Новости

Türi vallavanema vastuvõtt 28. мая TPK


28. mail toimus  Türi vallavanema Sulo Särkineni vastuvõtt Türi valla
koolide tublimatele lõpetajatele ja nende klassijuhatajatele. 

Allikas:
Türi Rahvaleht 
6.juuni 2024

Meie koolist olid vastuvõtule kutsutud

9.a klass - klassijuhataja Maigi Martjak
Marta Roosme
Kõike, mida Marta ette võtab, teeb ta südame, hinge ja ülima täpsusega, selle kõige tulemuseks on suurepärased tulemused õppetöös. Tema anded leiavad rakendust olümpiaadidel, laulukooris, tantsurühma ja õpilasesinduse koosseisus. Marta on ka suurepärane luuletaja, jutukirjutaja ja jutustaja, selle tõestuseks tunnustused omaloomingu konkursidel.
Jane Orren
Jane osaleb aktiivselt kooli õpilasomavalitsuse töös. Ta on toimekas, töökas ja väga kohusetundlik õpilane; tunnistusel üldjuhul ikka väga head hinded.Kui klassiga koos midagi planeerida, siis on Jane see, kes on abiks mõtlemisel, kavandamisel ja otsuste tegemisel.
Carlis Rak
Carlis õpib vaid neljadele-viitele ning on selle lennu üks nutikamaid noormehi. Oma teadmisi on Carlis korduvalt näidanud reaal- ja loodusainete olümpiaadidel, kooli ja maakonna mälumängudel, kust on naasnud üldjuhul auhinnaliste kohtadega. Carlis on aastaid oma aega jaganud õppimise ja muusika vahel. Mõlemaga on ta hakkama saanud suurepäraselt, Carlis on ka andekas tšellist.
Kardo Kallas
Kardo on noormees, kelle eluks on jalgpall ja kergejõustik. Kui on vaja klassi või kooli eest väljas olla, siis Kardo on see, kes toob kastanid tulest ja medalid staadioniradadelt. Usin treenimine ja õppimine on viinud Kardo ka tulemusteni, debüüt Paide Linnameeskonna U21  koosseisus. 
9.b klass - klassijuhataja Elve Jaansalu
Roosmarii Villems
Leidlike ideedega, töökas ja põhjalik, kes saab kõigega hakkama ja on alati abiks ja toeks neile, kes seda vajavad. Ta on osalenud vist kõikidel võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel, saavutades alati häid ja väga häid tulemusi nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasemel.
Berit Biene
Temasse mahub lõputult tarkust, headust ja rõõmsameelsust, mida ta meelsasti teistega jagab. Aitab alati vigased ja kohmakad laused ilusasse eesti keelde sõnastada. Luuletuste loojana ja eduka etlejana on teda mitmel korral autasustatud maakondlikul ja vabariiklikul tasemel.
Kristiina Theresa Miller
Väga abivalmis ja heasüdamlik, töökas ja sõbralik ning suurepärase kunstiandega. Tema hobiks on laulude ja liikumiskavade loomine. Tänu tema nõudlikkusele ja oskusele on liikumispidudel jõutud alati parimate hulka. Oma laulu loomise ja esitlusega saavutas vabariiklikul muusikaolümpiaadil hõbediplomi.
Vallo Marten Lillipuu
Aktiivne, huvitavate ideedega ja väga hea organiseerimisvõimega noormees. Aastaid tegutsenud kooli õpilasesinduses ja valla noortevolikogus. Tema eestvedamisel toimunud projektipäevad on alati sisukad ja hästi organiseeritud. Tema tihe kooliväline tegevus ei sega põhilist tegevust õppetöös.
Anabel Nurmine
Julge, otsekohene, suure fantaasiaga, vahest kõhkleja. Tark, töökas ja oma eesmärkide poole pürgiv. Aktiivne ja edukas osaleja olümpiaadidel, konkurssidel ja projektides.
9.c klass - klassijuhataja Margit Alberg
Kairit Kolk
Kairit on väga tubli õpilane ja eriti silmapaistev just humanitaarainetes. Ta on võitnud olümpiaade, on tubli etleja ja väitleja, käib näiteringis ning muusikakoolis jne, jne. Ühesõnaga – Kairit on väga aktiivne noor inimene. Tema pidev soov ennast arendada on inspireeriv.
Annabel Juhe
Annabelil on annet igal alal. Ta õpib hästi, on loov ja oskab end suurepäraselt kunsti kaudu väljendada. Tema nakatav energia ja entusiasm kaasab paljusid. Annabel on ka klassivanem. Ta sobib selleks hästi, kuna on seltsiv, tolerantne ja suhtleb võrdselt kõigiga.
Karola Marist
Karola on rahulik, tark, viisakas, ülimalt kohusetundlik ja alati klassi eest väljas. Ta on tubli õpilane, eriti hea just reaalainetes.
Markus Marten Eller
Markus Marten on laia silmaringiga, kohusetundlik ja viisakas noormees. Ta on hea õpilane, silmapaistvamad on tulemused reaalainetes.
Jan-Erik Liiders
Jan-Erik on kohusetundlik, tark ja viisakas ning alati valmis teisi enda ümber aitama. Ta ei hüppa alt ära, kui on vaja klassi esindada. Püsivust näitab fakt, et Jan-Erik on lõpetanud muusikakoolis kitarri eriala.

