Olümpiaadid

Lühikirjeldus:

Meie kooli õpilaste osalemnie maakonlikel, piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel