18 | 08 | 2018

Õppetöö korraldus

TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 8.55 - 9.40

3. tund 9.50 - 10.35

I söögivahetund

4. tund 10.50 - 11.35

II söögivahetund

5. tund 11.50 - 12.35

III söögivahetund

6. tund 12.50 - 13.35

7. tund 13.45 - 14.30

8. tund 14.40 - 15.25

9. tund 15.25 - 16.10

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00 -12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45 -13.30 sport, liikumine

13.30 -14.00 söögivahetund

14.00 -15.30 õppimine, huviringides osalemine

15.30 -16.00 mängud, õpilaste lahkumine

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2017. a. - 26. november 2017. a.

II trimester 27. november 2017. a. - 25. veebruar 2018. a.

III trimester 26. veebruar 2018. a. - 5. juuni 2018. a.

VAHEAJAD 2017./2018.õ.a.

1) sügisvaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) talvevaheaeg 22. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) kevadvaheaeg 17. märts 2018. a kuni 25. märts 2018. a;
4) suvevaheaeg (v.a 9. klass) 6. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

EKSAMIPERIOOD

9. klass 01.06. - 14.06. 2018

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 1. juuni 2018
Matemaatika (kirjalik) 8. juuni 2018
Vene keel ja kirjandus (kirjalik) 13. juuni 2018
Bioloogia (kirjalik) 13. juuni 2018
Keemia (kirjalik) 13. juuni 2018
Füüsika (kirjalik) 13. juuni 2018
Ajalugu (kirjalik) 13. juuni 2018
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 13. juuni 2018
Geograafia (kirjalik) 13. juuni 2018
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2018
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2018
Saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2018
Saksa keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2018
Vene keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2018
Vene keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2018

 

Share