Новости

Õpetaja AILI AVI on Järvamaa parim vabatahtlik 2020 24. ноября TPK


Õpetaja Aili Avi on Türi kogukondliku ja keskkonnasäästliku liikumise eestvedaja, Türi Kogukonnaseltsi juhatuse liige, talgute ja muude ühistegevuste korraldaja. Lisaks veel MTÜ Tore juhatuse liige ja MTÜ Tore Abi juhatuse liige.
 
Aili suureks panuseks on Konna maja  projektitaotluste kirjutamine, projektide edukas elluviimine, igapäevategevuste koordineerimine, teavitusartiklite koostamine, Konna maja külastavate gruppide vastuvõtmine, seltsi tegevuste tutvustamine ning vabatahtlike kaasamine. Konna maja tegemistesse kaasab sageli ka oma lapsed, vajadusel ka abikaasa.
 
Aili on väga aktiivse eluhoiakuga ning jõuab korda saata ülimalt palju. Kuigi ta on 3 lapse ema ning igapäevaelus töötab pedagoogina, jõuab ta osaleda aktiivselt ka Türi vallavolikogu töös ning juhendaja ja koolitajana tugiõpilasliikumises TORE.
 
PALJU ÕNNE!
 
Allikas: Türi Valla veebileht
Õpetaja Aili Avi on Türi kogukondliku ja keskkonnasäästliku liikumise eestvedaja, Türi Kogukonnaseltsi juhatuse liige, talgute ja muude ühistegevuste korraldaja. Lisaks veel MTÜ Tore juhatuse liige ja MTÜ Tore Abi juhatuse liige.
 
Aili suureks panuseks on Konna maja  projektitaotluste kirjutamine, projektide edukas elluviimine, igapäevategevuste koordineerimine, teavitusartiklite koostamine, Konna maja külastavate gruppide vastuvõtmine, seltsi tegevuste tutvustamine ning vabatahtlike kaasamine. Konna maja tegemistesse kaasab sageli ka oma lapsed, vajadusel ka abikaasa.
 
Aili on väga aktiivse eluhoiakuga ning jõuab korda saata ülimalt palju.
Kuigi ta on 3 lapse ema ning igapäevaelus töötab pedagoogina, jõuab ta osaleda aktiivselt ka Türi vallavolikogu töös ning juhendaja ja koolitajana tugiõpilasliikumises TORE.
 
PALJU ÕNNE!
 
Allikas: Türi Valla veebileht