpiaadil I koht 

TRISTAN MARTTI METSALU - mookondlikul keemiaolümpiaadil 1. koht, füüsikaolümpiaadil 2. koht
Õpetaja Ella Põder

JAANUAR                                   
I KOOLIASTE
ANNALIISA AREN
- Hea Lapse lauamängude võistlusel eriauhind
II KOOLIASTE
KAIRIT KOLK - maakondlik bioloogia olümpiaadi I koht
III KOOLIASTE
HUBERT LUSTE -  maakondlikul  emakeeleolümpiaadil I koht, bioloogiaolümpiaadil I koht
Õpetaja Meeli Savolainen

 
SEPTEMBER - OKTOOBER - NOVEMBER
 
1. TRIMESTER
TRIMESTRI TEGIJA
MARTEN MÕLDER 2.c klass
väga sõbralik ja hooliv kaaslane, edusammud õppetöös
I KOOLIASTE

NOVEMBRIKUU TEGIJA:  Annaliisa Aren 3.a klass – auhinnaline koht Eesti Rahvusraamatukogu poolt korraldatud GIS-konkursil  "Pane kaardid elama ja liikuma"

II KOOLIASTE

SEPTEMBRIKUU TEGIJA: Kristiina Theresa Miller 6.b klass – Kergejõustiku 4-võistlusel saavutatud võistkondliku I koha eest.

OKTOOBRI - JA NOVEMBRIKUU TEGIJA: Roosi Gansen 5.a klass – Maakondliku koolinoorte krossijooksu meistrivõistlustel I koht ja Ellen Niiduga „Midrimaale“ koolivooru võit.

III KOOLIASTE

SEPTEMBRIKUU TEGIJA: Karolin Surva 9.A klass - Eesti meistrivõistlustelt olümpiakrossis 3. koht ja teatekrossis 3. koht

OKTOOBRIKUU TEGIJA: Karen Zinovjev 9.B klass – X üleriigilisel muusikaolümpiaadil 10.koht 

Oktoobrikuu tegija õpetaja: Tiiu Schüts

 

2019./2020. õppeaasta

MAI
I KOOLIASTE
Annaliina Aren
2a

II KOOLIASTE
Karola Marist 5c,  Marta Roosme 5a

III KOOLIASTE
Ivar Naar
9a

Õpetaja: Anneli Talviste

APRILL

I KOOLIASTE
Kirke Renke 2a

II KOOLIASTE
Tomi Välimäe 6b

III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv
8a

Õpetaja: Kati Sagar

MÄRTS

I KOOLIASTE
Eliisa Miadzeles 2a

II KOOLIASTE
Andreas Lain
4

III KOOLIASTE
Hubert Luste 7c

Õpetajad: Signe Soolo ja Ülle Värnik

VEEBRUAR

III KOOLIASTE
Tristan Martti Metsalu 8.b 
Vabariiklikul robootikavõistlusel FLL City Shaper eelvoorus võistkondlik 2. koht,  vabariiklikul informaatikavõistluse finaalis "Kobras" 16. koht.
Õpetaja: Laine Aluoja

JAANUAR

II KOOLIASTE
Roosmarii Villem 5.b 
Nuputa maakondlikul võistlusel võistkondlikult 2. koht, vabariiklikul robootikavõistlusel FLL City Shaper eelvoorus võistkondlik 2. koht.
III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv 8.a
maakondlik füüsika olümpiaad 1.-2. koht, maakondlik keemia olümpiaad 5. koht, õpilasetlejate 29 riigikonkursi maakondlikus voorus 1. koht, 16. Hansenist Tammsaareni võistulugemisel eripreemia.
NOVEMBER

I KOOLIASTE
Maria- Liisa Mättas 1.a klass
Luulekonkursi "Ellen Niiduga Midrimaal" koolivoorus valiti üheks parimaks etlejaks, kes esindas meie kooli ka maakondlikul luulevõistlusel Tarbja Lasteaed-Koolis.
II KOOLIASTE
Elise Zinovjev 6.b klass  
VII üleriigilise koolinoorte jutuvestjate konkursil "Kratilood" 4. - 6. klasside arvestuses 1. koht ja 2. koht vabariiklikul etluskonkursil "Tahan sulle öelda".
III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv 8.a klass
VII üleriigilise koolinoorte jutuvestjate konkursiL "Kratilood" 7. - 9. klasside arvestuses sai II koht

Õpetaja: Anneli Talviste

OKTOOBER
I KOOLIASTE
Annaliisa Aren
2.a klass  
saavutas 1. koha GIS-päeva kaardivõistlusel kuni 10-aastaste arvestuses
III KOOLIASTE
Heti- Ann Talviste 7.c klass
H. Tohvelmani mälestusele pühendatud omaloomingu konkursi võitja oma vanuseastmes.
Kevin Ivantšik 8.c klass
H. Tohvelmani mälestusele pühendatud omaloomingu konkursi võitja oma vanuseastmes.

