KIKi projekt


Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab 2020/2021 õppeaastal Türi Põhikooli projekti “Õpime õppekäikudel 3”, mille käigus on võimalik kõikidel Türi Põhikooli õpilastel osaleda loodus- ja keskkonnateemalistel õppekäikudel. Projekti toetatakse 8100 euro ulatuses. 

AJAKAVA 

1. klassid osalevad Soomaa RMK külastuskeskuse programmis “Koprarajal meeltega”. Vaata kokkuvõtet

2. klassid osalevad Eesti Põllumajandusmuuseumi programmis “Maagiline mesi”. Vaata kokkuvõtet

3. klassid osalevad Pernova Hariduskeskuse programmis “Eesti metsloomad ja nende eluviis”. Vaata kokkuvõtet

4. klassid osalevad Teaduskeskus AHHAA õppeprogrammis “Ahhaa - Ilmaruum?!”. Vaata kokkuvõtet

5. klassid osalevad Võrtsjärve õppekeskuse veeprogrammis. Vaata kokkuvõtet

6. klassid osalevad RMK Sagadi looduskooli õppeprogrammis “Mets kui kooslus”. Vaata kokkuvõtet

7. klassid osalevad TTÜ Särghaua õppekeskuse õppeprogrammis “Elu areng ja fossiilid”. Vaata kokkuvõtet

8. klassid osalevad Vapramäe Loodusmaja “Savimaja” programmis. Vaata kokkuvõtet

9. klassid osalevad Lahemaa Ökoturismi programmis “Maastikumäng - paranda vead” ja Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammis. Vaata 9. a klassi kokkuvõtet ja 9. b ning 9.c klassi kokkuvõtet

 

Türi Põhikool osaleb KIKi rahastatud projektis “Õpime õppekäikudel 2”. Projekti toetusel on kõikidel klassidel võimalus osaleda õppekäikudel. Õppekäikude ja projekti eesmärk on läbi kõikide kooliastmete tutvustada õuesõppe ning koolivälise õppimise võimalusi, kasutades erinevate looduskoolide, õppekeskuste ja teaduskeskuste poolt pakutavaid õppeprogramme. Projekti käigus toimuvate tegevuste kaudu on eesmärk viia õpilasi loodusele lähemale, kasvatada noori keskkonda hoidvateks kodanikeks.

Õppekäikud toimuvad 2018. aasta septembris ja oktoobris.

1. klasside õpilased osalevad programmis “Sügis talus” C. R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal 8. septembril 2018.

2. klasside õpilased osalevad Soomaa RMK külastuskeskuse programmis “Koprarajal meeltega” 1. ja 2. oktoobril.

3. klasside õpilased osalevad RMK Aegviidu külastuskeskuse programmis “Mets kui apteek. Söödavad ja mürgised taimed” 1. oktoobril 2018.

4. klasside õpilased osalevad Teaduskeskus AHHAA õppeprogrammis “Ahhaa - astronoomia” 21. septembril 2018.

5. klasside õpilased osalevad RMK Oandu külastuskeskuse õppeprogrammis “Puud ja inimesed” 17. septembril 2018.

6. klasside õpilased osalevad RMK Sagadi looduskooli õppeprogrammis “Mets kui kooslus” 30. ja 31. oktoobril 2018.

7. klasside õpilased osalevad TTÜ Särghaua õppekeskuse õppeprogrammis “Kivimid ja mineraalid” 3.-5. oktoobril 2018.

8. klasside õpilased osalevad RMK Soomaa külastuskeskuse õppeprogrammis “Mart Saar ja Kuresoo” 27. septembril 2018.

9. klasside õpilased osalevad Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammis 20. septembril 2018.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab 2020/2021 õppeaastal Türi Põhikooli projekti “Õpime õppekäikudel 3”, mille käigus on võimalik kõikidel Türi Põhikooli õpilastel osaleda loodus- ja keskkonnateemalistel õppekäikudel. Projekti toetatakse 8100 euro ulatuses. 

AJAKAVA 

1. klassid osalevad Soomaa RMK külastuskeskuse programmis “Koprarajal meeltega”. Vaata kokkuvõtet

2. klassid osalevad Eesti Põllumajandusmuuseumi programmis “Maagiline mesi”. Vaata kokkuvõtet

3. klassid osalevad Pernova Hariduskeskuse programmis “Eesti metsloomad ja nende eluviis”. Vaata kokkuvõtet

4. klassid osalevad Teaduskeskus AHHAA õppeprogrammis “Ahhaa - Ilmaruum?!”. Vaata kokkuvõtet

5. klassid osalevad Võrtsjärve õppekeskuse veeprogrammis. Vaata kokkuvõtet

6. klassid osalevad RMK Sagadi looduskooli õppeprogrammis “Mets kui kooslus”. Vaata kokkuvõtet

7. klassid osalevad TTÜ Särghaua õppekeskuse õppeprogrammis “Elu areng ja fossiilid”. Vaata kokkuvõtet

8. klassid osalevad Vapramäe Loodusmaja “Savimaja” programmis. Vaata kokkuvõtet

9. klassid osalevad Lahemaa Ökoturismi programmis “Maastikumäng - paranda vead” ja Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammis. Vaata 9. a klassi kokkuvõtet ja 9. b ning 9.c klassi kokkuvõtet

 

Türi Põhikool osaleb KIKi rahastatud projektis “Õpime õppekäikudel 2”. Projekti toetusel on kõikidel klassidel võimalus osaleda õppekäikudel. Õppekäikude ja projekti eesmärk on läbi kõikide kooliastmete tutvustada õuesõppe ning koolivälise õppimise võimalusi, kasutades erinevate looduskoolide, õppekeskuste ja teaduskeskuste poolt pakutavaid õppeprogramme. Projekti käigus toimuvate tegevuste kaudu on eesmärk viia õpilasi loodusele lähemale, kasvatada noori keskkonda hoidvateks kodanikeks.

Õppekäikud toimuvad 2018. aasta septembris ja oktoobris.

1. klasside õpilased osalevad programmis “Sügis talus” C. R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal 8. septembril 2018.

2. klasside õpilased osalevad Soomaa RMK külastuskeskuse programmis “Koprarajal meeltega” 1. ja 2. oktoobril.

3. klasside õpilased osalevad RMK Aegviidu külastuskeskuse programmis “Mets kui apteek. Söödavad ja mürgised taimed” 1. oktoobril 2018.

4. klasside õpilased osalevad Teaduskeskus AHHAA õppeprogrammis “Ahhaa - astronoomia” 21. septembril 2018.

5. klasside õpilased osalevad RMK Oandu külastuskeskuse õppeprogrammis “Puud ja inimesed” 17. septembril 2018.

6. klasside õpilased osalevad RMK Sagadi looduskooli õppeprogrammis “Mets kui kooslus” 30. ja 31. oktoobril 2018.

7. klasside õpilased osalevad TTÜ Särghaua õppekeskuse õppeprogrammis “Kivimid ja mineraalid” 3.-5. oktoobril 2018.

8. klasside õpilased osalevad RMK Soomaa külastuskeskuse õppeprogrammis “Mart Saar ja Kuresoo” 27. septembril 2018.

9. klasside õpilased osalevad Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammis 20. septembril 2018.