Uudised

Koolikorraldus 3. maist 01. märts TPK


 

KOOLITÖÖ KORRALDUS ALATES 3. MAIST 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4. ja  9. klasside õpilased.

Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse. Pärast otsuse kinnitamist avaldatakse korraldus ja seletuskiri veebilehel www.kriis.ee.

Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

5 . – 8. klassidel jätkub distantsõpe kuni valitsuse uue korralduseni.

NB! Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12- aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

NB!  Tulles välisreisilt riskipiirkonnast, tuleb jääda 10 päevaks eneseisolatsiooni või teha mitte vähem kui kuuepäevase vahega kaks testi. Kooli, lasteaeda või huviringi võib minna alles pärast teist negatiivset testitulemust. Kui testi tulemus on positiivne tuleb lähtuda eneseisolatsiooni nõuetest.

 • Õpilaste (5.-8. kl) individuaalsed konsultatsioonid toimuvad nii kokkuleppel õpetajaga e-keskkondades kui ka kontaktina, kus aineõpetaja võib kutsuda õpilasi (5.-8. kl) konsultatsiooniks kooli. Kõik kooli tulevad õpilased peavad kandma maski ja desinfitseerima käed. Õpilased viibivad ainult konsultatsiooniklassis ja seejärel lahkuvad koolist. Koolis kogunemisi ei toimu.
 • Kooli territooriumile ja koolihoonesse võõraid (kes ei ole õpilased, kooli töötajad, teenuse pakkujad või tugiisikud) ei lubata.
 • Kooli poolt on tagatud tugiteenuste kättesaadavus õpilastele. Õpilaste nõustamine toimub meili, telefoni või vajadusel veebikeskkond Meeti vahendusel. 

      HEV koordinaator Sirli Biene sirlibiene@yripk.ee , 512 1145

       Sotsiaalpedagoog Margit Miller margitmiller@tyripk.ee , 565 5653, 38 78493

       Psühholoog Kristi Anniki Mettus kiristiannikimettus@tyripk.ee , 532 26651

       Logopeed Reet Talva reettalva@tyripk.ee , 556 23287

 • 5.- 8. klasside õpilastele jagatakse toidupakid teisipäeval kell 10.00 -15.00.  
 • Õppetöö info ametlik kanal on e-kool.
 • Peredel, kellel on tekkinud keeruline majanduslik olukord, palume pöörduda Türi Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole, sellistel puhkudel pakutakse sotsiaaltuge ja toetust. Toimetulekuga seotud probleemide korral pöörduda e-posti teel vallavalitsus@tyri.ee või võtta ühendust telefonitsi Türi vallavanema Pipi-Liis Siemanniga (527 9775).
 • Kui teil tekib probleeme ja küsimusi, siis esmalt pöörduge oma lapse klassijuhataja poole. Infot õppetöö kohta saab õppejuhilt Ülle Tammelalt ulletammela@tyripk.ee, tel 510 0135

Püsige terved!

 
 

 

KOOLITÖÖ KORRALDUS ALATES 3. MAIST 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4. ja  9. klasside õpilased.

Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse. Pärast otsuse kinnitamist avaldatakse korraldus ja seletuskiri veebilehel www.kriis.ee.

Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

5 . – 8. klassidel jätkub distantsõpe kuni valitsuse uue korralduseni.

NB! Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12- aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

NB!  Tulles välisreisilt riskipiirkonnast, tuleb jääda 10 päevaks eneseisolatsiooni või teha mitte vähem kui kuuepäevase vahega kaks testi. Kooli, lasteaeda või huviringi võib minna alles pärast teist negatiivset testitulemust. Kui testi tulemus on positiivne tuleb lähtuda eneseisolatsiooni nõuetest.

 • Õpilaste (5.-8. kl) individuaalsed konsultatsioonid toimuvad nii kokkuleppel õpetajaga e-keskkondades kui ka kontaktina, kus aineõpetaja võib kutsuda õpilasi (5.-8. kl) konsultatsiooniks kooli. Kõik kooli tulevad õpilased peavad kandma maski ja desinfitseerima käed. Õpilased viibivad ainult konsultatsiooniklassis ja seejärel lahkuvad koolist. Koolis kogunemisi ei toimu.
 • Kooli territooriumile ja koolihoonesse võõraid (kes ei ole õpilased, kooli töötajad, teenuse pakkujad või tugiisikud) ei lubata.
 • Kooli poolt on tagatud tugiteenuste kättesaadavus õpilastele. Õpilaste nõustamine toimub meili, telefoni või vajadusel veebikeskkond Meeti vahendusel. 

      HEV koordinaator Sirli Biene sirlibiene@yripk.ee , 512 1145

       Sotsiaalpedagoog Margit Miller margitmiller@tyripk.ee , 565 5653, 38 78493

       Psühholoog Kristi Anniki Mettus kiristiannikimettus@tyripk.ee , 532 26651

       Logopeed Reet Talva reettalva@tyripk.ee , 556 23287

 • 5.- 8. klasside õpilastele jagatakse toidupakid teisipäeval kell 10.00 -15.00.  
 • Õppetöö info ametlik kanal on e-kool.
 • Peredel, kellel on tekkinud keeruline majanduslik olukord, palume pöörduda Türi Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole, sellistel puhkudel pakutakse sotsiaaltuge ja toetust. Toimetulekuga seotud probleemide korral pöörduda e-posti teel vallavalitsus@tyri.ee või võtta ühendust telefonitsi Türi vallavanema Pipi-Liis Siemanniga (527 9775).
 • Kui teil tekib probleeme ja küsimusi, siis esmalt pöörduge oma lapse klassijuhataja poole. Infot õppetöö kohta saab õppejuhilt Ülle Tammelalt ulletammela@tyripk.ee, tel 510 0135

Püsige terved!