News

Õppetöö ja ohutusnõuded 15. May TPK


Õppetöö ja ohutusnõuded koolimajas 18. mai – 9. juuni!

Türi Põhikool alustas kontaktõppega 18. maist, õppetöö toimub kahes majas: Algklasside majas (Hariduse 3) ja Kolledži õppehoone (Viljandi 13b) kella 8.00-13.00 graafiku alusel kokkuleppel aineõpetajaga.

 1. Õppimine toimub kuni 10 õpilasele, enamasti 1:1. võimalikult hajutatult järgides 2 m distantsi nõuet isikute vahel. Kõik hoones viibijad registreeritakse.
 2. Õpilasel palume tulla kooli 5 min enne tunni algust ja lahkuda kohe pärast õppetööd. Tunni pikkus max 30 minutit, seejärel õhutatakse ruum ja puhastatakse pinnad.
 3. Õppijad ja töötajad ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd kooli ruumidesse, territooriumile. Keelatud on lähikontaktid (embamine, kallistamine) ja õppevahendite jagamine.
 4. Majas on sissepääsu juures kohustuslik pesta/desinfitseerida käsi, kehtib 2+2 reegel, nii siseruumis kui õuesõppel.
 5. Õpilasel on soovitav kasutada maski, mille küsib õpetajalt. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. (õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus; · vanemaealised 65+ vanusgrupis.)
 6. Õppijad ja töötajad ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.
 7.  Õppijad ja töötajad katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti.
 8. Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla.  Koolijuhil või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga

 

Haigestumise korral suletakse hoone 72 tunniks.

Õppetöö ja ohutusnõuded koolimajas 18. mai – 9. juuni!

Türi Põhikool alustas kontaktõppega 18. maist, õppetöö toimub kahes majas: Algklasside majas (Hariduse 3) ja Kolledži õppehoone (Viljandi 13b) kella 8.00-13.00 graafiku alusel kokkuleppel aineõpetajaga.

 1. Õppimine toimub kuni 10 õpilasele, enamasti 1:1. võimalikult hajutatult järgides 2 m distantsi nõuet isikute vahel. Kõik hoones viibijad registreeritakse.
 2. Õpilasel palume tulla kooli 5 min enne tunni algust ja lahkuda kohe pärast õppetööd. Tunni pikkus max 30 minutit, seejärel õhutatakse ruum ja puhastatakse pinnad.
 3. Õppijad ja töötajad ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd kooli ruumidesse, territooriumile. Keelatud on lähikontaktid (embamine, kallistamine) ja õppevahendite jagamine.
 4. Majas on sissepääsu juures kohustuslik pesta/desinfitseerida käsi, kehtib 2+2 reegel, nii siseruumis kui õuesõppel.
 5. Õpilasel on soovitav kasutada maski, mille küsib õpetajalt. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. (õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus; · vanemaealised 65+ vanusgrupis.)
 6. Õppijad ja töötajad ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.
 7.  Õppijad ja töötajad katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti.
 8. Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla.  Koolijuhil või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga

 

Haigestumise korral suletakse hoone 72 tunniks.