Õpetaja: Kirsti Rikk

SEPTEMBER
II KOOLIASTE
Annabel Makotkina
6.b klass
kutse Balti keti 30. aastapäeva tähistamisele ja eripreemia ajakirja Hea Laps fantaasialugude konkursil.  
III KOOLIASTE
Karolin Surva

2. kordne Eesti meister jalgratta spordis.

2018./2019. õppeaasta

MAI
I KOOLIASTE
Annaliisa Aren (1.a)- Tähekese ja Poola saatkonna jutu - ja fotovõistlusel I koht, Järvamaa koolide algklasside murdmaajooksus võistkondlikult I koht
II KOOLIASTE
Chrystian Mairold Saarse (6.c klass) - Laulukaar 2019 I koht
III KOOLIASTE
Loore Luste (8.c klass) - Järvamaa õpilastekodu-uurimiskonverentsi peapreemia
Õpetajad: Aili Avi, Kati Sagar
 
APRILL
I KOOLIASTE
Reigo Isakar (2.b klass) - Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht, "Tähelepanu, Start! finaalvõistlusel võiskonnaga 6. koht
Roosi Gansen (3.a klass)- Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht,  "Tähelepanu, Start! finaalvõistlusel võiskonnaga 6. koht
II KOOLIASTE
Annabel Makotkina (5.b) -I koht maakondlikul informaatikaolümpiaadil
Berit Biene (4.b klass) -  Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht
Vallo Marten Lillipuu (4.b) - Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht 
III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv (7.a klass) - Ajakirjas "Hea Laps" avaldatud töö, II koht maakondlikul informaatikaolümpiaadil
Õpetajad: Laine Aluoja, Ehte Kurrikoff

MÄRTS
I kooliaste

Eliise Talvoja ja Simmo Matsina 3.a klass - "Täheke " ja "Hea Laps" sõnade leiutamise võistluse võitjad.

II kooliaste
Kärolyn Metsalu
5.b klass - Maakondliku õpilaskonverentsi "Minu eKoolikott" digitaalsete õpimängude loomise konkursil 2. koht.

III kooliaste
Triin Sooäär
8.b klass - Õpifest 2019 finaalis võistkondlikult laureaadi tiitel, Euroopa statistikavõistluse Eesti finaalis võistkondlikult 7. koht.

Õpetaja: Karen Kiik, Ülle Luste

VEEBRUAR
I kooliaste
Mirjam Linnukütt 2.c klass- Järvamaa koolide 1.-3. klassi karikavõistlusel rahvastepallis saavutas võistkonnaga 3. koha ning Hea Lapse ajakirjas avaldati joonistus "Missuguse hoone paneksid sina tuledest särama".

II kooliaste
Hubert Luste 6.c klass- Maakondlikul matemaatikavõistlusel Nuputa  saavutas võistkondlikult 2. koha, maakondlikul loodusõpetuse ja bioloogia olümpiaadil saavutas 1 koha.

III kooliaste
Kertu Ševerev 7.a klass - Maakondlikul matemaatikavõistlusel Nuputa  saavutas võistkondlikult 3. koha,  maakondlikul loodusõpetuse ja bioloogia olümpiaadil saavutas 3 koha.

Õpetaja: Piret Ohu, Anu Jüris

JAANUAR
I kooliaste
Juhan Põllu 3.c klass
EMLS-i IX poiste- solistide võistulaulmise Järvamaa eelvooris 1. koht (10-11 aastased)
II kooliaste
Chrystian Mayrold Saarse 6.c klass
EMLS-i IX poiste- solistide võistulaulmise Järvamaa eelvooris 1. koht (12 - aastased kuni häälemurdeni)
Berit Biene 4.b klass
Noorte luuletajate luulevõistluse Luuleprõmm maakondlikus voorus 1. koht noorimas vanuseastmes.
III kooliaste
Andero Lavrinenko 9.c klass
Maakondlikul füüsikaolümpiaadil ja keemiaolümpiaadil 1. koht.
Õpetaja: Tiiu Schüts ja Ella Põder

NOVEMBER

I kooliaste
Mia Martha Aasaväli 2.c klass
"Hea Lapse" auhind vahva retsepti koostamise eest. Peaauhind vabariiklikul GIS- päeva kaardivõistlusel.

