Failioperatsioonid

Failide ja kaustade märgistamisest

Selleks, et failiga midagi teha, tuleb see eelnevalt märgistada. Märgistatud faili nimi on sinine (nime taust). Ühe faili või kausta märgistamiseks tuleb sellel teha lihtsalt üks hiireklõps. Kui aga soovitakse märgistada mitut faili või kausta, saab kasutada hiire ja klaviatuuri koostööd. Kui märgistatavad failid asuvad nimekirjas üksteise järel, siis toimitakse järgmiselt:

Kui aga failid ei ole nimekirjas üksteise järel, vaid nende vahel on faile, mida ei soovita märgistada, siis järgmiselt:

Uue kausta, faili, kiirikooni loomine

Alamkausta loomiseks tuleb:

Faili loomiseks tuleb:

Luuakse uus valitud tüüpi andmefail, mille suurus on esialgu 0 KB. loodud faili saab avada hiire topeltklõpsuga ja siis sinna soovitud andmed sisestada. Hiljem tuleb andmete säilitamiseks faili sisu uuesti salvestada

Kiirikooni loomiseks tuleb:

Faili või kausta nime muutmine

Faili või kausta ümbernimetamiseks tuleb:

Teine, kiirem võimalus on teha faili või kausta nimel hiire parempoolse nupuga klõps ja valida avanenud hüpikmenüüst korraldus rename.
Kolmas, kõige kiirem moodus on teha kaks hiireklõpsu (veidi pikema vahega kui topeltklõpsu korral) faili või kausta nimel.
 

Failide (kaustade) kopeerimine

Failide kopeerimiseks on jällegi mitu moodust. Menüüd kasutades saab faili kopeerida, sooritades järgmised tegevused:

Failide ja kaustade teisaldamine (ümbertõstmine)

Faili teisaldamiseks, tuleb toimida analoogiliselt faili kopeerimisega, kuid korralduse Copy asemel tuleb valida korraldus Cut. See korraldus kopeerib faili või kausta arvuti vahemällu ja kustutab faili esialgsest asukohast.
Kopeerimise tulemusena on arvuti välismälus kaks identset faili, aga erinevates asukohtades. Kui kogemata kopeeritakse fail või kaust samasse kohta, kus ta enne oli, siis pannakse automaatselt faili nimeks Copy of nimi. Teisaldamise tulemusena liigutatakse esialgne fail uude asukohta, esialgsesse kausta faili alles ei jää.
Korralduste valimise asemel menüüdest võib kasutada ka klahvikombinatsioone:
Copy =Ctrl+C;
Cut =Ctrl+X;
Paste =Ctrl+V.
 

Failide ja kaustade kustutamine

Faili või kausta kustutamiseks tuleb see märgistada ja valida menüüst File korraldus Delete

või kasutada klaviatuurilt klahvi Del.
Käskude Cut, Copy, Paste ja Delete jaoks on olemas ka nupud nupuribal.
 

Harjutusülesanded

Kasutades programmide My Computer ja Windows Explorer abi, leia vastused järgmistele küsimustele: