Liikuma Kutsuv Kool on Eestis välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks.
Liikuma Kutsuv Kool tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

Meie kool liitus Liikuma Kutsuva Kooliga 2020.aastal, mille raames toimuvad aktiivsed ainetunnid, mängulised vahetunnid ja tegutsevad mängujuhid. 

Vaata lisaks https://www.liikumakutsuvkool.ee/