Koolielu

Õpetajale


ÕPETAJA ÕPIB

Vahendid ja juhendid
https://www.tyripk.ee/et/vahendid-ja-juhendid

Õppekavaportaal https://oppekava.ee/

Informaatika õppekava https://oppekava.ee/valikoppeaine-digioskuste-ope-lihtsustatud-oppes-oppeprotsessid/

Ukrainakeelsed õpikud https://www.koolibri.ee/et/ukraina-raamatud

Info tasemetööde korraldamiseks https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=172721551

eHindamisvahendid https://youtu.be/L-kUZxJvkBc?si=XwRI1LPtjpmT0UQF&t=239

Koolitus 
16. 11. 2023
Kell 11.00 - 14.00

ChatGPT õige kasutamine haridusasutustes - Andres Karjus
Keskkonnad:
https://chat.openai.com
https://www.bing.com/chat
https://www.perplexity.ai

Koolitus
19.10 2023
kell 14.45 - 15.30

AI kasutamise võimalused õppeprotsessis - Laine Aluoja

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
7. jaanuar 2022

 kell 9.00 - 11.30
PÄEVAKAVA:

1. Lõiminguprojekt „Eesti leib“- Maigi Martjak
2. Lõiminguprojekt „Sügis“- Merilin Sepp
3. Lõiminguprojekt „Miniuurimus 7. klassile“- Sirle Võtti ja Evely Siimsoo
4. Ettevõtliku kooli tehnikatest- Aili Avi
5. „Kuidas toetada klassijuhatajaid“- Tiiu Schüts ja Lea Allik
6. „Looduse varustavad teenused versus looduse iseväärtus põhikoolis“- Jaanika Eik
7. Hooliv klass - Evely Siimsoo

Koolitus
kell 12.00 - 15.30
Toimetulek käitumisraskustega õpeilasega - Kristin Binsol

 

Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse raport.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused.

Sel aastal võttis küsitlustest osa 12407 4. klassi, 9920 8. klassi ja 5616 11. klassi õpilast ning 1046 täiskasvanute gümnaasiumite õppijat. Küsitlustulemuste tagasisideraport koostati 420 üldhariduskoolile.
Meie koolile koostatud tagasisideraport.

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
21. detsember 2016

1. Mänge  liikumisminutiteks tunnis - Merit Puna
2. Vaikuseminutid - Sirli Biene
3. Uusi võimalusi digivahendite kasutamisel - Laine Aluoja
4. Lepituseni iseenda eluga - Tiiu Schüts
5. Projekt „Hooliv  klass“ -  hooliv  Evely Siimsoo
6. Omaloominguline kava  „Siit nurgast ja sealt nurgast jõululauda kokku“

Info tasemetööde korraldamiseks https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=172721551

eHindamisvahendid https://youtu.be/L-kUZxJvkBc?si=XwRI1LPtjpmT0UQF&t=239

Koolitus 
16. 11. 2023
Kell 11.00 - 14.00

ChatGPT õige kasutamine haridusasutustes - Andres Karjus
Keskkonnad:
https://chat.openai.com
https://www.bing.com/chat
https://www.perplexity.ai

Koolitus
19.10 2023
kell 14.45 - 15.30

AI kasutamise võimalused õppeprotsessis - Laine Aluoja

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
7. jaanuar 2022

 kell 9.00 - 11.30
PÄEVAKAVA:

1. Lõiminguprojekt „Eesti leib“- Maigi Martjak
2. Lõiminguprojekt „Sügis“- Merilin Sepp
3. Lõiminguprojekt „Miniuurimus 7. klassile“- Sirle Võtti ja Evely Siimsoo
4. Ettevõtliku kooli tehnikatest- Aili Avi
5. „Kuidas toetada klassijuhatajaid“- Tiiu Schüts ja Lea Allik
6. „Looduse varustavad teenused versus looduse iseväärtus põhikoolis“- Jaanika Eik
7. Hooliv klass - Evely Siimsoo

Koolitus
kell 12.00 - 15.30
Toimetulek käitumisraskustega õpeilasega - Kristin Binsol

 

Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse raport.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused.

Sel aastal võttis küsitlustest osa 12407 4. klassi, 9920 8. klassi ja 5616 11. klassi õpilast ning 1046 täiskasvanute gümnaasiumite õppijat. Küsitlustulemuste tagasisideraport koostati 420 üldhariduskoolile.
Meie koolile koostatud tagasisideraport.

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
21. detsember 2016

1. Mänge  liikumisminutiteks tunnis - Merit Puna
2. Vaikuseminutid - Sirli Biene
3. Uusi võimalusi digivahendite kasutamisel - Laine Aluoja
4. Lepituseni iseenda eluga - Tiiu Schüts
5. Projekt „Hooliv  klass“ -  hooliv  Evely Siimsoo
6. Omaloominguline kava  „Siit nurgast ja sealt nurgast jõululauda kokku“