II kooliaste
Kirke Pindmaa 5.b klass
Vabariiklikul jutuvestjate konkursil "Kratilood" II koht.
III kooliaste
Sanna Luisa Tõrv 7.a klass
Vabariiklikul jutuvestjate konkursil "Kratilood" I koht
Õpetaja: Anneli Talviste

OKTOOBER

II kooliaste
Hubert Luste 6.c klass
Tallinna Loomaaia ja Loomaaia Sõprade Seltsi korraldatud vabariiklikul tiigriteemalisel  konkursil "Eestile uus tiigrilaul" I koht.

III kooliaste
Andero Lavrinenko 9.c klass
Maakondlikul matemaatikavõistlusel  "SÜDAMES MATEMAATIKA" 8. - 9. klasside arvestuses "Parim peastarvutaja". Maakondlikul 6.-9. klasside mälumänguturniiril võistkondlikult I koht.

Õpetaja: Kristi Rikk

SEPTEMBER

I kooliaste
Anni- Marii Aare 2. c klass
Ajakirja „Hea Laps“ ja Rimonne joonistuste ja kirjutiste konkursil „Minu tulevane elukutse“peaauhind. 

II kooliaste
Elise Zinovjev 5.b klass
Juunikuu Hea Lapse uute meresõidukite joonistuste ja kirjutiste konkursi peaauhind. Ajakirja rubriigis "Eriti edumeelsed e-tähelood"  avaldatud E- näidend.
III kooliaste
Karolin Surva 7.a klass
Eesti meistrivõistlustel maanteeratturite grupisõidus (33 km) saavutas hõbemedali.

Õpetaja: Marju Mei

 

2023./2024. õppeaasta
 
1. trimester

I KOOLIASTE
ELIISE GALKA - neiu, kes laulab innukalt, etleb elavalt ja kelle joonistused rõõmustavad paljusid.


ANU GRENTS - õpetaja, kes hoolib oma õpilastest väga ning elab neile igal sammul kaasa. Ta on loonud oma klassist sõbraliku ja kokkuhoidva meeskonna, kes abistavad ja hoiavad üksteist. Lisaks tegi ta kõigi oma õpilastega kaasa Paide-Türi Rahvajooksu distantsi, nii 1 km kui pärast 5 km distantsi. Eeskujuks kõigile, et näidata koostöö ja koostegemise võlu.
MARIKA SIMSON-PALUSALU - õpetaja, kes märkab oma lapsi ja oskab neid aidata. Kas on tegemist raskemate ülesannete või arusaamatustega suhtluses – õpetaja on alati kohal ja toeks. Tema klassi on märgatud, kui heade õpiharjumustega klassi.

II KOOLIASTE
HENRI VEEBERG - noormees, kes teeb varsti Hunt Kriimsilmale endale juba silmad ette. Ta laulab – väga hästi kusjuures, etleb – samuti väga hästi, öeldakse, et ta on säravalt andekas ja meeldiva käitumisega noormees. Mis eriti vahva, ta aitab ka vabatahtlikult noorematele koolikaaslastele töölehti valmistada.
Õpetajad KARMEN ZAROVSKI ja EVELIN METSIS - alati on kahju, kui mõni huviring koolimajas tegevuse lõpetab. Kuid kui see huviring ja tegevus meie majja jälle naaseb, siis on meil lausa tore. TORE liikumine on oluline osa kooli keskkonna arendamises sõbralikuks ning toetavaks. Ja meil on TORE meel, et need kaks särtsakat õpetajat on nõuks võtnud hinge ja hoolega seda TOREdat asja vedada.

III KOOLIASTE
CARLIS RAK - noormees on otsustanud võtta oma viimasest aastast meie koolis kõik mis võtta on – ta särab matemaatikas, koostab edukaid kõnesid, osaleb edukalt spordisündmustel ning ragistab pead mälumängus. Sealjuures on ta alati rõõmsameelne ja viisakas.
MARI ROOSME-  neiu, kes on multitalent – ta loob ise luuletusi, mis poevad hinge, etleb oskuslikult ning annab alati oma panuse edukateks spordivõistlusteks. Lisaks on ta sellest õppeaastast oma sõna ja jõuga abis ka õpilasesinduses.
Raamatukogu juhetaja MONIKA VIGAND - meie majas on üks ruum, mis tõmbab meie noori enda poole ikka ja jälle. Mõnikord peab sinna minema ka siis, kui ei taha, kuid enamasti tahtekase seal olla rohkem, kui vahetund lubab. Seal ruumis on üks alati üks rõõmsameelne inimene, kes hoiab silma peal, et kõik saaksid kätte vajaliku – kes mängu, kes raamatu, kes õpiku, kes teada, mis tund neil parasjagu on, kes rahu ja vaikuse.

 
2022./2023. õppeaasta
MAI
I KOOLIASTE
3. a klassi seiklusmatka korraldusmeeskond (Annabel Kinsiver ja Egor Valdmaa) - noortel tuli idee ja nad teostasid selle. Korraldus oli kiire ja asjalik ning seiklusmatk kulges II kooliastme jaoks lõbusalt. Üllatusena tuli sellise sündmuse korraldamine ka klassijuhatajale.    
II KOOLIASTE
MAIRO KÕNNUSAAR - vabariiklikul TV 10 Olümpiastarti võistlusel palliviskes III koht uue isikliku rekordiga ehk Eesti omavanuste kolmas.    
III KOOLIASTE
KADI PUU - saavutas vabariiklikul TV 10 Olümpiastarti võistlustel 600m jooksus 4. koha uues isikliku rekordiga ehk Eesti neljas jooksja omavanuste seas.
KIRKE PINDMAA - projektipäeva 2023 "Teekond" peakorraldaja    
ÕPETAJAD
MARJU MEI - õppaasta vältel tehtud töö avanes ühel üritusel, mis oli väga kaunis ja andis edasi aasta jooksul õpitud oskuseid - Tantsuõis. 
EVELY SIIMSOO  -  Erasmus+ projektide vedamine.

APRILL
I KOOLIASTE
LOVISE HEINSAAR 3.c klass - saavutas üleriigilisel etluskonkursil "Ellen Niiduga Midrimaal" II koha.    
II KOOLIASTE
MARTIN RAUDSEPP - abistab vabatahtlikuna kooliväliselt erinevatel kohalikel üritustel juba teist aastat. Soovib igal üritusel nii kooli sisesel kui välisel kaasa aidata. Martin organiseeris oma klassi Sinilillejooksule Paidesse. Väga töökas ja abivalmis.    
III KOOLIASTE
KAROLA-LEE AASAVELT - TASKA ideekonkurssi eestvedaja.    
ÕPETAJA
MARIKA ROOSILEHT - võitis klassiga küünalde kogumise kampaanias 1000 eurot. Väga tegus igas valdkonnas ja lapsed on teinud mitmeid häid tulemusi spordivõistlustel, luule ja kirjanduse alal jne.

MÄRTS
III KOOLIASTE
ELIISE TALVOJA  - abistab vabatahtlikuna kooliväliselt erinevatel kohalikel üritustel juba teist aastat. Soovib igal üritusel nii kooli sisesel kui välisel kaasa aidata.
STEVEN MARTI LILLIPUU - võitis III koha TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul etapil ehk Eesti kolmas kõrgushüppaja. Olgu öeldud, et võimed lubasid ka esikohale võitlust, kuid sel korral pidi leppima kõrge kolmanda kohaga.     
ÕPETAJA
MARGIT KEROV - emakeelepäeva e-etteütlusel parim nutiseadmes kirjutaja. Külli Jäätma - panustas oma aega ja häid mõtteid emakeelepäeva ettevalmistustesse ja osales aktiivselt selle läbiviimisel. Lisaks toetas oma QR-koodi mänguga 6. aprilli teistmoodi koolipäeva. 
 
VEEBRUAR
I KOOLIASTE
LIISA ARULEPP - tubli ja julge solist nii kirikukontserdil kui kooli aktustel    
II KOOLIASTE
JADE RAJASAAR ja ELIISE AUS - neiud alustasid juba detsembrikuus ette valmistama kahe klassi kava liikumispeoks, harjutati palju ja järjepidevalt ning õpiti mitme nurga alt, kuidas teha meeskonnatööd ning kuidas leida kompromisse, et koostöö õnnestuks.
III KOOLIASTE

STEVEN DEKET - keda jagus lavale nii esinejana kui liikumispeo õhtujuhina, kes muutis peo meeleolukaks ja meeldejäävaks. 
ÕPETAJAD
TEA SAAR ja TIIU SCHÜTS -  imeilusate kontsertide korraldamise eest, laste eduka juhendamise eest paljudel võistlustel.

JAANUAR
I KOOLIASTE
MARIE-ELIISE IKLA - poole koolis käidud aasta jooksul tublisti arenenud. Kui lasteaias oli Marie väga tagsihoidlik ega tahtnud ühiseid asju kaasa teha, siis koolis on ta avanenud ja näidanud valmisolekut õppida, areneda tundes sellest rõõmu.
II KOOLIASTE
ANNALIISA AREN - suurepäraste sporditulemuste eest (ka riiklikul tasemel)
 
DETSEMBER
I KOOLIASTE
Annabel Kinsiver ja Marten Toomela - Vahvad giidid, kes näitasid ja tutvustasid ETV NOVA saate meeskonnale ja seeläbi tervele Eestile Türi põhikooli. Saatelõik ilmus detsembris.
II KOOLIASTE
REVO-MARTEN OJAND - aitas vabatahtlikult oma vabast tahtest ja ajast üles panna kooli jõulukaunistusi. Ta mõtles kaasa ning tema abi ja ideedega, said kaunistused täpselt oma õigele kohale.
III KOOLIASTE
VALLO MARTEN LILLIPUU - aitas ettevalmistada ÕE jõulusündmusi ning lisaks sellele nii II kui III kooliastme jõulupidusid. Ta märkab, kus on abi vaja ja samas oskab abi küsida, kui ei oska või ei jõua.
ÕPETAJA
LIISA GRITŠENKO - võistluste aktivist. Leiab alati noortele võimalusi võistlemiseks ja kogemuste saamiseks. Märkab kõiki oma õpilasi  ja nende arengut.
 
NOVEMBER
I KOOLIASTE
LOVISE HEINSAAR - Luulekonkurss "Ellen Niiduga Midrimaal" edasipääs koolisiseselt võistluselt maakondlikule. Maakondlikul etluskonkursil oma vanusegrupis I koht ja edasipääs vabariiklikule konkursile. Väga tubli laululaps. Koolisiseselt võistulaulmiselt edasipääs Türi valla laste lauluvõistlusele.
II KOOLIASTE
MERILYN LÕPS 4C klass - Kooliaasta oli talle väga keeruline. Kooli vahetus ja uued sõbrad, õpetajad ja muu. Trimestri lõpuks on ta saanud oma hinded korda ja tunnis on ta muutunud palju rõõmsameelsemaks ja temas on näha suurt muutust. Neiu on astunud suure sammu edasi ja muutunud enesekindlamaks, saanud uusi sõpru ja julgust.
III KOOLIASTE
SIMMO MATSINA  - fotograaf - aitas õpilasesindusel jäädvustada septembrikuus Projektipäeva ning novembris pildistas õpetajate Tea ja Tiiu korraldatud kooli lauluvõistlust. Teeb tööd entusiastlikult ning kvaliteet on väga hea.     
ÕPETAJA
MARIKA ROOSILEHT -  omaalgatuslikult ja vabatahtlikult koostas I kooliastmele kodanikupäeva viktoriini ja esitluse, mida kolleegid kasutasid näitlikustamiseks eelneval päeval neil  teemadel õpilastega vesteldes.
 
OKTOOBER
I KOOLIASTE
3.c KLASS - 3.c klass oli aktiivne Türi valla sünnipäevakaartide joonistaja saades valla poolt tunnustatud terve klassikollektiiviga.    
III KOOLIASTE
ROOSMARII VILLEMS - ainepäeva "Matemaatika südames" raames oli 1.koha saavutanud võistkonna väärtuslik liige ning lisaks teenis individuaalvõistlusel 2.koha.
ÕPETAJA
KAREN KIIK - võttis enda peale NAKS teatrifestivali sündmuste organiseerimise ja kokkulepete sõlmimise.
 
SEPTEMBER
I KOOLIASTE
ZLATA KRAVTCHENKO 1.c klass - onväga töökas, tähelepanelik ja kohusetundlik õpilane. Vaatamata sellele, et tema keeleoskus on veel napp, püüab ta tunnis kõik usinasti kaasa teha. Zlata oskab nüüd juba eesti keeles lugeda ning arvutada, ta kirjutab väga ilusaid kirjatähti ning talle meeldib joonistada ja laulda. Kehalise kasvatuse ja rütmika tundides saab ta suurepäraselt hakkama nii tantsusammude, akrobaatika kui ka korvpalli põrgatamisega. 1.c klassi lapsed on rõõmsad, et neil on nii tore klassikaaslane.
II KOOLIASTE
EMILI TEESALU - Hea Lapse ajakirjas avaldati raamatuarvustused, Noorteportaali Teeviit loomekonkurss „Mina olen muutus“    
III KOOLIASTE
TPK Õpilasesindus - 2.septembril toimus Projektipäev 2022, mis keskendus sel korral vaimse tervise teemadele. Kõik nägid seda, kuidas Projektipäev kujunes - kes olid külalised, millised olid teemad jne. Korraldusprotsess algas juba hilistalvel ja viimased pingutused tehti veel hilissuvel. Otsiti külalisi ja sponsoreid, välja saadeti ligi 100 kirja, koostati tunniplaanid, ruumiplaanid ja kõik muu sinna juurde kuuluv. 
ÕPETAJA
ANNELI TALVISTE - suunab oma õpilasi aktiivselt osalema erinevatel võistlusel ning toetab ning juhendab neid. Õpilaste tööd avaldatud Hea Lapse ajakirjas ning Teeviida loomekonkursil saavutasid õpilased 1. ja 2. koha.
 
