Koolielu

Õpetajale


ÕPETAJA ÕPIB

Koolitus

18.01. 2024
kell 14.15 - 15.30

Loovtöö aruande ja esitluse koostamine

Koolitus 
16. 11. 2023
Kell 11.00 - 14.00

ChatGPT õige kasutamine haridusasutustes - Andres Karjus
Keskkonnad:
https://chat.openai.com
https://www.bing.com/chat
https://www.perplexity.ai

Koolitus
19.10 2023
kell 14.45 - 15.30

AI kasutamise võimalused õppeprotsessis - Laine Aluoja

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
7. jaanuar 2022

 kell 9.00 - 11.30
PÄEVAKAVA:

1. Lõiminguprojekt „Eesti leib“- Maigi Martjak
2. Lõiminguprojekt „Sügis“- Merilin Sepp
3. Lõiminguprojekt „Miniuurimus 7. klassile“- Sirle Võtti ja Evely Siimsoo
4. Ettevõtliku kooli tehnikatest- Aili Avi
5. „Kuidas toetada klassijuhatajaid“- Tiiu Schüts ja Lea Allik
6. „Looduse varustavad teenused versus looduse iseväärtus põhikoolis“- Jaanika Eik
7. Hooliv klass - Evely Siimsoo

Koolitus
kell 12.00 - 15.30
Toimetulek käitumisraskustega õpeilasega - Kristin Binsol

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
21. detsember 2016

1. Mänge  liikumisminutiteks tunnis - Merit Puna
2. Vaikuseminutid - Sirli Biene
3. Uusi võimalusi digivahendite kasutamisel - Laine Aluoja
4. Lepituseni iseenda eluga - Tiiu Schüts
5. Projekt „Hooliv  klass“ -  hooliv  Evely Siimsoo
6. Omaloominguline kava  „Siit nurgast ja sealt nurgast jõululauda kokku“

Vahendid ja juhendid
https://www.tyripk.ee/et/vahendid-ja-juhendid

Õppekavaportaal https://oppekava.ee/

Informaatika õppekava https://oppekava.ee/valikoppeaine-digioskuste-ope-lihtsustatud-oppes-oppeprotsessid/

Ukrainakeelsed õpikud https://www.koolibri.ee/et/ukraina-raamatud

Info tasemetööde korraldamiseks https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=172721551

eHindamisvahendid https://youtu.be/L-kUZxJvkBc?si=XwRI1LPtjpmT0UQF&t=239

ÕPETAJA ÕPIB

Koolitus

18.01. 2024
kell 14.15 - 15.30

Loovtöö aruande ja esitluse koostamine

Koolitus 
16. 11. 2023
Kell 11.00 - 14.00

ChatGPT õige kasutamine haridusasutustes - Andres Karjus
Keskkonnad:
https://chat.openai.com
https://www.bing.com/chat
https://www.perplexity.ai

Koolitus
19.10 2023
kell 14.45 - 15.30

AI kasutamise võimalused õppeprotsessis - Laine Aluoja

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
7. jaanuar 2022

 kell 9.00 - 11.30
PÄEVAKAVA:

1. Lõiminguprojekt „Eesti leib“- Maigi Martjak
2. Lõiminguprojekt „Sügis“- Merilin Sepp
3. Lõiminguprojekt „Miniuurimus 7. klassile“- Sirle Võtti ja Evely Siimsoo
4. Ettevõtliku kooli tehnikatest- Aili Avi
5. „Kuidas toetada klassijuhatajaid“- Tiiu Schüts ja Lea Allik
6. „Looduse varustavad teenused versus looduse iseväärtus põhikoolis“- Jaanika Eik
7. Hooliv klass - Evely Siimsoo

Koolitus
kell 12.00 - 15.30
Toimetulek käitumisraskustega õpeilasega - Kristin Binsol

Konverents "Õpetajalt õpetajale"
21. detsember 2016

1. Mänge  liikumisminutiteks tunnis - Merit Puna
2. Vaikuseminutid - Sirli Biene
3. Uusi võimalusi digivahendite kasutamisel - Laine Aluoja
4. Lepituseni iseenda eluga - Tiiu Schüts
5. Projekt „Hooliv  klass“ -  hooliv  Evely Siimsoo
6. Omaloominguline kava  „Siit nurgast ja sealt nurgast jõululauda kokku“

Vahendid ja juhendid
https://www.tyripk.ee/et/vahendid-ja-juhendid

Õppekavaportaal https://oppekava.ee/

Informaatika õppekava https://oppekava.ee/valikoppeaine-digioskuste-ope-lihtsustatud-oppes-oppeprotsessid/

Ukrainakeelsed õpikud https://www.koolibri.ee/et/ukraina-raamatud

Info tasemetööde korraldamiseks https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=172721551

eHindamisvahendid https://youtu.be/L-kUZxJvkBc?si=XwRI1LPtjpmT0UQF&t=239