22 | 08 | 2017

Õppetöö korraldus

TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 8.55 - 9.40

3. tund 9.50 - 10.35

I söögivahetund

4. tund 10.50 - 11.35

II söögivahetund

5. tund 11.50 - 12.35

III söögivahetund

6. tund 12.50 - 13.35

7. tund 13.45 - 14.30

8. tund 14.40 - 15.25

9. tund 15.25 - 16.10

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00 -12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45 -13.30 sport, liikumine

13.30 -14.00 söögivahetund

14.00 -15.30 õppimine, huviringides osalemine

15.30 -16.00 mängud, õpilaste lahkumine

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2016. a. - 25. november 2016. a.

II trimester 26. november 2016. a. - 23. veebruar 2017. a.

III trimester 24. veebruar 2017. a. - 6. juuni 2017. a.

VAHEAJAD 2016./2017.õ.a.

1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
3) kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
4) suvevaheaeg (v.a 9. klass) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

EKSAMIPERIOOD

9. klass 01.06. - 14.06. 2017

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 1. juuni 2017
Matemaatika (kirjalik) 7. juuni 2017
Vene keel ja kirjandus (kirjalik) 13. juuni 2017
Bioloogia (kirjalik) 13. juuni 2017
Keemia (kirjalik) 13. juuni 2017
Füüsika (kirjalik) 13. juuni 2017
Ajalugu (kirjalik) 13. juuni 2017
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 13. juuni 2017
Geograafia (kirjalik) 13. juuni 2017
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2017
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2017
Saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2017
Saksa keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2017
Vene keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2017
Vene keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2017

 

Share