Meie koolist

Õpilasesindus

Ainult meie ise saame kooli paremaks kohaks muuta


Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
TPK ÕE on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Tihedat koostööd tehakse ka Türi Põhikooli juhtkonnaga. Lisaks osaleb õpilasesindus ka TPK hoolekogu ja TPK tervisenõukogu töös.

TPK ÕE põhimääruse eelnõu

Õpilasesinduse koosseis 2022/2023

President: Karola Lee Aasavelt
Asepresident: Kirke Pindmaa
Liikmed:
Berit Biene
Kristiina Theresa Miller
Vallo Marten Lillipuu
Jane Orren
Elise Zinovjev
Kristin Pipar
Mirjam Hiis
Anette Tammoja
Juhan Põllu
Helerin Seera
Kristjan Nurk
Lisanna Tammoja
Maarja Plakk
Maria Kumar
Oskar Männa
Ott Artur Ollik
 
Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 
 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel

 

Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
TPK ÕE on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Tihedat koostööd tehakse ka Türi Põhikooli juhtkonnaga. Lisaks osaleb õpilasesindus ka TPK hoolekogu ja TPK tervisenõukogu töös.

TPK ÕE põhimääruse eelnõu

Õpilasesinduse koosseis 2022/2023

President: Karola Lee Aasavelt
Asepresident: Kirke Pindmaa
Liikmed:
Berit Biene
Kristiina Theresa Miller
Vallo Marten Lillipuu
Jane Orren
Elise Zinovjev
Kristin Pipar
Mirjam Hiis
Anette Tammoja
Juhan Põllu
Helerin Seera
Kristjan Nurk
Lisanna Tammoja
Maarja Plakk
Maria Kumar
Oskar Männa
Ott Artur Ollik
 
Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 
 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel