Uudised

Koolikorraldus märtsis 01. märts TPK


Õppetöö korraldusest Türi Põhikoolis 1. märtsist 2021

Piiramaks viiruse kiiret edasist levikut, otsustas EV valitsus saata Eesti koolid osaliselt distantsõppele terveks märtsikuuks (1.03- 28.03.2021). 

 • Eeltoodust lähtuvalt toimub Türi Põhikoolis, vahemikus 1.03.2021 - 28.03.2021 juhendatud distantsõpe 5.-9. klassi õpilastele .  
 • 1.-4. klass,  kõik väikeklassid ja  individuaalõppe õpilased jätkavad täies mahus kontaktõppes (st tulevad kooli).
 • Õppekavapõhine õppetöö jätkub distantsõppe raames tunniplaani alusel juhendatud õppena, veebitundidena. Veebitunde korraldatakse ca 50 % ulatuses kogu õppekoormusest, täpsem videotundide maht sõltub õppeainest ja õpetatava materjali või tunni õppekorralduse iseloomust. Veebitunnid on õpilasele kohustuslikud. Veebitundide linkide jagamine sotsiaalmeedias on keelatud.
 • Veebitundide lingid, info õpilasele kirjutatakse eKooli koduste ülesannete alla.
 • Õpetajad töötavad koolimajas.
 • Kui distantsõpet takistab digivahendite puudumine, võib õpilane koolile esitada taotluse e-posti aadressil kool@tyripk.ee 
 • Õpilaste (5.-9.kl) individuaalsed konsultatsioonid toimuvad nii kokkuleppel õpetajaga e-keskkondades kui ka kontaktis, kus aineõpetaja võib kutsuda õpilasi (5.- 9.kl) konsultatsiooni kooli. Kõik kooli tulevad õpilased peavad kandma maski ja desinfitseerima käed. Õpilased viibivad ainult konsultatsiooniklassis ja seejärel lahkuvad koolist. Koolis kogunemist ei toimu.
 • Kooli võivad tulla ainult terved õpilased. Õpilase haigestumise korral teavitada klassijuhatajat esimesel võimalusel. 
 • Kooli poolt on tagatud tugiteenuste (õpiabitunnid, logopeedi tunnid, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi nõustamised) kättesaadavus õpilastele. Õpilaste nõustamine toimub meili, telefoni või veebi vahendusel. 
 • Trimestri lõpuni toimub kindlasti numbriline hindamine ja välja tuleb panna II trimestri hinded 12. märtsiks 2021.
 • Koolis käivatele lastele tagatakse soe koolieine. Õpilastele (v.a. 1.- 4.kl ja VK) jagatakse söögisaalis 9. märtsil  toidupakke kell 10.00 - 15.00. Kahe nädala toit jagatakse korraga. Palun jälgida informatsiooni eKoolis.
 • Pikapäevarühmad toimuvad, kuid soovitame võimalusel mitte osaleda.
 • Ujumistunnid toimuvad tunniplaani alusel.
 • Siseruumides on lubatud huvitegevus üksnes individuaaltegevusena. Tegevusi võib viia läbi üksi või koos juhendaja või kaaslasega. Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka siseruumides grupiviisiliselt ning väljas suuremates kui 10-liikmelistes gruppides. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega.
 • Õppetöö info ametlik kanal on e-kool

Õppetöö korraldusest Türi Põhikoolis 1. märtsist 2021

Piiramaks viiruse kiiret edasist levikut, otsustas EV valitsus saata Eesti koolid osaliselt distantsõppele terveks märtsikuuks (1.03- 28.03.2021). 

 • Eeltoodust lähtuvalt toimub Türi Põhikoolis, vahemikus 1.03.2021 - 28.03.2021 juhendatud distantsõpe 5.-9. klassi õpilastele .  
 • 1.-4. klass,  kõik väikeklassid ja  individuaalõppe õpilased jätkavad täies mahus kontaktõppes (st tulevad kooli).
 • Õppekavapõhine õppetöö jätkub distantsõppe raames tunniplaani alusel juhendatud õppena, veebitundidena. Veebitunde korraldatakse ca 50 % ulatuses kogu õppekoormusest, täpsem videotundide maht sõltub õppeainest ja õpetatava materjali või tunni õppekorralduse iseloomust. Veebitunnid on õpilasele kohustuslikud. Veebitundide linkide jagamine sotsiaalmeedias on keelatud.
 • Veebitundide lingid, info õpilasele kirjutatakse eKooli koduste ülesannete alla.
 • Õpetajad töötavad koolimajas.
 • Kui distantsõpet takistab digivahendite puudumine, võib õpilane koolile esitada taotluse e-posti aadressil kool@tyripk.ee 
 • Õpilaste (5.-9.kl) individuaalsed konsultatsioonid toimuvad nii kokkuleppel õpetajaga e-keskkondades kui ka kontaktis, kus aineõpetaja võib kutsuda õpilasi (5.- 9.kl) konsultatsiooni kooli. Kõik kooli tulevad õpilased peavad kandma maski ja desinfitseerima käed. Õpilased viibivad ainult konsultatsiooniklassis ja seejärel lahkuvad koolist. Koolis kogunemist ei toimu.
 • Kooli võivad tulla ainult terved õpilased. Õpilase haigestumise korral teavitada klassijuhatajat esimesel võimalusel. 
 • Kooli poolt on tagatud tugiteenuste (õpiabitunnid, logopeedi tunnid, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi nõustamised) kättesaadavus õpilastele. Õpilaste nõustamine toimub meili, telefoni või veebi vahendusel. 
 • Trimestri lõpuni toimub kindlasti numbriline hindamine ja välja tuleb panna II trimestri hinded 12. märtsiks 2021.
 • Koolis käivatele lastele tagatakse soe koolieine. Õpilastele (v.a. 1.- 4.kl ja VK) jagatakse söögisaalis 9. märtsil  toidupakke kell 10.00 - 15.00. Kahe nädala toit jagatakse korraga. Palun jälgida informatsiooni eKoolis.
 • Pikapäevarühmad toimuvad, kuid soovitame võimalusel mitte osaleda.
 • Ujumistunnid toimuvad tunniplaani alusel.
 • Siseruumides on lubatud huvitegevus üksnes individuaaltegevusena. Tegevusi võib viia läbi üksi või koos juhendaja või kaaslasega. Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka siseruumides grupiviisiliselt ning väljas suuremates kui 10-liikmelistes gruppides. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega.
 • Õppetöö info ametlik kanal on e-kool