Maakondlik füüsikaolümpiaad

9. klasside õpilaste arvestuses
1. koht koht Andero Lavrinenko 9c
3. koht Rasmus Salum 9a
4.- 5. koht Kasper Koiduste 9a
6. koht Andreas Nurmsalu 9b
7. koht Trinity Jõgisalu 9c
8. koht Jander Metsma 9b

8. klasside õpilaste arvestuses
3. koht Loore Luste 8c
5. - 7. koht Triin Sooäär 8b
5. - 7. koht Ove-Rasmus Radala 8c
5. - 7. koht Georg Lee 8c
8. koht Elisa Marleen Trummal 8b

Juhendaja õpetaja Ella Põder

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku