Uudised

Distantsõppe korraldamine 13. märts TPK


Lp lapsevanemad

Seoses valitsuskabineti otsusega anname teada, et vältimaks COVID-19 haiguse levikut suletakse Türi Põhikooli koolihooned õppetööks

eriolukorra ajaks.  

Algklasside maja, Kolledži hoone ja TÜGi hoone on  nimetatud ajavahemikul suletud.

Õpetajad tuletavad õpilastele meelde, et õpetajate ja teiste koolitöötajatega suhtlemiseks on kooli kodulehel https://tyripk.ee/ leitavad e-posti aadressid.

Lastevanematelt ootame mõistvat suhtumist ja ootame nende igakülgset toetust distantsõppe läbiviimisel. Palume lastevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust (treeningud, huviringid jms). Lapsevanemad tagavad lastele tingimused või leiavad võimalused koduseks õppetööks. Kui õpilane haigestub, siis lapsevanem teavitab klassijuhatajat.

Õppetöö peab toimuma!

Jälgige infot kooli kodu- ja Facebooki lehel!

Edastame regulaarselt Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadavat täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes.

Lisaks soovitame jälgida infot Haridus- ja Teadusministeeriumilt https://www.hm.ee/, Terviseametilt https://www.terviseamet.ee/et  ja kohalikult omavalitsuselt https://www.tyri.ee/.


Õppetöö korraldusest Türi Põhikoolis eriolukorra ajal.

* E-õpe toimub tunniplaani alusel, võimalusel nädala õpiväljundi kaupa (mitte tingimata ühe tunni kaupa). Õpetaja saab õpilastega suhelda virtuaalses klassiruumis või kokku leppida videokõne (nt klassi meililistis või Messengeri grupis, samuti vanemate listide kaudu). Videotunnid tuleb leppida klassiga kokku, mitte lähtuda rangelt tunniplaanist. Videotunnid tuleb leppida kolleegidega kokku, et ei satuks samale ajale.

* eKooli külastamine on igale õpilasele igapäevane kohustus, samuti õppeprotsessis osalemine.

* Iga õpetaja otsustab ise, kuidas ta e-tunni läbi viib ja millist hindamismudelit ta kasutab. Õppimist toetav hindamine on tänases olukorras parim võimalik õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis. Kindlasti peab õpilane saama piisava tagasiside oma töödele. Teadmiste omandamise tagasiside ja kontroll toimub koostöös aineõpetajaga.

* Õpiülesanded panevad  aineõpetajad eKooli  iga tööpäeva hommikuks hiljemalt kella 9.00ks, v.a mahukamad ja rohkem aega nõudvad  ülesanded.

* Õpetajad edastavad materjalid ja ülesanded, tundide teemad ning info töödele antava tagasiside kohta valdavalt e-kooli, Messengeri, Google Classroomi, Google Drive vm keskkonna kaudu. 

* Kõikide õpetajate meiliaadressid on kättesaadavad suhtluseks aadressil tyripk.ee. 

* Õpilase haigestumise korral (kui ei saa osaleda õppetöös) teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat, kes annab omakorda aineõpetajatele teada, kui õpilane ei saa õppetööd teatud päevadel teha.

* Klassijuhataja teatab sotsiaalpedagoogile õpilaste nimed, kes ei ole osalenud õppetöös.

* Soovitav on kodus teha lastele ka päevaplaan, et tagada õppimise ja puhkamise rütm. 

* Palume lastevanematel olla igapäevaselt kursis e-kooli info, teadete, õppetööga.

* Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)

See olukord on hetkel tõenäoliselt keeruline nii õpilastele, kodudele kui õpetajatele.

         OLEME PAINDLIKUD!  OLEME OLEMAS!  OLEME TERVED!

Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased! 

Pakume abi koduõppe ettevalmistamisel  tööpäeviti.

Distantsõppe tehniline abi:

Kell 09.00-12.00 IT-juht Janek.Marrandi (janekmarrandi@tyripk.ee), 55610350.

Kell 13.00-15.00 haridustehnoloog Laine Aluoja (lainealuoja@tyripk.ee), 5274092

Õppetööalased  korralduslikud  küsimused:

Kell 9.00-14.00 õppealajuhataja Ülle Tammela (ulletammela@tyripk.ee), 5100135 

Tugispetsialistid pakuvad vajadusel nõustamist:

Kell 8.00-16.00 psühholoog Maie Angerjas (lille.talu@mail.ee), 55678069

Kell 10.00- 14.00 sotsiaalpedagoog Helmut Bachman (helmutbachman@tyripk.ee),5165011

Kell 12.00-16.00 sotsiaalpedagoog Margit Miller (margitmiller@tyripk.ee),     

Kell 10.00- 12.00 HEV-koordinaator Sirli Biene (sirlibiene@tyripk.ee), 5121145

I kooliastme õpilastel võimalus küsida õpiabi matemaatikast: 

Kell 9.00-11.00 Reine Reiska (reinereiska@tyripk.ee), 56678988  

I kooliastme õpilastel võimalus küsida õpiabi eesti keeles:

Kell 11.00-13.00 Margit Alberg (margitalberg@tyripk.ee), 5246460

II kooliastme õpilastel võimalus küsida õpiabi eesti keeles:

Kell 9.00-11.00 Reet Talva (reettalva@tyripk.ee), 55623287

 

Meeldivale koostööle lootes

Türi Põhikool

Lp lapsevanemad

Seoses valitsuskabineti otsusega anname teada, et vältimaks COVID-19 haiguse levikut suletakse Türi Põhikooli koolihooned õppetööks

eriolukorra ajaks.  

