Õpetaja õpib


2.01 - 28.02.2023
Koolitus
"Areng on protsess, mitte tulemus ehk kuidas luua koostöist õpikeskkonda."

Koolituse eesmärgiks on toetada üldpädevuste arendamist, koostöö ja meeskonnatöö juhtimise oskust, konfliktide ennetamise ja lahendamise oskust.

7.01.2022
Toimetulek käitumisraskustega õpilasega

23.11. 2021
Kuidas elada häireteta elu?

26.10. 2021
Koolitus "Kosmos"

08.10.2021
Liikuma kutsuv kool

10. 9. -  28.10. 2021
Lõimingu koolitus

 

2.01 - 28.02.2023
Koolitus
"Areng on protsess, mitte tulemus ehk kuidas luua koostöist õpikeskkonda."

Koolituse eesmärgiks on toetada üldpädevuste arendamist, koostöö ja meeskonnatöö juhtimise oskust, konfliktide ennetamise ja lahendamise oskust.

7.01.2022
Toimetulek käitumisraskustega õpilasega

23.11. 2021
Kuidas elada häireteta elu?

26.10. 2021
Koolitus "Kosmos"

08.10.2021
Liikuma kutsuv kool

10. 9. -  28.10. 2021
Lõimingu koolitus