Meie koolist

Õpilasesindus

Ainult meie ise saame kooli paremaks kohaks muuta


Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
TPK ÕE on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Tihedat koostööd tehakse ka Türi Põhikooli juhtkonnaga. Lisaks osaleb õpilasesindus ka TPK hoolekogu ja TPK tervisenõukogu töös.

TPK ÕE põhimääruse eelnõu

Õpilasesinduse koosseis 2023/2024

President: Vallo Marten Lillipuu, 9.b
Asepresident: Helerin Seera, 8.c
Sekretär- Berit Biene, 9.b
Revident- Kristiina Theresa Miller, 9.b
Liikmed:
Jane Orren, 9.a
Marta Roosme, 9.a
Isabel Sepp, 8.a
Mihkel Mölder, 8.b
Anette Tammoja, 8.c
Lisanna Tammoja, 8.c
Heili Alljärv, 7.a
Grete Eisenberg, 7.a
Emili Teesalu, 7.b
Mari Roosme, 7.b
Eliise Aus, 7.c
 
Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 
 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel

 

Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
TPK ÕE on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Tihedat koostööd tehakse ka Türi Põhikooli juhtkonnaga. Lisaks osaleb õpilasesindus ka TPK hoolekogu ja TPK tervisenõukogu töös.

TPK ÕE põhimääruse eelnõu

Õpilasesinduse koosseis 2023/2024

President: Vallo Marten Lillipuu, 9.b
Asepresident: Helerin Seera, 8.c
Sekretär- Berit Biene, 9.b
Revident- Kristiina Theresa Miller, 9.b
Liikmed:
Jane Orren, 9.a
Marta Roosme, 9.a
Isabel Sepp, 8.a
Mihkel Mölder, 8.b
Anette Tammoja, 8.c
Lisanna Tammoja, 8.c
Heili Alljärv, 7.a
Grete Eisenberg, 7.a
Emili Teesalu, 7.b
Mari Roosme, 7.b
Eliise Aus, 7.c
 
Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 
 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel