Vahendid ja juhendid


Klassijuhatajale

Klassijuhataja töö kogumik
https://www.eetika.ee/et/klassijuhataja-kasiraamat

Distantsilt targemaks

* Hübriidõppe kogemuslood https://youtu.be/vc5zbWBkbvI
* Õpilaste aktiveerimine distantsõppes https://youtu.be/zviT2-riHtA

DigiÕpe 
https://docs.google.com/document/d/1mqTe_5ObzeIlqSJWLo4LVH8TfbgbSbiRWdZeI7HCdEc/edit?usp=sharing

Uued digiõppe terminid https://youtu.be/SyXydOf9OWQ
Digiõppevara https://www.harno.ee/digioppevara
Koolisisesed digitaalsed tasemetööd https://youtu.be/H1y2B1nkihs
DigiÕpe https://drive.google.com/file/d/18I3Z1f-wjlHkGBaO30YbDzm2l2cCmC-9/view?usp=sharing
Aktiivõppe meetodid eÕppes https://sisu.ut.ee/aktiivope/avaleht

Juhendid

* Interaktiivse tahvli kasutamine 
https://oppematerjalidtg.wordpress.com/puutetundlik-tahvel/ 
https://docs.google.com/document/d/15HmqNn4RkxO8YG4UAxqNd1V33Y2VpvPJ6ojHBBqQauQ/edit?usp=sharing
* Googel meet kasutamine (minu videotund Googel Meetis)
https://www.youtube.com/watch?v=E5QQ0YQPqzY
https://youtu.be/Kv_BbhOK4UA
Google Worm küsitluse loomine 
https://docs.google.com/document/d/1HAk-_Z2-2KO6PeqvgojHmEnfgno9J81HKai79W0Cwq4/edit 
https://docs.google.com/document/d/1VWMs3C1_k4MAZmdMS1vcRcvB_IQbs1407oBcxJ2s4EY/edit

* Plakati loomine (Canva) https://youtu.be/9LIlmsirJ2M
* Lihtsa ekraanisalvestuse loomine https://youtu.be/amIdmTeJOIE
* Interaktiivse veebipõhise esitluse loomine
             Nearpod https://oppematerjalidtg.wordpress.com/opikeskkonnad/juhitud-esitlused/nearpod/
      Esitlus võib sisaldada nii õpetavat sisu kui ka interaktiivseid tegevusi õpilasele. Esitlust kasutades saab läbi viia terve tunni, kus õpilased on aktiivselt kaasatud. 
             Genial.ly http://informaatika.pbworks.com/w/page/143928060/Genially_esitlus
* DigiKalender https://calendar.myadvent.net/?id=837d91c67cd07a822e4400f031e07058
* Testi loomine
Testide keskkonnad https://padlet.com/annekrull/testid-4ajis48aql5t
Quizizz , juhend https://drive.google.com/file/d/1QlFDTYXUVq8JOGYnpdBojiudrZc5ws6A/view
WordWall juhend https://youtu.be/EjD6j5eK5yc?si=tccTleZMqmK3VL6O
* Interaktiivse töölehe loomine
Wizer https://www.wizer.me/, juhend  https://www.youtube.com/watch?v=q7A-ErT12oE
Teachermade https://app.teachermade.com/, juhend https://youtu.be/NlVjbfPASrU, https://youtu.be/BoR-jOYa0xc
Senteacher https://www.senteacher.org/, juhend  https://drive.google.com/file/d/15uEhNzygWL9OHPr2FNHzZtCNwI382NA1/view 
Educaplay https://www.educaplay.com/, juhend https://docs.google.com/document/d/1xBW4r7J9oLy-L_1Am63RVcf-TmQzZD0qR_ycNNUXJPc/edit?usp=sharing
* Kuidas teha interaktiivseid töölehti https://youtu.be/ujepr_2WZYk
* Kuidas muuta PDF dokument arvutis täidetavaks https://youtu.be/hqDHv4dgJZ8
* Google Meet gruppide kasutamine  http://tpkharidustehnoloog.pbworks.com/w/file/fetch/143786868/Meet_gruppide_t%C3%B6%C3%B6toad.docx
* Video loomine Kizoa http://informaatika.pbworks.com/w/page/139418595/Kizoa%20juhend
* Materjalide koondamine veebis (veebipõhised järjehoidjad) https://www.youtube.com/watch?v=Q2IwoGKdtds
* Diginipid, keskkonnad, vahendid, rakendused https://www.diginipid.ee/rakendused-a-z
* Ekraani salvestise loomine https://youtu.be/amIdmTeJOIE
* H5P testide loomine https://www.youtube.com/watch?v=LeC6CdsuRNk&list=PLwyEA_bBMcYEKj2l5zUq9JF_4ToChicwv
* Hinnangu korje https://admin.sli.do/events
* Arvamused https://app.gosoapbox.com/
* Juhendid https://oppematerjalidtg.wordpress.com/about/ 
* OFFICE 365 juhend https://wiki.ut.ee/display/AA/Microsoft+365+rakendused 
* Kuvasalvesti Microsoft Stream juhend https://support.microsoft.com/et-ee/office/kuvasalvesti-microsoft-stream-e98d8791-2b82-4dc7-889a-959724e3cbad

eRaamatute loomise keskkonnad
Writereader(juhend)
Näide: “Võõrsõnad” (Laura)
Mystorybook(juhend)
Näide: “Kolme põrsakese lugu”  (L. Heinpalu)
Storyjumper, juhendid  (123)
Näide: Tuuli ja Päike (T. Koitjärv)
Little Bird Tales
Näide: “Muumide rühma suvelugu”
Imagine Forest
Näide: “The Story of Potato”

Book Creator
Näide: Salumetsa loomad

*HaridID loomine http://informaatika.pbworks.com/w/page/154336209/HarID


Küsitlused
Wooclap https://www.wooclap.com/, juhend https://www.youtube.com/watch?v=BQWEMsz4jRM

Keskkonnad, mis ei nõua õpilaselt konto loomist
veebitahvlid https://wke.lt/w/s/eqX7qD  
veebikõne töövahendid: vestlusruum, emotsioonid, käemärgid
testid, mängud, töölehed https://wke.lt/w/s/3G8Do2 
ajurünnakud, ideede pakkumine Answergarden Tricider 
ühiskirjutamine Board 
heli salvestamine https://vocaroo.com/
veebitahvel https://padlet.com/
animeeritud teksti kujundamine Gif-mania 
pildikogu loomise keskkond Wakelet https://wakelet.com/, juhend https://www.youtube.com/watch?v=kWiSwAngXKs
sõnadest kujundite kujundamine Wordart ja videojuhend
online klassiruum valgetahvlitega Whiteboard
vestlusruum, kus saab teha õpilastega suhtlusgruppe (õpilasel ei pea olema meilikontot) YoTeach

HARNO veebiseminaride salvestused https://www.youtube.com/results?search_query=distantsilt+targemaks

Videotundide alustamine ja tutvumisülesanded 
https://youtu.be/3PfmOPLOtj0
kuidas videotundides õpilasi aktiveerida?
https://youtu.be/zviT2-riHtA 
privaatsus ja autoriõigused
https://youtu.be/sITMeT_fAxc 
hübriidõppe kogemuslood koolidest 
 https://youtu.be/vc5zbWBkbvI 
Kõik Harno veebiseminarid
    https://youtube.com/playlist?list=PLwyEA_bBMcYE0eoW-fh950Hqj0t7BvVVv

Õppematerjalid

LÕIMINGU kogumik http://kool.kng.edu.ee/kooli_failid/Materjalid_opetajatele/L6imingukogumik/l6imingukogumik.pdf

ÕPPEAINETE lingikogud https://padlet.com/missinunimion/lingikogu

LOOVTÖÖ ARUANDE KOOSTAMINE JA VORMINDAMINE https://sites.google.com/tyripk.ee/loovtooaruanne/esileht

MATEMAATIKA
Õpetaja Silvia tunnid https://www.youtube.com/channel/UCw6Xo3PnTnMN7vOPJnN9BeA/videos
Õppematerjalid https://matematerjale.weebly.com/
Geomeetriliste kujundite joonistamine http://geomeetrilisedjoonised.weebly.com/
Esitlused https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/
Tekstülesande lahendamine võrrandi abil https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/
Matemaatika https://www.math10.com/
Materjalid õpetajale ja iseõppijale (4. - 9. klass) https://matematerjale.weebly.com/
Õpetaja Valduri videod https://www.youtube.com/playlist?list=PL41SfXiz5CzAm383-4ImCGZajuPNvs9vW
GeoGebra kogumik 4.- 6. klass https://www.geogebra.org/m/pv2qeyw9

KEEMIA
Õpetaja Joana tunnid https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%B5petaja+Joana

LOODUSÕPETUS
Inimese kehaehitus https://app.nearpod.com/presentation?pin=0E3A93EB744421495917D449BB19077D-1

I KOOLIASTE
Veebiklass http://veebiklass.weebly.com/1-naumldal.html
10 digipädevuse tundi https://digitaip.ee/10-digipadevuse-tundi-1-ja-3-klassides/
Digipädevused 1. kooliastmes https://sites.google.com/tyripk.ee/koolimaterjalid/avaleht