 

28. mail toimus  Türi vallavanema Sulo Särkineni vastuvõtt Türi valla
koolide tublimatele lõpetajatele ja nende klassijuhatajatele. 

Allikas:
Türi Rahvaleht 
6.juuni 2024

Meie koolist olid vastuvõtule kutsutud

9.a klass - klassijuhataja Maigi Martjak
Marta Roosme
Kõike, mida Marta ette võtab, teeb ta südame, hinge ja ülima täpsusega, selle kõige tulemuseks on suurepärased tulemused õppetöös. Tema anded leiavad rakendust olümpiaadidel, laulukooris, tantsurühma ja õpilasesinduse koosseisus. Marta on ka suurepärane luuletaja, jutukirjutaja ja jutustaja, selle tõestuseks tunnustused omaloomingu konkursidel.
Jane Orren
Jane osaleb aktiivselt kooli õpilasomavalitsuse töös. Ta on toimekas, töökas ja väga kohusetundlik õpilane; tunnistusel üldjuhul ikka väga head hinded.Kui klassiga koos midagi planeerida, siis on Jane see, kes on abiks mõtlemisel, kavandamisel ja otsuste tegemisel.
Carlis Rak
Carlis õpib vaid neljadele-viitele ning on selle lennu üks nutikamaid noormehi. Oma teadmisi on Carlis korduvalt näidanud reaal- ja loodusainete olümpiaadidel, kooli ja maakonna mälumängudel, kust on naasnud üldjuhul auhinnaliste kohtadega. Carlis on aastaid oma aega jaganud õppimise ja muusika vahel. Mõlemaga on ta hakkama saanud suurepäraselt, Carlis on ka andekas tšellist.
Kardo Kallas
Kardo on noormees, kelle eluks on jalgpall ja kergejõustik. Kui on vaja klassi või kooli eest väljas olla, siis Kardo on see, kes toob kastanid tulest ja medalid staadioniradadelt. Usin treenimine ja õppimine on viinud Kardo ka tulemusteni, debüüt Paide Linnameeskonna U21  koosseisus. 
9.b klass - klassijuhataja Elve Jaansalu
Roosmarii Villems
Leidlike ideedega, töökas ja põhjalik, kes saab kõigega hakkama ja on alati abiks ja toeks neile, kes seda vajavad. Ta on osalenud vist kõikidel võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel, saavutades alati häid ja väga häid tulemusi nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasemel.
Berit Biene
Temasse mahub lõputult tarkust, headust ja rõõmsameelsust, mida ta meelsasti teistega jagab. Aitab alati vigased ja kohmakad laused ilusasse eesti keelde sõnastada. Luuletuste loojana ja eduka etlejana on teda mitmel korral autasustatud maakondlikul ja vabariiklikul tasemel.
Kristiina Theresa Miller
Väga abivalmis ja heasüdamlik, töökas ja sõbralik ning suurepärase kunstiandega. Tema hobiks on laulude ja liikumiskavade loomine. Tänu tema nõudlikkusele ja oskusele on liikumispidudel jõutud alati parimate hulka. Oma laulu loomise ja esitlusega saavutas vabariiklikul muusikaolümpiaadil hõbediplomi.
Vallo Marten Lillipuu
Aktiivne, huvitavate ideedega ja väga hea organiseerimisvõimega noormees. Aastaid tegutsenud kooli õpilasesinduses ja valla noortevolikogus. Tema eestvedamisel toimunud projektipäevad on alati sisukad ja hästi organiseeritud. Tema tihe kooliväline tegevus ei sega põhilist tegevust õppetöös.
Anabel Nurmine
Julge, otsekohene, suure fantaasiaga, vahest kõhkleja. Tark, töökas ja oma eesmärkide poole pürgiv. Aktiivne ja edukas osaleja olümpiaadidel, konkurssidel ja projektides.
9.c klass - klassijuhataja Margit Alberg
Kairit Kolk
Kairit on väga tubli õpilane ja eriti silmapaistev just humanitaarainetes. Ta on võitnud olümpiaade, on tubli etleja ja väitleja, käib näiteringis ning muusikakoolis jne, jne. Ühesõnaga – Kairit on väga aktiivne noor inimene. Tema pidev soov ennast arendada on inspireeriv.
Annabel Juhe
Annabelil on annet igal alal. Ta õpib hästi, on loov ja oskab end suurepäraselt kunsti kaudu väljendada. Tema nakatav energia ja entusiasm kaasab paljusid. Annabel on ka klassivanem. Ta sobib selleks hästi, kuna on seltsiv, tolerantne ja suhtleb võrdselt kõigiga.
Karola Marist
Karola on rahulik, tark, viisakas, ülimalt kohusetundlik ja alati klassi eest väljas. Ta on tubli õpilane, eriti hea just reaalainetes.
Markus Marten Eller
Markus Marten on laia silmaringiga, kohusetundlik ja viisakas noormees. Ta on hea õpilane, silmapaistvamad on tulemused reaalainetes.
Jan-Erik Liiders
Jan-Erik on kohusetundlik, tark ja viisakas ning alati valmis teisi enda ümber aitama. Ta ei hüppa alt ära, kui on vaja klassi esindada. Püsivust näitab fakt, et Jan-Erik on lõpetanud muusikakoolis kitarri eriala.