25 | 09 | 2018

6.a ja 6.b klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskekusesse

11. oktoobril toimus 6.a ja 6.b klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskeskusesse KIK- i  ülekoolilise projekti  „Õpime õppekäikudel“ raames. Õpilased läbisid õppeprogrammi „Mets kui kooslus“. Programmis osales 30 õpilast.

Programm koosnes kolmest osast. Esmalt suundusime metsa. Seal moodustasid õpilased neljaliikmelised rühmad ja  hakkasid kontrollpunkte otsima. Igas punktis said õpilased uut informatsiooni ja täitsid oma töölehed. Õpilased läbisid matkarajal 4,7 km.

Programmi teises osa veetsime metsamuuseumis. Seal said õpilased ülevaate metsa arengust ja kooslustest. Ka muuseumis olid õpilastel huvitavad töölehed, mis suunasid neid ise infot otsima ja järeldusi tegema.

Programmi kolmas osa toimus looduskoolis. Seal oli õpilastel vaja töölehtede täitmisel kasutada oma erinevaid meeli: kompamis-, haistmis- ja nägemismeelt. Eriliseks tõmbenumbriks osutus mikroskoopide abil väikeste objektide vaatlemine.

Väga meeldis, et pärast igat töötuba toimus töölehtede arutelu. Nii said õpilased tagasisidet oma teadmiste kohta. Suur tänu juhendajatele!

Õpilaste arvamused:

Minule meeldis matkamäng, sest see oli põnev. Mulle meeldis ka metsamuuseumis olla, sest seal oli palju asju mis õpetasid mind. Looduskoolis mulle meeldis rühmatöö ja mikroskoobiga vaatamine, sest seal nägi ka väga ilusaid asju. See oli väga tore kogemus. AITÄH!

Kelly Ehasalu 6.b klass

Mulle meeldis eilse päeva juures kõik, sest metsamatkal oli ilus loodus ja väga tore meeskond. Metsas oli ka ilusaid allikaid ja linnulaulu.

Loodustoas oli lahe vaadata läbi luubi seeni, lilleõisi ja kärbseid ,siis tuli kompimiskotti abil aru saada kas kotis olid kuuseoksad, käbid, kooretükid. Edasi läksime lõhnapurkide juurde .Seal pidime nuusutama ja aru saama, kas purgis on kuusevaik, kaselehed ja muud sellised põnevad asjad. Kui olime ülesanded täitnud käskis meie giid meil vaadata millisest seenest oli lõng värvitud ning näitas maailma suurimaid käbisid. Üks kaalus umbes 1,5 kg-2 kg 

Peale loodustuba jalutasime mõisa taga imeilusas pargis kus oli juttu tiigist mille tegi mõisahärra oma naisele öösel. See tiik oli number 8 kujuline mis tähendab lõpmatuse märki. Seal pargis oli ka umbes 200 aastane tamm, mis oli tuulega tiiki kukkunud.

Siis läksime loodusmuuseumi kus olid ka loomade topised. Kõigepealt tegime meeskonnatööd kus pidime leidma stendi, kus olid samad asjad mis lehel. Kui mäng läbi, võis ise ringi vaadata. Seal olid loomade topised milleks olid näiteks  karu, ilvese, metskitse ja ka väiksemate loomade topised.

Eilne päev oli väga tore ja õpetlik.

Helena Elisabeth Miller 6. b klass

Mulle meeldis väga metsas käia ja kuulata mida giid räägib. Käisime mõisa juures ringi ja looduskoolis. Tore oli giidi kuulata, töölehti täita. Muuseumis otsisime loomadele nimesid ja joonistasime puud. Metsas käisime gruppidena 4,7 km matkarajal ja giid tuli kõige viimasena. See oli Oandu - Ikla matkaraja algus. Metsas siltide otsimine ja asjade lugemine olid väga toredad. Miks mulle meeldis? Sellepärast kui tehakse tervele klassile 3 tunnine matkapäev, siis muidugi meeldib. Väga ilus oli vaadata mikroskoobiga taimi.

Mulle väga meeldis, läheks isegi Sagadisse.

Gärol Saks 6.b klass

Mulle meeldis matk, kus sain teada, et seal on 15 suurimat allikat. Puudel olid imelikud mustrid. Pärast saime teada, et vanasti oli nendelt puudelt kuusevaiku võetud. Meeldis ka loodusmuuseumis, kus nägime paljude loomade topiseid. Muuseumis saime ülesande, milles pidime meile antud puu infostendilt leidma, kes selle puu juures elavad ja kasvavad. Ilus päev oli.

Kadriann Peterson 6.a klass

Mulle meeldis kõik- matk ja muuseum. Matka tegi põnevaks see, et küsimused olid puude peale kinnitatud. Juhendaja rääkis palju informatsiooni loomade ja lindude kohta. Muuseumis sain näha mikroskoobiga taimi ja kärbse silma.. Päev oli hästi planeeritud ja sain palju teada.

Sander Litvinov 6.a klass

Share