Dokumendid

Alusdokumendid


Meie kooli põhiväärtused

Loovtöö koostamise juhend ja kaitsmise kord

Õppekava

Üldtööplaan

Kodukord

Türi Põhikooli töökorralduse reeglid

Türi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

eKooli kasutamise kord

Digivahendi kasutamise kord

Töötasustamise põhimõtted

Sisehindamise kord

Tugisüsteemid

Arenguvestluse kord

Õpilaste tunnustamise kord

Õpetajate tunnustamise kord

Pikapäevarühma töökorraldus

Töötervishoid

Õpetajate tööalase täienduskoolituse põhimõtted ja kord

Türi Vallavalitsuse korraldus hoolekogu määramiseks

Dokumendiregister

Isikuandmete ja teave töötlemine

Tuleohutus
Türi Põhikooli tulekahju korral tegutsemise plaan

Avaliku konkursi kord  

Õpilasesinduse põhimäärus

Meie kooli põhiväärtused

Loovtöö koostamise juhend ja kaitsmise kord

Õppekava

Üldtööplaan

Kodukord

Türi Põhikooli töökorralduse reeglid

Türi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

eKooli kasutamise kord

Digivahendi kasutamise kord

Töötasustamise põhimõtted

Sisehindamise kord

Tugisüsteemid

Arenguvestluse kord

Õpilaste tunnustamise kord

Õpetajate tunnustamise kord

Pikapäevarühma töökorraldus

Töötervishoid

Õpetajate tööalase täienduskoolituse põhimõtted ja kord

Türi Vallavalitsuse korraldus hoolekogu määramiseks

Dokumendiregister

Isikuandmete ja teave töötlemine

Tuleohutus
Türi Põhikooli tulekahju korral tegutsemise plaan

Avaliku konkursi kord  

Õpilasesinduse põhimäärus