Algklasside maja, Kolledži hoone ja TÜGi hoone on  nimetatud ajavahemikul suletud.

Õpetajad tuletavad õpilastele meelde, et õpetajate ja teiste koolitöötajatega suhtlemiseks on kooli kodulehel https://tyripk.ee/ leitavad e-posti aadressid.

Lastevanematelt ootame mõistvat suhtumist ja ootame nende igakülgset toetust distantsõppe läbiviimisel. Palume lastevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust (treeningud, huviringid jms). Lapsevanemad tagavad lastele tingimused või leiavad võimalused koduseks õppetööks. Kui õpilane haigestub, siis lapsevanem teavitab klassijuhatajat.

Õppetöö peab toimuma!

Jälgige infot kooli kodu- ja Facebooki lehel!

Edastame regulaarselt Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadavat täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes.

Lisaks soovitame jälgida infot Haridus- ja Teadusministeeriumilt https://www.hm.ee/, Terviseametilt https://www.terviseamet.ee/et  ja kohalikult omavalitsuselt https://www.tyri.ee/.


Õppetöö korraldusest Türi Põhikoolis eriolukorra ajal.

* E-õpe toimub tunniplaani alusel, võimalusel nädala õpiväljundi kaupa (mitte tingimata ühe tunni kaupa). Õpetaja saab õpilastega suhelda virtuaalses klassiruumis või kokku leppida videokõne (nt klassi meililistis või Messengeri grupis, samuti vanemate listide kaudu). Videotunnid tuleb leppida klassiga kokku, mitte lähtuda rangelt tunniplaanist. Videotunnid tuleb leppida kolleegidega kokku, et ei satuks samale ajale.

* eKooli külastamine on igale õpilasele igapäevane kohustus, samuti õppeprotsessis osalemine.

* Iga õpetaja otsustab ise, kuidas ta e-tunni läbi viib ja millist hindamismudelit ta kasutab. Õppimist toetav hindamine on tänases olukorras parim võimalik õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis. Kindlasti peab õpilane saama piisava tagasiside oma töödele. Teadmiste omandamise tagasiside ja kontroll toimub koostöös aineõpetajaga.

* Õpiülesanded panevad  aineõpetajad eKooli  iga tööpäeva hommikuks hiljemalt kella 9.00ks, v.a mahukamad ja rohkem aega nõudvad  ülesanded.

* Õpetajad edastavad materjalid ja ülesanded, tundide teemad ning info töödele antava tagasiside kohta valdavalt e-kooli, Messengeri, Google Classroomi, Google Drive vm keskkonna kaudu. 

* Kõikide õpetajate meiliaadressid on kättesaadavad suhtluseks aadressil tyripk.ee. 

* Õpilase haigestumise korral (kui ei saa osaleda õppetöös) teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat, kes annab omakorda aineõpetajatele teada, kui õpilane ei saa õppetööd teatud päevadel teha.

* Klassijuhataja teatab sotsiaalpedagoogile õpilaste nimed, kes ei ole osalenud õppetöös.

* Soovitav on kodus teha lastele ka päevaplaan, et tagada õppimise ja puhkamise rütm. 

* Palume lastevanematel olla igapäevaselt kursis e-kooli info, teadete, õppetööga.

* Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)

See olukord on hetkel tõenäoliselt keeruline nii õpilastele, kodudele kui õpetajatele.

         OLEME PAINDLIKUD!  OLEME OLEMAS!  OLEME TERVED!

Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased! 

Pakume abi koduõppe ettevalmistamisel  tööpäeviti.

Distantsõppe tehniline abi:

Kell 09.00-12.00 IT-juht Janek.Marrandi (janekmarrandi@tyripk.ee), 55610350.

Kell 13.00-15.00 haridustehnoloog Laine Aluoja (lainealuoja@tyripk.ee), 5274092

Õppetööalased  korralduslikud  küsimused:

Kell 9.00-14.00 õppealajuhataja Ülle Tammela (ulletammela@tyripk.ee), 5100135 

Tugispetsialistid pakuvad vajadusel nõustamist:

Kell 8.00-16.00 psühholoog Maie Angerjas (lille.talu@mail.ee), 55678069

Kell 10.00- 14.00 sotsiaalpedagoog Helmut Bachman (helmutbachman@tyripk.ee),5165011

Kell 12.00-16.00 sotsiaalpedagoog Margit Miller (margitmiller@tyripk.ee),     

Kell 10.00- 12.00 HEV-koordinaator Sirli Biene (sirlibiene@tyripk.ee), 5121145

I kooliastme õpilastel võimalus küsida õpiabi matemaatikast: 

Kell 9.00-11.00 Reine Reiska (reinereiska@tyripk.ee), 56678988  

I kooliastme õpilastel võimalus küsida õpiabi eesti keeles:

Kell 11.00-13.00 Margit Alberg (margitalberg@tyripk.ee), 5246460

II kooliastme õpilastel võimalus küsida õpiabi eesti keeles:

Kell 9.00-11.00 Reet Talva (reettalva@tyripk.ee), 55623287

 

Meeldivale koostööle lootes

Türi Põhikool