Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 25. september TPK


Lastevanemate üldkoosolek toimub

25. septembril kell 18.00.

algklasside maja aulas.


Päevakord:
1.    „Laste ja noorte depressioon“ -  kliiniline psühholoog  Kärolin Kajalaid
2.    Rahuloluküsimustike tagasiside 2018/2019. õa - õppealajuhataja Ülle Tammela
3.    Õppetöö HEV õpilastega
4.    Hoolekogu töö aruanne 2018/2019. õa – hoolekogu esimees Liis Rusi
5.    Info - direktor Ervin Jürisoo

Lastevanemate üldkoosolek toimub

25. septembril kell 18.00.

algklasside maja aulas.


Päevakord:
1.    „Laste ja noorte depressioon“ -  kliiniline psühholoog  Kärolin Kajalaid
2.    Rahuloluküsimustike tagasiside 2018/2019. õa - õppealajuhataja Ülle Tammela
3.    Õppetöö HEV õpilastega
4.    Hoolekogu töö aruanne 2018/2019. õa – hoolekogu esimees Liis Rusi
5.    Info - direktor Ervin Jürisoo