Tehisintellekt


Kooitus: Tehisintellekt ja selle kasutamine õppetöös

Koolitaja on Andres Karjus, Tallinna Ülikooli kultuuriandmete analüüsi teadur ja Datafigure OÜ koolitaja.

Peamised teemad:

 • Milline on ChatGPT ja teiste tehisintellekti lahenduste võimekus erinevate ülesannete lahendamisel (sh kirjandid, lugemispäevikud, referaadid, programmeerimisülesanded, loomingulised tööd)?
 • Milles tehisintellekti tööriistad võiks õpetajale abiks olla?
 • Kuidas õpetaja saab kasutada ChatGPT-d õpilaste tööde kontrollimiseks ja hindamiseks?
 • Kuidas õpetaja saab kasutada ChatGPT-d õpilaste töödele tagasiside andmiseks?
 • Milliseid õppematerjale on võimalik ja mõistlik genereerida ChatGPT abil ja kuidas seda täpsemalt teha?
 • Kas ja kuidas tehisintellekti-põhiseid tööriistu peaks juba integreerima õppetöösse?
 • Kuidas õpetada õpilasi ChatGPT-lt küsimusi küsima?
 • Kas saab ära tunda, kas kirjandi või tekstülesande on kirjutanud õpilane või ChatGPT? Miks klassikaline “plagiaadi” kontseptsioon pole enam eriti relevantne? 
 • Kuidas hinnata õpilaste töid, mis on kas osaliselt või täielikult masina poolt toodetud?
 • Kuidas õpetada õpilasi tegema vahet õigel ja valel informatsioonil ja ennetada valeinfo levikut?
 • Kuidas hoida lähitulevikus õpilaste tasakaalu ChatGPT ja teiste õppevahendite kasutamisel?
 • Kuidas motiveerida õpilasi tegema baasoskusi arendavaid ülesandeid, kui AI suudab need nende eest ära teha?
 • Kuidas ennetada ebavõrdsust õpilaste seas uues olukorras?

Ülevaade uutest AI tööriistadest (ChatGPT, Bing Chat, Perplexity jne) nende katsetamine erinevate ülesannete lahendamisel.

Kooitus: Tehisintellekt ja selle kasutamine õppetöös

Koolitaja on Andres Karjus, Tallinna Ülikooli kultuuriandmete analüüsi teadur ja Datafigure OÜ koolitaja.

Peamised teemad:

 • Milline on ChatGPT ja teiste tehisintellekti lahenduste võimekus erinevate ülesannete lahendamisel (sh kirjandid, lugemispäevikud, referaadid, programmeerimisülesanded, loomingulised tööd)?
 • Milles tehisintellekti tööriistad võiks õpetajale abiks olla?
 • Kuidas õpetaja saab kasutada ChatGPT-d õpilaste tööde kontrollimiseks ja hindamiseks?
 • Kuidas õpetaja saab kasutada ChatGPT-d õpilaste töödele tagasiside andmiseks?
 • Milliseid õppematerjale on võimalik ja mõistlik genereerida ChatGPT abil ja kuidas seda täpsemalt teha?
 • Kas ja kuidas tehisintellekti-põhiseid tööriistu peaks juba integreerima õppetöösse?
 • Kuidas õpetada õpilasi ChatGPT-lt küsimusi küsima?
 • Kas saab ära tunda, kas kirjandi või tekstülesande on kirjutanud õpilane või ChatGPT? Miks klassikaline “plagiaadi” kontseptsioon pole enam eriti relevantne? 
 • Kuidas hinnata õpilaste töid, mis on kas osaliselt või täielikult masina poolt toodetud?
 • Kuidas õpetada õpilasi tegema vahet õigel ja valel informatsioonil ja ennetada valeinfo levikut?
 • Kuidas hoida lähitulevikus õpilaste tasakaalu ChatGPT ja teiste õppevahendite kasutamisel?
 • Kuidas motiveerida õpilasi tegema baasoskusi arendavaid ülesandeid, kui AI suudab need nende eest ära teha?
 • Kuidas ennetada ebavõrdsust õpilaste seas uues olukorras?

Ülevaade uutest AI tööriistadest (ChatGPT, Bing Chat, Perplexity jne) nende katsetamine erinevate ülesannete lahendamisel.