Soovitused aruande koostamiseks

https://sites.google.com/tyripk.ee/loovtooaruanne/esileht

Soovitused esitluse koostamiseks.

Oma seisukohtade paremaks väljatoomiseks tuleb kaitsmisel kasutada slaidiesitlust (nt PowerPointi, Google’i esitlust või mõnd muud veebipõhist keskkonda).

Slaididel esitatakse põhiseisukohad, märksõnad, graafikud, diagrammid, pildid – see ei ole tekst, mida ette lugeda, vaid näitlikustamise materjal.
Esitlus võiks piirduma 7–12 slaidiga.
Minimaalne kirja suurus slaidil on 24 pt ja pealkirja suurus 48 pt

Slaididel võiks näiteks olla:

1. slaid – töö teema, autori ees- ja perekonnanimi, klass, aasta, juhendaja nimi
2. slaid – töö eesmärk.
3. slaid – ülesanded eesmärgi saavutamiseks.
4. slaid – töökäik.
5. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).
6. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).
7. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).
8. slaid – tulemus.
9. slaid – järeldused ja hinnang.
10. slaid – midagi sobivat lõpetuseks.

Slaidi tekst ja esitleja kõne peavad ühtima. Kõne on alati pikem kui tekst slaididel.

Vaata lisaks SIIT

Näiteid

http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/64218176/Loovt%C3%B6%C3%B6d