News

Projektipäev 30. April TPK


08.00 - klassijuhataja tund (jagatakse grupid - gruppide jaotus edastatakse õpetajale hiljemalt 29.04)
08.45 - 09.45: I loeng
09.45 - 10.00: I kooliastme söögivahetund
10.00 - 11.00: II loeng
11.00 - 11.15: II kooliastme söögivahetund
11.15 - 12.15: III loeng
12.15 - 12.30: III kooliastme söögivahetund
Peale kolmandat loengut jätkub tavapärane koolipäev!
I kooliaste:
Kui klassil on sellel päeval 4 või vähem tundi, siis on päev läbi ning õpilane saab koju minna. Kellel on pikapäeva rühm, siis ta läheb sinna :)
II kooliaste:
Liigub pärast kolmandat loengut (12.15) viiendasse ainetundi. Viiendas ainetunnis täidetakse aineõpetaja juhendamisel Projektipäeva tagasiside küsimustik. Kellel järgnevad ka kuues ja/või seitsmes tund, siis võtke kindlasti õppevahendid kaasa.
III kooliaste:
Liigub hiljemalt 12.30 viiendasse ainetundi. Viiendas ainetunnis täidetakse aineõpetaja juhendamisel Projektipäeva tagasiside küsimustik. Kellel järgnevad ka kuues ja/või seitsmes tund, siis võtke kindlasti õppevahendid kaasa.
 
TUNNIPLAANI leiad SIIT
 
 
 

 

 

 

 

08.00 - klassijuhataja tund (jagatakse grupid - gruppide jaotus edastatakse õpetajale hiljemalt 29.04)
08.45 - 09.45: I loeng
09.45 - 10.00: I kooliastme söögivahetund
10.00 - 11.00: II loeng
11.00 - 11.15: II kooliastme söögivahetund
11.15 - 12.15: III loeng
12.15 - 12.30: III kooliastme söögivahetund
Peale kolmandat loengut jätkub tavapärane koolipäev!
I kooliaste:

Kui klassil on sellel päeval 4 või vähem tundi, siis on päev läbi ning õpilane saab koju minna. Kellel on pikapäeva rühm, siis ta läheb sinna :)
II kooliaste:
Liigub pärast kolmandat loengut (12.15) viiendasse ainetundi. Viiendas ainetunnis täidetakse aineõpetaja juhendamisel Projektipäeva tagasiside küsimustik. Kellel järgnevad ka kuues ja/või seitsmes tund, siis võtke kindlasti õppevahendid kaasa.
III kooliaste:
Liigub hiljemalt 12.30 viiendasse ainetundi. Viiendas ainetunnis täidetakse aineõpetaja juhendamisel Projektipäeva tagasiside küsimustik. Kellel järgnevad ka kuues ja/või seitsmes tund, siis võtke kindlasti õppevahendid kaasa.
 
TUNNIPLAANI leiad SIIT