INFORMAATIKA
Informaatika õppematerjalid
http://informaatika.pbworks.com/
http://klassiruum.weebly.com/informaatika-3-klass.html
http://klassiruum.weebly.com/
https://opikpaik.wordpress.com/

ROBOOTIKA
ProgeTiiger https://progetiiger.ee/
CodeForLife https://www.codeforlife.education/#

DigiÕpikud
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/ 
https://web.htk.tlu.ee/informaatika/opik1/
https://web.htk.tlu.ee/informaatika/opik2/ 
https://it.opetaja.ee/uued-informaatika-digiopikud/ 

KEHALINE KASVATUS
Kehaline kasvatus

ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE
Õppimist toetav hindamine

LIIKLUSKASVATUS
Töölehed https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/iii-kooliaste/koolitee-kaardistamine

Aineõpetaja digikogumik

Digitaalne õppevara

Digitaalsed õppematerjalid ja keskkonnad

Õppekava digipädevuste näited
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/
Innovaatilised õpilood (õpilood ainepõhiselt)
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppeained-aineti/
Digiõpilood aineti
https://digipadevus.ee/digiopilood/

Õpiampsud õpetajale https://linktr.ee/diginipid

Läbivad teemade käsitlemine põhikoolis http://labivadteemad.weebly.com/

Tasemetööde info https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=172721551

Vaikuse minut  https://vaikuseminutid.ee/harjutused/pisematele/ 

Digipädevused ainetunnis https://digitaip.ee/10-digipadevuse-tundi-1-ja-3-klassides/  

Oppekava lehekülg https://oppekava.ee/ 

IKT ja koostöö https://sites.google.com/view/itjakoostoo/avaleht 

AI õppetöös https://sites.google.com/view/tehis/esileht

AI tööriistad https://artistic-enthusiasm-425.notion.site/f01e72420606407aad7ad6328b007982?v=d2c86cf1cf4042c6b37a0f907fd0e973

Sisuloome juhend https://blogi.harno.ee/kuidas-interaktiivseid-oppematerjale-kasutada-ja-luua/

Arhiiv
https://web.archive.org/web/19991101000000*/tyrigy.tyri.ee
https://web.archive.org/web/20130501000000*/tyripk.ee

 

Klassijuhatajale

Klassijuhataja töö kogumik
https://www.eetika.ee/et/klassijuhataja-kasiraamat

Distantsilt targemaks

* Hübriidõppe kogemuslood https://youtu.be/vc5zbWBkbvI
* Õpilaste aktiveerimine distantsõppes https://youtu.be/zviT2-riHtA

DigiÕpe 
https://docs.google.com/document/d/1mqTe_5ObzeIlqSJWLo4LVH8TfbgbSbiRWdZeI7HCdEc/edit?usp=sharing

Uued digiõppe terminid https://youtu.be/SyXydOf9OWQ
Digiõppevara https://www.harno.ee/digioppevara
Koolisisesed digitaalsed tasemetööd https://youtu.be/H1y2B1nkihs
DigiÕpe https://drive.google.com/file/d/18I3Z1f-wjlHkGBaO30YbDzm2l2cCmC-9/view?usp=sharing
Aktiivõppe meetodid eÕppes https://sisu.ut.ee/aktiivope/avaleht

Juhendid

* Interaktiivse tahvli kasutamine 
https://oppematerjalidtg.wordpress.com/puutetundlik-tahvel/ 
https://docs.google.com/document/d/15HmqNn4RkxO8YG4UAxqNd1V33Y2VpvPJ6ojHBBqQauQ/edit?usp=sharing
* Googel meet kasutamine (minu videotund Googel Meetis)
https://www.youtube.com/watch?v=E5QQ0YQPqzY
https://youtu.be/Kv_BbhOK4UA
Google Worm küsitluse loomine 
https://docs.google.com/document/d/1HAk-_Z2-2KO6PeqvgojHmEnfgno9J81HKai79W0Cwq4/edit 
https://docs.google.com/document/d/1VWMs3C1_k4MAZmdMS1vcRcvB_IQbs1407oBcxJ2s4EY/edit