2021./2022. õppeaasta
MÄRTS
II kooliaste
Laurits Nummert 4A - Türi Põhikooli informaatika olümpiaadi 2.koht; Maakondliku informaatika olümpiaadi 1. koht.
III kooliaste
Kairit Kolk 7C - Geograafia olümpiaadi 7.klasside arvestuses maakonnas 1.-2.koht; Maakondliku õpilasetlejate konkursi 1.koht; Türi Põhikooli informaatika olümpiaadi 3.-4.koht;
Romet Nurmsalu 8C - Geograafia olümpiaadi 8.klasside arvestuses maakonnas 1.koht; Türi Põhikooli informaatika olümpiaadi 1.koht;
Õpetaja: Külli Jäätma
VEEBRUAR
I kooliaste
Selene Sooäär 2C - Hea Lapse ajakirja konkursil "Kohtumine linnuga" eripreemia
II kooliaste
Roosi Põllu 4C - Vabariikliku solistide konkursi Solistica 4. koht ja eripreemia; Maakondliku õpilasetlejate konkursi 1. koht.
III kooliaste
Mia Jasson 9C - Geograafia olümpiaadi 9.klasside arvestuses maakonnas 1.koht; Füüsika olümpiaadil maakondlikus arvestuses 1.koht;
Õpetajad: Piret Ohu, Ella Põder

NOVEMBER
I kooliaste

Steven Iljin 3.b
II kooliaste 
Roosi Põllu 4.c
III kooliaste 
Kirke Pindmaa 8.b
Õpetaja: Laine Aluoja

OKTOOBER
II kooliaste
Mari Roosme 5.b

III kooliaste
Marta Roosme 7.a
Õpetaja: Anneli Talviste

SEPTEMBER
II kooliaste
Emili Teesalu
5.b
Õpetaja: Liisa Gritšenko

 
2020./2021. õppeaasta

MAI
I kooliaste

Romet Jõesma 2.a
II kooliaste 
Steven Marti Lillipuu 5.b
III kooliaste 
Kristofer Piirsalu 7.a
Õpetaja: Anneli Talviste

APRILL
I kooliaste
Aksel Gansen 1.c
II kooliaste
Mehis Kotselainen VK 2
III kooliaste
Aleksander Lavrinenko 9.a
Õpetaja: Liisa Gritšenko

MÄRTS
I kooliaste
Karl Märten Aren
1.c
II kooliaste
Marta Roosme
6.a
Marta Suitsberg 4.b
III kooliaste
Hubert Luste 8.c
Õpetaja: Triin Prints

VEEBRUAR
III KOOLIASTE
MIA JASSON- maakondlikul füüsikaolümpiaadil I koht, pääs vabariiklikule võistlusele
INNAR RAUDSEPP- maakondlikul füüsikaolümpiaadil I koht
HUBERT LUSTE - maakondlikul geograafiaolümpiaadil I koht 

TRISTAN MARTTI METSALU - mookondlikul keemiaolümpiaadil 1. koht, füüsikaolümpiaadil 2. koht
Õpetaja Ella Põder

JAANUAR                                   
I KOOLIASTE
ANNALIISA AREN
- Hea Lapse lauamängude võistlusel eriauhind
II KOOLIASTE
KAIRIT KOLK - maakondlik bioloogia olümpiaadi I koht
III KOOLIASTE
HUBERT LUSTE -  maakondlikul  emakeeleolümpiaadil I koht, bioloogiaolümpiaadil I koht
Õpetaja Meeli Savolainen

 
SEPTEMBER - OKTOOBER - NOVEMBER
 
1. TRIMESTER
TRIMESTRI TEGIJA
MARTEN MÕLDER 2.c klass
väga sõbralik ja hooliv kaaslane, edusammud õppetöös
I KOOLIASTE

NOVEMBRIKUU TEGIJA:  Annaliisa Aren 3.a klass – auhinnaline koht Eesti Rahvusraamatukogu poolt korraldatud GIS-konkursil  "Pane kaardid elama ja liikuma"

II KOOLIASTE

SEPTEMBRIKUU TEGIJA: Kristiina Theresa Miller 6.b klass – Kergejõustiku 4-võistlusel saavutatud võistkondliku I koha eest.

OKTOOBRI - JA NOVEMBRIKUU TEGIJA: Roosi Gansen 5.a klass – Maakondliku koolinoorte krossijooksu meistrivõistlustel I koht ja Ellen Niiduga „Midrimaale“ koolivooru võit.

