News

JÕULUPÄEVAK 20. December TPK


 
3. klassides toimusid jõulupäevaku tegevused  paralleelklassides.
Kuulati jõulujuttu, joonistati, nuputati ja mängiti jõuluteemalist pärlikaardimängu.
 

 

3. koolastme fotojaht

Ülesanne
Otsida vihjete järgi üles kohad Türi linnas. Liikuda koos klassiga etteantud punktide järjekorras.
Igas punktis teha klassi ühispilt ja saata klassijuhatajale.
Ülesanded on lisatud failis
 
7. klass
8. klass
 
9. klass
 

 

 

 
3. klassides toimusid jõulupäevaku tegevused  paralleelklassides.
Kuulati jõulujuttu, joonistati, nuputati ja mängiti jõuluteemalist pärlikaardimängu.
 

 

3. koolastme fotojaht

Ülesanne
Otsida vihjete järgi üles kohad Türi linnas. Liikuda koos klassiga etteantud punktide järjekorras.
Igas punktis teha klassi ühispilt ja saata klassijuhatajale.
Ülesanded on lisatud failis
 
7. klass
8. klass
 
9. klass