News

Õpetaja Laine Aluoja pälvis G. Rägo nimelise medali 07. December TPK


7. detsembril 2019 anti Tartu Ülikoolis 30. korda välja prof. G. Rägo mälestusmedaleid.
5. detsembril täitub 127. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega anti 7. detsembril välja prof. G. Rägo nimelised mälestusmedalid.
Sel aastal oli üks laureaat meie kooli matemaatikaõpetaja Laine Aluoja.
Prof. G. Rägo nimeline medal antakse isikule või kollek­tiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.
Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts.
Sel aastal antakse medaleid välja 30. korda.

 

7. detsembril 2019 anti Tartu Ülikoolis 30. korda välja prof. G. Rägo mälestusmedaleid.
5. detsembril täitub 127. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega anti 7. detsembril välja prof. G. Rägo nimelised mälestusmedalid.
Sel aastal oli üks laureaat meie kooli matemaatikaõpetaja Laine Aluoja.
Prof. G. Rägo nimeline medal antakse isikule või kollek­tiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.
Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts.
Sel aastal antakse medaleid välja 30. korda.