Isikuandmete ja eraelulise teave töötlemine


Türi Põhikooli tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on koolil kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb kool ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega kooli satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jm.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Kooli sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.  

Sellelt leheküljelt leiate, millisel eesmärgil kool isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb ning kuidas vastavaid andmeid kaitstakse või avalikkusele kättesaadavaks tehakse.
Õigus tutvuda enda andmetega
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine
Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine

Türi Põhikooli tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on koolil kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb kool ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega kooli satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jm.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Kooli sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.  

Sellelt leheküljelt leiate, millisel eesmärgil kool isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb ning kuidas vastavaid andmeid kaitstakse või avalikkusele kättesaadavaks tehakse.
Õigus tutvuda enda andmetega
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine
Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine