25 | 09 | 2018

8. a ja väikeklassi õpilaste õppekäik Soomaale

Ülekoolilise projekti „Õpime õppekäikudel“ raames toimus 12. oktoobril 8. a ja väikeklassi õpilaste õppekäik  Soomaale.  Osaleti programmis „Mart Saar ja Kuresoo“.

Esmalt külastati Mart Saare majamuuseumi ja tutvuti Mart Saare eluloo ja loominguga. Kuulati tema tuntumaid koorilaule ja mängiti paar lugu klaveril, mille taga helilooja oma loomingut kunagi kirja pani.

Seejärel siirduti Hüpassaare õpperajale, määrati puude vanust lugedes puu tüvest välja puuritud pulgakeselt aastaringide arvu. Võeti ka pinnaseproovi ning tutvuti rabade ökoloogiaga. Giidi abiga saadi teada, millised tegurid mõjutavad rabade arengut. Tutvuti taimeliikidega, nende iseärasusega ning rabade tähtsuse ja kaitsega.

Õpilaste mõtted:

-          Enne Hüpassaares käiku ei olnud mul Mart Saarest midagi meeles. Matk oli vahva, sealt jäi meelde, et rabalaukal on siiski põhi olemas.

-          Sain teada, et rabajärves võib ka ujumas käia, soos ja rabas on puutumatu loodus, kõik on looduse enda teha. Ei võeta kunagi puid maha. Väga vahva käik oli.

-          Selle matka käigus ma kordasin varem õpitud teadmisi soodest ja rabadest. Me oleks võinud veel läbi mängida mõne mängu, mis õpetaks rabas hakkama saamist.

-          Sain teada, et Hüpassaare rabas on ka kontserti korraldatud, ning sinna on isegi klaver helikopteriga kohale toodud.

-          Mulle meeldis õppekäik, sest sain teada, kes oli Mart Saar.

Mulle meeldis raba loodus.

Share