18 | 01 | 2018

Projektid

LIKEthe naturE – tRAdition – Sport –  MUSic

01.09.2017 – 31.08.2019 on meie kooli õpilastel ja õpetajatel võimalus osaleda Erasmus + projektis, mis kannab nime „Like the Nature- Traditions- Sport- Music“  ehk väärtustame loodust, traditsioone, muusikat, sporti. Projekt on kooskõlas ka Türi Põhikooli 2017/2018 õppeaasta läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“.

Projektis osalevad koolid kuuest erinevast riigist: Ungarist, Itaaliast, Portugalist, Rumeeniast, Poolast ja Eestist.

Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö suurendamine ning kogemuste jagamine haridusvaldkonnas.

Esimene koostöökohtumine toimub 19.-24.11.2017 Ungaris. Türi Põhikooli külastavad partnerkoolid juba 2018. aasta veebruaris.

 

Food Connects Europe

Erasmus+ rahvusvahelises projektis “Food Connects Europe osalevad lisaks Türi Põhikoolile koolid Saksamaalt, Hollandist, Norrast, Hispaaniast ja Portugalist. Projekti kaasatakse eelkõige III kooliastme õpilased.
Koostöös partnerriikidega tutvutakse erinevate väiksemate ja suuremate toidutööstustega ning ettevõtetega, mille eesmärk  on tutvustada õppimis- ja töötamisvõimalusi nii kodu- kui välismaal.
Projekt toetab ettevõtliku kooli põhimõtteid, õpilasi suunatakse loovalt lahendusi leidma, tegutsema vajadusest lähtuvalt ning õppima oma kogemustest.
Õpilasi julgustatakse rahvusvahelisele koostööle, mille käigus luuakse ühiseid minifirmasid, mõeldakse firmatooteid ning kohtumistel tutvustatakse tooteid ning korraldatakse toodete müük.
Väga oluline osa projektis on tervislikul toitumisel, selle propageerimisel, toitumisharjumuste erinevuste ning sarnasuste ja ühisosa leidmisel.  
Projekti pikkus on 3 aastat. Selle aja jooksul leiavad aset kohtumised kõikides partnerriikides.
Türile on oodata külalisi 2018 aasta septembris või oktoobris.

 

Erasmus+ projekti “No Child Left Behind” kodulehekülg http://tyrierasmus.weebly.com/

 

Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskus ning tehnoloogiaettevõte Samsung toetavad Eesti koolide üleminekut personaalsete nutiseadmete laiapõhjalisele rakendamisele õppetöös, nii nagu seda näeb ette Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014 – 2020.

Meie kooli naiskonnas on
Laine Aluoja
Ülle Tammela
Kadri Tammar
Aili Avi
Külli Jäätma
Kristel Vahtra
 

"RoboMath" juhendaja õpetaja Laine Aluoja
"Scratch Project : Exploring Europe & Coding with Scratch" juhendaja õpetaja Laine Aluoja.
"Teeme robotitele mängu!" juhendaja õpetaja Laine Aluoja
eTwinning ja Erasmus + "NO CHILD LEFT BEHIND !!!" juhendaja õpetaja Evely Siimsoo

NutiLabor ja Robootika
Juhendaja Laine Aluoja ja Janek Marrandi

Share