News

Hea kooli edendaja 2020 04. December TPK


Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnistas Türi Põhikooli tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“  tiitliga

  „Hea kooli edendaja 2020“. 

Tunnustati  õpetajate koostöö toetamise, õpihuvi väärtustamise ning järjepideva väärtusarenduse eest.

„Edendaja" tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui organisatsiooni töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise ja mõtestamise eest tunnustati kohalikest omavalitsustest ka Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda.
 
ÕNNITLEME!

 

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnistas Türi Põhikooli tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“  tiitliga

  „Hea kooli edendaja 2020“. 

Tunnustati  õpetajate koostöö toetamise, õpihuvi väärtustamise ning järjepideva väärtusarenduse eest.

„Edendaja" tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui organisatsiooni töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise ja mõtestamise eest tunnustati kohalikest omavalitsustest ka Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda.
 
ÕNNITLEME!