Robootika


ROBOOTIKA

4. - 9. klasside õpilastele:
esmaspäeviti kell 13.00 -14.55
Juhendaja õpetaja Laine Aluoja

1. - 3. klasside õpilastele toimuvad 2 korda nädalas
Juhendaja õpetaja Reine Reiska

Robootika huviringis tutvutkse robotite ehitamise ja nende programmeerimisega.
Robootikaringi eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut.
Õpilastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika
kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.
Õpilased tutvuvad elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdedega, lugema skeeme ja ühendama komponente.
Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LeGo Mindstorms  EV3 robotikomplekte ja LEGO ViDo2.0 komplekte, mille kasutamine on
lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks.
Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema
arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.
Maakonna robootika http://jarvamaarobootika.weebly.com/
Ringi õpilastel on võimalus osaleda erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel.
FLL 2023

Robootika
http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/103960521/Robootika 

CodeWeek 
http://informaatika.pbworks.com/w/page/136016301/CodeWeek2019

TÖÖTOAD õpilastele