Rahuloluuuringud


2023. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.

Üldhariduskoolide küsitlustest võttis osa 433 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest vastas küsitlusele 79,11%, 8. klassis 75,30%, 11. klassis 75,60% ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatest vastas küsitlusele 28,76%.  

Meie kooli 2023. aasta rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside.

 

2022. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. 

Üldhariduskoolide küsitlustest võttis osa 438 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest vastas küsitlusele 72,21%, 8. klassis 69,12%, 11. klassis 67,01% ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatest vastas küsitlusele 23,98%.  

Meie kooli 2022. aasta rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside.

 

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside

 

Innove põhikooliastme rahulolu küsitlus 2019./2020. õppeaastal

Kokkuvõte 2018/ 2019.õ.a. lastevanemate rahuloluküsitlusest.

Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse raport.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused.

Sel aastal võttis küsitlustest osa 12407 4. klassi, 9920 8. klassi ja 5616 11. klassi õpilast ning 1046 täiskasvanute gümnaasiumite õppijat. Küsitlustulemuste tagasisideraport koostati 420 üldhariduskoolile.
Meie koolile koostatud tagasisideraport.

2023. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.

Üldhariduskoolide küsitlustest võttis osa 433 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest vastas küsitlusele 79,11%, 8. klassis 75,30%, 11. klassis 75,60% ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatest vastas küsitlusele 28,76%.  

Meie kooli 2023. aasta rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside.

 

2022. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. 

Üldhariduskoolide küsitlustest võttis osa 438 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest vastas küsitlusele 72,21%, 8. klassis 69,12%, 11. klassis 67,01% ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatest vastas küsitlusele 23,98%.  

Meie kooli 2022. aasta rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside.

 

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside

 

Innove põhikooliastme rahulolu küsitlus 2019./2020. õppeaastal

Kokkuvõte 2018/ 2019.õ.a. lastevanemate rahuloluküsitlusest.

Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse raport.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused.

Sel aastal võttis küsitlustest osa 12407 4. klassi, 9920 8. klassi ja 5616 11. klassi õpilast ning 1046 täiskasvanute gümnaasiumite õppijat. Küsitlustulemuste tagasisideraport koostati 420 üldhariduskoolile.
Meie koolile koostatud tagasisideraport.