Pikapäevarühma töökorraldus


KEHTESTATUD
Türi Põhikooli direktori
31.10.2011
käskkirjaga nr 31

TÜRI PÕHIKOOLI PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

1.Kooli pikapäevarühma eesmärgiks on pakkuda õpilastele, kellel pole võimalik koheselt peale tundide lõppu koju minna, mitmekesist organiseeritud tegevust pikapäevarühma õpetaja juhendamisel.

2. Pikapäevarühmas saavad õpilased osaleda huviringides ja planeeritud tegevustes, külastada kooli raamatukogu, vaadata võimalusel õppefilme, valmistuda järgmiseks koolipäevaks, sportida ja viibida õues.

3. Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks ja pikapäevarühmast loobumiseks esitab lapsevanem koolile vastava taotluse.

4. Pikapäevarühma töö toimub igal koolipäeval kella 16.00-ni.

5. Pikapäevarühma tegevuste ja sihipärase toimimise eest vastutab pikapäevarühma õpetaja.

6. Pikapäevarühma õpetaja kohustused:

6.1. Täidab pikapäevarühma päevikut ja valmistab ette päeva tegevuskava.

6.2. Organiseerib ja viib läbi pikapäevarühma tegevused.

6.3. Suunab ja abistab õpilasi õppimisel vastavalt vajadusele.

6.4. Kontrollib koduste tööde tegemist.

6.5. Jälgib, et pikapäevarühma õpilased ei rikuks kooli kodukorda.

6.6. Saadab õpilased õigeaegselt huvialaringidesse.

6.7. Viib lapsed õigeaegselt sööma ja vastutab korra eest sööklas.

6.8. Loob positiivsed suhted pikapäevarühma õpilaste ja nende vanematega.

7. Pikapäevarühma päevakava:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine,  mängud

12.45-13.30 sport,liikumine

13.30-14.00 söögivahetund

14.00-15.30 õppimine, huviringides osalemine

15.30-16.00 mängud, õpilaste lahkumine

KEHTESTATUD
Türi Põhikooli direktori
31.10.2011
käskkirjaga nr 31

TÜRI PÕHIKOOLI PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

1.Kooli pikapäevarühma eesmärgiks on pakkuda õpilastele, kellel pole võimalik koheselt peale tundide lõppu koju minna, mitmekesist organiseeritud tegevust pikapäevarühma õpetaja juhendamisel.

2. Pikapäevarühmas saavad õpilased osaleda huviringides ja planeeritud tegevustes, külastada kooli raamatukogu, vaadata võimalusel õppefilme, valmistuda järgmiseks koolipäevaks, sportida ja viibida õues.

3. Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks ja pikapäevarühmast loobumiseks esitab lapsevanem koolile vastava taotluse.

4. Pikapäevarühma töö toimub igal koolipäeval kella 16.00-ni.

5. Pikapäevarühma tegevuste ja sihipärase toimimise eest vastutab pikapäevarühma õpetaja.

6. Pikapäevarühma õpetaja kohustused:

6.1. Täidab pikapäevarühma päevikut ja valmistab ette päeva tegevuskava.

6.2. Organiseerib ja viib läbi pikapäevarühma tegevused.

6.3. Suunab ja abistab õpilasi õppimisel vastavalt vajadusele.

6.4. Kontrollib koduste tööde tegemist.

6.5. Jälgib, et pikapäevarühma õpilased ei rikuks kooli kodukorda.

6.6. Saadab õpilased õigeaegselt huvialaringidesse.

6.7. Viib lapsed õigeaegselt sööma ja vastutab korra eest sööklas.

6.8. Loob positiivsed suhted pikapäevarühma õpilaste ja nende vanematega.

7. Pikapäevarühma päevakava:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine,  mängud

12.45-13.30 sport,liikumine

13.30-14.00 söögivahetund

14.00-15.30 õppimine, huviringides osalemine

15.30-16.00 mängud, õpilaste lahkumine