News

COVID-19 lihtsustatud karantiin 28. September TPK


 HTM, 27.09.21

Alates 27. septembrist lihtsustatud karantiinis olevad haigustunnusteta koolilapsed võivad osaleda haridusasutuse ruumes toimuvas huvitegevuses, kui sellest võtavad osa üksnes sama asutuse lapsed või noored. 10-päevase lihtsustatud karantiini perioodi vältel ei tohi osaleda koolivälistes (huvi)tegevustes.

Kui kuni 12-aastane laps koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis ja osa võtta koolisisesest huvitegevusest.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd koolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad Türi Põhikoolis.

Lihtsustatud karantiini saab rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis käimist ning huviringides osalemist.

Testimise nõusoleku vorm on muutunud.

Muutunud on koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga lapsevanemate nõusolekuvormid. Vormid leiab ministeeriumi kodulehelt. (https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/vaktsineerimine). Nõusoleku andnud (enne 27.09.21) lapsevanematelt uue vormiga uut nõusolekut ei küsita.

 Testimise nõusolekuvormis alates 27.09.21 küsitakse lapsevanema nõusolek lapse antigeeni-RTD kiirtestiga testimiseks koolikeskkonnas. Kui lähikontakt toimus koolikeskkonnas, korraldab õpilasele kiirtestimise kooliõde (professionaalsete või enesetestimiseks mõeldud kiirtestidega). Alaealise õpilase kiirtestimiseks tuleb küsida nõusolek lapsevanemalt. Nõusoleku võib küsida kooliõde või kool.

Kui vanem nõusolekuvormi ei täida, siis ei saa last testida. Kui vanem annab lapse testimiseks nõusoleku, kehtib nõusolek lapse igakordseks kiirtestimiseks 2021/2022 õppeaastal. Vanemal on õigus lapse testimiseks antud nõusolek tagasi võtta.

 

NB! Türi Põhikoolis vaktsineerimist COVID19 vastu läbi ei viida. Soovijad saavad vaktsineerida Türi Tervisekeskuses!

 

Türi Põhikool

 HTM, 27.09.21

Alates 27. septembrist lihtsustatud karantiinis olevad haigustunnusteta koolilapsed võivad osaleda haridusasutuse ruumes toimuvas huvitegevuses, kui sellest võtavad osa üksnes sama asutuse lapsed või noored. 10-päevase lihtsustatud karantiini perioodi vältel ei tohi osaleda koolivälistes (huvi)tegevustes.

Kui kuni 12-aastane laps koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis ja osa võtta koolisisesest huvitegevusest.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd koolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad Türi Põhikoolis.

Lihtsustatud karantiini saab rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis käimist ning huviringides osalemist.

Testimise nõusoleku vorm on muutunud.

Muutunud on koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga lapsevanemate nõusolekuvormid. Vormid leiab ministeeriumi kodulehelt. (https://www.hm.ee/et/tegevused/koroona/vaktsineerimine). Nõusoleku andnud (enne 27.09.21) lapsevanematelt uue vormiga uut nõusolekut ei küsita.

 Testimise nõusolekuvormis alates 27.09.21 küsitakse lapsevanema nõusolek lapse antigeeni-RTD kiirtestiga testimiseks koolikeskkonnas. Kui lähikontakt toimus koolikeskkonnas, korraldab õpilasele kiirtestimise kooliõde (professionaalsete või enesetestimiseks mõeldud kiirtestidega). Alaealise õpilase kiirtestimiseks tuleb küsida nõusolek lapsevanemalt. Nõusoleku võib küsida kooliõde või kool.

Kui vanem nõusolekuvormi ei täida, siis ei saa last testida. Kui vanem annab lapse testimiseks nõusoleku, kehtib nõusolek lapse igakordseks kiirtestimiseks 2021/2022 õppeaastal. Vanemal on õigus lapse testimiseks antud nõusolek tagasi võtta.

 

NB! Türi Põhikoolis vaktsineerimist COVID19 vastu läbi ei viida. Soovijad saavad vaktsineerida Türi Tervisekeskuses!

 

Türi Põhikool