III KOOLIASTE

SEPTEMBRIKUU TEGIJA: Karolin Surva 9.A klass - Eesti meistrivõistlustelt olümpiakrossis 3. koht ja teatekrossis 3. koht

OKTOOBRIKUU TEGIJA: Karen Zinovjev 9.B klass – X üleriigilisel muusikaolümpiaadil 10.koht 

Oktoobrikuu tegija õpetaja: Tiiu Schüts

 

2019./2020. õppeaasta

MAI
I KOOLIASTE
Annaliina Aren
2a

II KOOLIASTE
Karola Marist 5c,  Marta Roosme 5a

III KOOLIASTE
Ivar Naar
9a

Õpetaja: Anneli Talviste

APRILL

I KOOLIASTE
Kirke Renke 2a

II KOOLIASTE
Tomi Välimäe 6b

III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv
8a

Õpetaja: Kati Sagar

MÄRTS

I KOOLIASTE
Eliisa Miadzeles 2a

II KOOLIASTE
Andreas Lain
4

III KOOLIASTE
Hubert Luste 7c

Õpetajad: Signe Soolo ja Ülle Värnik

VEEBRUAR

III KOOLIASTE
Tristan Martti Metsalu 8.b 
Vabariiklikul robootikavõistlusel FLL City Shaper eelvoorus võistkondlik 2. koht,  vabariiklikul informaatikavõistluse finaalis "Kobras" 16. koht.
Õpetaja: Laine Aluoja

JAANUAR

II KOOLIASTE
Roosmarii Villem 5.b 
Nuputa maakondlikul võistlusel võistkondlikult 2. koht, vabariiklikul robootikavõistlusel FLL City Shaper eelvoorus võistkondlik 2. koht.
III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv 8.a
maakondlik füüsika olümpiaad 1.-2. koht, maakondlik keemia olümpiaad 5. koht, õpilasetlejate 29 riigikonkursi maakondlikus voorus 1. koht, 16. Hansenist Tammsaareni võistulugemisel eripreemia.
NOVEMBER

I KOOLIASTE
Maria- Liisa Mättas 1.a klass
Luulekonkursi "Ellen Niiduga Midrimaal" koolivoorus valiti üheks parimaks etlejaks, kes esindas meie kooli ka maakondlikul luulevõistlusel Tarbja Lasteaed-Koolis.
II KOOLIASTE
Elise Zinovjev 6.b klass  
VII üleriigilise koolinoorte jutuvestjate konkursil "Kratilood" 4. - 6. klasside arvestuses 1. koht ja 2. koht vabariiklikul etluskonkursil "Tahan sulle öelda".
III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv 8.a klass
VII üleriigilise koolinoorte jutuvestjate konkursiL "Kratilood" 7. - 9. klasside arvestuses sai II koht

Õpetaja: Anneli Talviste

OKTOOBER
I KOOLIASTE
Annaliisa Aren
2.a klass  
saavutas 1. koha GIS-päeva kaardivõistlusel kuni 10-aastaste arvestuses
III KOOLIASTE
Heti- Ann Talviste 7.c klass
H. Tohvelmani mälestusele pühendatud omaloomingu konkursi võitja oma vanuseastmes.
Kevin Ivantšik 8.c klass
H. Tohvelmani mälestusele pühendatud omaloomingu konkursi võitja oma vanuseastmes.

Õpetaja: Kirsti Rikk

SEPTEMBER
II KOOLIASTE
Annabel Makotkina
6.b klass
kutse Balti keti 30. aastapäeva tähistamisele ja eripreemia ajakirja Hea Laps fantaasialugude konkursil.  
III KOOLIASTE
Karolin Surva

2. kordne Eesti meister jalgratta spordis.

2018./2019. õppeaasta

MAI
I KOOLIASTE
Annaliisa Aren (1.a)- Tähekese ja Poola saatkonna jutu - ja fotovõistlusel I koht, Järvamaa koolide algklasside murdmaajooksus võistkondlikult I koht
II KOOLIASTE
Chrystian Mairold Saarse (6.c klass) - Laulukaar 2019 I koht
III KOOLIASTE
Loore Luste (8.c klass) - Järvamaa õpilastekodu-uurimiskonverentsi peapreemia
Õpetajad: Aili Avi, Kati Sagar
 
APRILL
I KOOLIASTE
Reigo Isakar (2.b klass) - Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht, "Tähelepanu, Start! finaalvõistlusel võiskonnaga 6. koht
Roosi Gansen (3.a klass)- Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht,  "Tähelepanu, Start! finaalvõistlusel võiskonnaga 6. koht
II KOOLIASTE
Annabel Makotkina (5.b) -I koht maakondlikul informaatikaolümpiaadil
Berit Biene (4.b klass) -  Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht
Vallo Marten Lillipuu (4.b) - Järvamaa algklasside teatripäeval  näitetrupiga I koht 
III KOOLIASTE
Sanna Luisa Tõrv (7.a klass) - Ajakirjas "Hea Laps" avaldatud töö, II koht maakondlikul informaatikaolümpiaadil
Õpetajad: Laine Aluoja, Ehte Kurrikoff

MÄRTS
I kooliaste

Eliise Talvoja ja Simmo Matsina 3.a klass - "Täheke " ja "Hea Laps" sõnade leiutamise võistluse võitjad.