* Plakati loomine (Canva) https://youtu.be/9LIlmsirJ2M
* Lihtsa ekraanisalvestuse loomine https://youtu.be/amIdmTeJOIE
* Interaktiivse veebipõhise esitluse loomine
             Nearpod https://oppematerjalidtg.wordpress.com/opikeskkonnad/juhitud-esitlused/nearpod/
      Esitlus võib sisaldada nii õpetavat sisu kui ka interaktiivseid tegevusi õpilasele. Esitlust kasutades saab läbi viia terve tunni, kus õpilased on aktiivselt kaasatud. 
             Genial.ly http://informaatika.pbworks.com/w/page/143928060/Genially_esitlus
* DigiKalender https://calendar.myadvent.net/?id=837d91c67cd07a822e4400f031e07058
* Testi loomine
Testide keskkonnad https://padlet.com/annekrull/testid-4ajis48aql5t
Quizizz , juhend https://drive.google.com/file/d/1QlFDTYXUVq8JOGYnpdBojiudrZc5ws6A/view
WordWall juhend https://youtu.be/EjD6j5eK5yc?si=tccTleZMqmK3VL6O
* Interaktiivse töölehe loomine
Wizer https://www.wizer.me/, juhend  https://www.youtube.com/watch?v=q7A-ErT12oE
Teachermade https://app.teachermade.com/, juhend https://youtu.be/NlVjbfPASrU, https://youtu.be/BoR-jOYa0xc
Senteacher https://www.senteacher.org/, juhend  https://drive.google.com/file/d/15uEhNzygWL9OHPr2FNHzZtCNwI382NA1/view 
Educaplay https://www.educaplay.com/, juhend https://docs.google.com/document/d/1xBW4r7J9oLy-L_1Am63RVcf-TmQzZD0qR_ycNNUXJPc/edit?usp=sharing
* Kuidas teha interaktiivseid töölehti https://youtu.be/ujepr_2WZYk
* Kuidas muuta PDF dokument arvutis täidetavaks https://youtu.be/hqDHv4dgJZ8
* Google Meet gruppide kasutamine  http://tpkharidustehnoloog.pbworks.com/w/file/fetch/143786868/Meet_gruppide_t%C3%B6%C3%B6toad.docx
* Video loomine Kizoa http://informaatika.pbworks.com/w/page/139418595/Kizoa%20juhend
* Materjalide koondamine veebis (veebipõhised järjehoidjad) https://www.youtube.com/watch?v=Q2IwoGKdtds
* Diginipid, keskkonnad, vahendid, rakendused https://www.diginipid.ee/rakendused-a-z
* Ekraani salvestise loomine https://youtu.be/amIdmTeJOIE
* H5P testide loomine https://www.youtube.com/watch?v=LeC6CdsuRNk&list=PLwyEA_bBMcYEKj2l5zUq9JF_4ToChicwv
* Hinnangu korje https://admin.sli.do/events
* Arvamused https://app.gosoapbox.com/
* Juhendid https://oppematerjalidtg.wordpress.com/about/ 
* OFFICE 365 juhend https://wiki.ut.ee/display/AA/Microsoft+365+rakendused 
* Kuvasalvesti Microsoft Stream juhend https://support.microsoft.com/et-ee/office/kuvasalvesti-microsoft-stream-e98d8791-2b82-4dc7-889a-959724e3cbad

eRaamatute loomise keskkonnad
Writereader(juhend)
Näide: “Võõrsõnad” (Laura)
Mystorybook(juhend)
Näide: “Kolme põrsakese lugu”  (L. Heinpalu)
Storyjumper, juhendid  (123)
Näide: Tuuli ja Päike (T. Koitjärv)
Little Bird Tales
Näide: “Muumide rühma suvelugu”
Imagine Forest
Näide: “The Story of Potato”

Book Creator
Näide: Salumetsa loomad

*HaridID loomine http://informaatika.pbworks.com/w/page/154336209/HarID


Küsitlused
Wooclap https://www.wooclap.com/, juhend https://www.youtube.com/watch?v=BQWEMsz4jRM

Keskkonnad, mis ei nõua õpilaselt konto loomist
veebitahvlid https://wke.lt/w/s/eqX7qD  
veebikõne töövahendid: vestlusruum, emotsioonid, käemärgid
testid, mängud, töölehed https://wke.lt/w/s/3G8Do2 
ajurünnakud, ideede pakkumine Answergarden Tricider 
ühiskirjutamine Board 
heli salvestamine https://vocaroo.com/
veebitahvel https://padlet.com/
animeeritud teksti kujundamine Gif-mania 
pildikogu loomise keskkond Wakelet https://wakelet.com/, juhend https://www.youtube.com/watch?v=kWiSwAngXKs
sõnadest kujundite kujundamine Wordart ja videojuhend
online klassiruum valgetahvlitega Whiteboard
vestlusruum, kus saab teha õpilastega suhtlusgruppe (õpilasel ei pea olema meilikontot) YoTeach

HARNO veebiseminaride salvestused https://www.youtube.com/results?search_query=distantsilt+targemaks

