Новости

Juhis COVID19 lähiskontaktsele või haigestunule 06. февраля TPK


Lugupeetud lapsevanemad!

Uued juhised HTMst.
1. Kui lähikontakt leidis aset  üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses või huvitegevuses, siis alates tänasest, 7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused.
2. Kui lähikontakt toimus mujal (mitte koolis, aga perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 nädalapäevaks karantiini. Kooli naaseb laps negatiivse kiirtesti tulemusel.
3. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga.
4. Alates 14. veebruarist ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.
5. Viiruse leviku takistamiseks või muudel põhjustel (paljud õpilased puuduvad, õpetajad haigestunud vm) võib osa klasse või kogu õppeasutus distantsõppele saata.
6. Maski soovitame tungivalt kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid.
7. Türi Põhikoolis toimub (7-23.02) testimine koolis kaks korda nädalas.

Head tervist soovides
Janika Gedvil
direktor

 

 

 

 

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Uued juhised HTMst.
1. Kui lähikontakt leidis aset  üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses või huvitegevuses, siis alates tänasest, 7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused.
2. Kui lähikontakt toimus mujal (mitte koolis, aga perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 nädalapäevaks karantiini. Kooli naaseb laps negatiivse kiirtesti tulemusel.
3. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga.
4. Alates 14. veebruarist ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.
5. Viiruse leviku takistamiseks või muudel põhjustel (paljud õpilased puuduvad, õpetajad haigestunud vm) võib osa klasse või kogu õppeasutus distantsõppele saata.
6. Maski soovitame tungivalt kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid.
7. Türi Põhikoolis toimub (7-23.02) testimine koolis kaks korda nädalas.

Head tervist soovides
Janika Gedvil
direktor