II kooliaste
Kärolyn Metsalu
5.b klass - Maakondliku õpilaskonverentsi "Minu eKoolikott" digitaalsete õpimängude loomise konkursil 2. koht.

III kooliaste
Triin Sooäär
8.b klass - Õpifest 2019 finaalis võistkondlikult laureaadi tiitel, Euroopa statistikavõistluse Eesti finaalis võistkondlikult 7. koht.

Õpetaja: Karen Kiik, Ülle Luste

VEEBRUAR
I kooliaste
Mirjam Linnukütt 2.c klass- Järvamaa koolide 1.-3. klassi karikavõistlusel rahvastepallis saavutas võistkonnaga 3. koha ning Hea Lapse ajakirjas avaldati joonistus "Missuguse hoone paneksid sina tuledest särama".

II kooliaste
Hubert Luste 6.c klass- Maakondlikul matemaatikavõistlusel Nuputa  saavutas võistkondlikult 2. koha, maakondlikul loodusõpetuse ja bioloogia olümpiaadil saavutas 1 koha.

III kooliaste
Kertu Ševerev 7.a klass - Maakondlikul matemaatikavõistlusel Nuputa  saavutas võistkondlikult 3. koha,  maakondlikul loodusõpetuse ja bioloogia olümpiaadil saavutas 3 koha.

Õpetaja: Piret Ohu, Anu Jüris

JAANUAR
I kooliaste
Juhan Põllu 3.c klass
EMLS-i IX poiste- solistide võistulaulmise Järvamaa eelvooris 1. koht (10-11 aastased)
II kooliaste
Chrystian Mayrold Saarse 6.c klass
EMLS-i IX poiste- solistide võistulaulmise Järvamaa eelvooris 1. koht (12 - aastased kuni häälemurdeni)
Berit Biene 4.b klass
Noorte luuletajate luulevõistluse Luuleprõmm maakondlikus voorus 1. koht noorimas vanuseastmes.
III kooliaste
Andero Lavrinenko 9.c klass
Maakondlikul füüsikaolümpiaadil ja keemiaolümpiaadil 1. koht.
Õpetaja: Tiiu Schüts ja Ella Põder

NOVEMBER

I kooliaste
Mia Martha Aasaväli 2.c klass
"Hea Lapse" auhind vahva retsepti koostamise eest. Peaauhind vabariiklikul GIS- päeva kaardivõistlusel.

II kooliaste
Kirke Pindmaa 5.b klass
Vabariiklikul jutuvestjate konkursil "Kratilood" II koht.
III kooliaste
Sanna Luisa Tõrv 7.a klass
Vabariiklikul jutuvestjate konkursil "Kratilood" I koht
Õpetaja: Anneli Talviste

OKTOOBER

II kooliaste
Hubert Luste 6.c klass
Tallinna Loomaaia ja Loomaaia Sõprade Seltsi korraldatud vabariiklikul tiigriteemalisel  konkursil "Eestile uus tiigrilaul" I koht.

III kooliaste
Andero Lavrinenko 9.c klass
Maakondlikul matemaatikavõistlusel  "SÜDAMES MATEMAATIKA" 8. - 9. klasside arvestuses "Parim peastarvutaja". Maakondlikul 6.-9. klasside mälumänguturniiril võistkondlikult I koht.

Õpetaja: Kristi Rikk

SEPTEMBER

I kooliaste
Anni- Marii Aare 2. c klass
Ajakirja „Hea Laps“ ja Rimonne joonistuste ja kirjutiste konkursil „Minu tulevane elukutse“peaauhind. 

II kooliaste
Elise Zinovjev 5.b klass
Juunikuu Hea Lapse uute meresõidukite joonistuste ja kirjutiste konkursi peaauhind. Ajakirja rubriigis "Eriti edumeelsed e-tähelood"  avaldatud E- näidend.
III kooliaste
Karolin Surva 7.a klass
Eesti meistrivõistlustel maanteeratturite grupisõidus (33 km) saavutas hõbemedali.

Õpetaja: Marju Mei