Videotundide alustamine ja tutvumisülesanded 
https://youtu.be/3PfmOPLOtj0
kuidas videotundides õpilasi aktiveerida?
https://youtu.be/zviT2-riHtA 
privaatsus ja autoriõigused
https://youtu.be/sITMeT_fAxc 
hübriidõppe kogemuslood koolidest 
 https://youtu.be/vc5zbWBkbvI 
Kõik Harno veebiseminarid
    https://youtube.com/playlist?list=PLwyEA_bBMcYE0eoW-fh950Hqj0t7BvVVv

Õppematerjalid

LÕIMINGU kogumik http://kool.kng.edu.ee/kooli_failid/Materjalid_opetajatele/L6imingukogumik/l6imingukogumik.pdf

ÕPPEAINETE lingikogud https://padlet.com/missinunimion/lingikogu

LOOVTÖÖ ARUANDE KOOSTAMINE JA VORMINDAMINE https://sites.google.com/tyripk.ee/loovtooaruanne/esileht

MATEMAATIKA
Õpetaja Silvia tunnid https://www.youtube.com/channel/UCw6Xo3PnTnMN7vOPJnN9BeA/videos
Õppematerjalid https://matematerjale.weebly.com/
Geomeetriliste kujundite joonistamine http://geomeetrilisedjoonised.weebly.com/
Esitlused https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/
Tekstülesande lahendamine võrrandi abil https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/
Matemaatika https://www.math10.com/
Materjalid õpetajale ja iseõppijale (4. - 9. klass) https://matematerjale.weebly.com/
Õpetaja Valduri videod https://www.youtube.com/playlist?list=PL41SfXiz5CzAm383-4ImCGZajuPNvs9vW
GeoGebra kogumik 4.- 6. klass https://www.geogebra.org/m/pv2qeyw9

KEEMIA
Õpetaja Joana tunnid https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%B5petaja+Joana

LOODUSÕPETUS
Inimese kehaehitus https://app.nearpod.com/presentation?pin=0E3A93EB744421495917D449BB19077D-1

I KOOLIASTE
Veebiklass http://veebiklass.weebly.com/1-naumldal.html
10 digipädevuse tundi https://digitaip.ee/10-digipadevuse-tundi-1-ja-3-klassides/
Digipädevused 1. kooliastmes https://sites.google.com/tyripk.ee/koolimaterjalid/avaleht

INFORMAATIKA
Informaatika õppematerjalid
http://informaatika.pbworks.com/
http://klassiruum.weebly.com/informaatika-3-klass.html
http://klassiruum.weebly.com/
https://opikpaik.wordpress.com/

ROBOOTIKA
ProgeTiiger https://progetiiger.ee/
CodeForLife https://www.codeforlife.education/#

DigiÕpikud
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/ 
https://web.htk.tlu.ee/informaatika/opik1/
https://web.htk.tlu.ee/informaatika/opik2/ 
https://it.opetaja.ee/uued-informaatika-digiopikud/ 

KEHALINE KASVATUS
Kehaline kasvatus

ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE
Õppimist toetav hindamine

LIIKLUSKASVATUS
Töölehed https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/iii-kooliaste/koolitee-kaardistamine

Aineõpetaja digikogumik

Digitaalne õppevara

Digitaalsed õppematerjalid ja keskkonnad

Õppekava digipädevuste näited
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/
Innovaatilised õpilood (õpilood ainepõhiselt)
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppeained-aineti/
Digiõpilood aineti
https://digipadevus.ee/digiopilood/

Õpiampsud õpetajale https://linktr.ee/diginipid

Läbivad teemade käsitlemine põhikoolis http://labivadteemad.weebly.com/

Tasemetööde info https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=172721551

Vaikuse minut  https://vaikuseminutid.ee/harjutused/pisematele/ 

Digipädevused ainetunnis https://digitaip.ee/10-digipadevuse-tundi-1-ja-3-klassides/  

Oppekava lehekülg https://oppekava.ee/ 

IKT ja koostöö https://sites.google.com/view/itjakoostoo/avaleht 

AI õppetöös https://sites.google.com/view/tehis/esileht

AI tööriistad https://artistic-enthusiasm-425.notion.site/f01e72420606407aad7ad6328b007982?v=d2c86cf1cf4042c6b37a0f907fd0e973

Sisuloome juhend https://blogi.harno.ee/kuidas-interaktiivseid-oppematerjale-kasutada-ja-luua/

Arhiiv
https://web.archive.org/web/19991101000000*/tyrigy.tyri.ee
https://web.archive.org/web/20130501000000*/tyripk.ee