2023./2024. õppeaasta
 
1.detsembril  toimus 5.klassidele Spelling Bee võistlus.
Eelnevatel nädalatel selgitati igast klassist välja 4 parimat ning lõpp võistlusel osales kokku 12 parimat.
Spelling Bee on inglise keele õigekirjavõistlus, kus osalejal tuleb ingliskeelne sõna tähthaaval ette lugeda. Kui tekib viga, langeb võistleja  välja.
Konkurents oli väga tihe, kuna kõik õpilased olid äärmiselt tublid, kuid lõpuks selgusid 3 parimat:
I koht Andra Päär
II koht Keiti Toom 
III koht Alfred Meinart Kaasiku
 
17. novembril toimus koolis III kooliastme õpilaste kõnevõistluse koolivoor.
Oma mõtete väljendamine, nende selge edastamine teistele inimestele on oluline pädevus, mille algtõed põhikoolis omandada tuleb. Klassides toimusid klassivoorud, kus selgusid klasside esindajad kooli kõnevõistlusele.  Sel aastal oli valikus viis teemat: "Kui ma oleksin...", "Kas sina loed?", "Mis meist saab?", "Räägi minuga" ja "Vajan äppi, appi!".
Žürii valis kaks parimat kõnelejat, kes esindavad Türi Põhikooli 29. novembril toimuval Türi Ühisgümnaasiumi kõnevõistlusel. 
Seekordsed võitjad olid HELERIN SEERA 8.c ja CARLIS RAK 9.a klassist (juhendaja õpetaja A.Talviste).
 
17, novembril toimus etluskonkursi "Ellen Niiduga Midrimaal" koolivoor, I ja II kooliastme õpilased esitasid kaks luuletust, millest üks oli Ilmar Trulli  ning teine vabalt valitud eesti luuletaja loomingust.
Žürii valis mõlemas vanusegrupi etlejate hulgast kaks parimat, kes esindavad kooli 27. novembril maakondlikul võistlusel. 
II kooliastme võitjad on HENRI VEEBERG 5.c ja ROOSI PÕLLU 6.c klassist (juhendaja õpetaja A.Talviste).
 
2022./2023. õppeaasta
 
Reedel, 4. novembril toimus Türi Põhikoolis 1. - 6. klasside õpilastele etluskonkursi "Ellen Niiduga Midrimaal" koolivoor, et selguksid need tublid etlejad, kes esindavad kooli maakonnavõistlusel.
17. novembril Tarbjal toimuva maakondliku konkursi  esinemisõiguse said
I kooliastmest
LOVIISE HEINSAAR 3.c (õp Marika Roosileht) ja JAREK KÖHLER 1.a (juhendaja õpetaja Ülle Luste);
II kooliastmest
ROOSI PÕLLU ja EMMA BEEKMANN 5.c (juhendaja õpetaja Anneli Talviste).
 

2021./2022. õppeaasta

6.  klassi õpilased  näitasid, kuidas nad oskavad kirillitsat kirjutada.
Konkurss toimus 9.-14. maiL.
Selle valdkonna eksperdid on Ketren Viilip ja Anette Tammoja.
Proffid kirjutamises on Lily Harak, Steven Marti Lillipuu ja Eliise Talvoja.
Tublid kirillitsa kirjutamise harrastajad on Selena Tšigura, Keiti Marte Saia; Keiti Viilip ja Rikomar Luht.
Parimad tööd on kõigile vaatamiseks väljas kabineti 229 seinal.
7. klassi õpilased lugesid võõrast teksti 11. mail.
Parimaks lugejaks osutus Kermo Kaljas. Talle järgnes Annabel Juhe. Kaks õpilast, Janette-Liis Jäätma ja Aleksandra Renke olid väga võrdsed ja jagasid 3.-4. kohta.
Õpilaskonkursi korraldid õpetaja
Ella Põder, Maire Mänd ja Piret Männilaan.

 

2020./2021. õppeaasta

Kooli olümpiaaastaga seoses korraldab Türi põhikool oma õpilastele loomekonkursi teemal "Aus mäng".
Võib osaleda nii luule-, proosa- kui ka draamavormis tekstiga.
Tähtaeg on 1. mai 2021.

Võitke oma klassiga reisiraha kuni 700 eurot või teisi vahvaid hariduslikke auhindu!
Keskkonnainvesteeringute Keskus on ka käesoleval aastal korraldamas videokonkurssi Mini Negavatt.
Konkursile oodatakse kuni 2 minutilisi videoklippe, kus oodatakse noorte lennukaid ideid säästva transpordi teemal, konkurss kannab alapealkirja ”Autodesse uppuv maakera”.
Konkursil võisteldakse kahes vanusekategoorias: 1.-3. klass ning 4.-6. klass.
Konkursi registreerumisvorm on avatud ajavahemikul 26.10-15.11.2020 ning asub www.negavatt.ee/mini
Kuna auhind on mõeldud kasutamiseks kogu klassile, siis saab video ülesse laadida klassijuhata, õpetaja, huvijuht vms kooliga seotud täisealine isik.
Mõlema vanusekategooria esikolmikule on auhinnaks reisiraha (700, 500 ja 300 eurot) mõne Eesti muuseumi, looduskeskuse, ettevõtte, elamuspargi külastamiseks või matka läbiviimiseks. Lisaks hariduslikud auhinnad meie partneritelt.
Võitjatest teavitame detsembri alguses.
Vaata eelmise aasta võiduvideosid ja käesoleva aasta konkursi infot ning tingimusi siit: www.negavatt.ee/mini

 

„Meie kool 2030“
võitjad

I kooliaste

1. Marie Rebecca Aule 2.a klass (realistlik klassiruumi kujutamine).

2. Kristofer Lai 2.a klass (pildi ülesehitus, raamatukogu kujutamine, loov sõnakasutus)

3. Kirke Renke 2.a klass (väikeste detailide nägemine, klass tervikuna)

4. Gerda Härm 1.a klass (Minu kool – nii palju võimalusi)

5. Marko Muuk 1.a klass (Vahetund Türi Põhikooli õuealal)

6. Romet Jõesma 1. a klass (Moodne maja – meie kool)

7. Katrin Liiflein 2b (uksed, mis viivad tundi)

8.  Daniel Hilko 3.c klass (laste minek kooli, koolimaja kujutamine ja värvilahendus)

 

II kooliaste

1. Marta Roosme 5.a klass (lemmikloomatuba, saan võa lemmiku kaasa või minna sinna end

laadima, rahunema, mõeid koguma)

2. Margus Variksoo 4.b klass (putukate akvaarium kooli fuajeesse, idee seostatud kooli

põhiväärtusega - loodus, tegemist on erilise poisiga)

3. Helena-Elis Pärenson 6.c klass (õuesõppeklass, kus saab päeval õppida, puhata, pärast

klassiõhtut pidada)

4. Berit Biene 5b (puhkeruum)

5. Karl Künnapuu 4.c klass (rakeklubi)

6. Kiur Pindmaa 4.c klass (teadusklubi)

7. Jan Marn Oja 5a (tehnoklass)

8. Henri Schmidt 5b(spordijalats)

 

III kooliaste

1. Mia Jasson 7.c klass (kiibiga müts, koolimüts)

2. Sofiko Särkinen 7a. Klass (uksed)

3. Rivo Saveljev 7.a klass (uksed)

4. Berit Volmre 9c (koolisussid)

5. Elisa Marleen Trummal 9b ( koolimärkmik)

6. Anna-Liisa Frei VKII (koolimütsid)