Õppetöö

Tunniplaan


 
TUNDIDE LÜHENDID

vkB  -vene keel B

ikB- -inglise keel B

skB - saksa keel B

ikA - inglise keel A

skA - saksa keel A

b - bioloogia

g - geograafia

f - füüsika

e - eesti keel

kj - kirjandus

ku - kunst

ke - keemia

io - inimeseõpetus

lo - loodusõpetus

mu -muusika

uo - ühiskonnaõpetus

to - tööõpetus

kkP - kehaline kasvatus poisid

kkT - kehaline kasvatus tüdrukud

i - informaatika

ko, kol - koorilaul

a - ajalugu

kjk - käsitöö ja kodundus

teho - tehnoloogiaõpetus

it - infotehnoloogia

kk - kehaline kasvatus

ru -rütmika

ev - ettevõtlus

evo - ettevõtlikkusõpe

kä - karjääriõpetus

tants - tantsuõpetus

l - loovus

m -matemaatika

 
TUNDIDE LÜHENDID

vkB  -vene keel B

ikB- -inglise keel B

skB - saksa keel B

ikA - inglise keel A

skA - saksa keel A

b - bioloogia

g - geograafia

f - füüsika

e - eesti keel

kj - kirjandus

ku - kunst

ke - keemia

io - inimeseõpetus

lo - loodusõpetus

mu -muusika

uo - ühiskonnaõpetus

to - tööõpetus

kkP - kehaline kasvatus poisid

kkT - kehaline kasvatus tüdrukud

i - informaatika

ko, kol - koorilaul

a - ajalugu

kjk - käsitöö ja kodundus

teho - tehnoloogiaõpetus

it - infotehnoloogia

kk - kehaline kasvatus

ru -rütmika

ev - ettevõtlus

evo - ettevõtlikkusõpe

kä - karjääriõpetus

tants - tantsuõpetus

l - loovus

m -matemaatika