25 | 09 | 2018

6. c klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskeskusesse

6. oktoobril  toimus 6.c klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskeskusesse KIK-i ülekoolilise projekti „Õpime õppekäikudel“ raames. Programm, mille läbisime oli „Puudest algab mets“.

Programm koosnes kolmest osast. Alguses külastasime metsamuuseumi, kus vaatasime õppefilmi sääse arengust, seejärel  määrasime Eestis kasvavaid puid nende lehtede, okaste, käbide ja marjade järgi. Järgnes põhjalik tutvumine muuseumi eksponaatidega ja stendidega, mille alusel täideti põnevaid õppeülesandeid – näiteks koostati  toiduahelat.

Programmi teises osas toimus õppetund Looduskoolis, mille käigus täideti rühmatööna töölehti praktilise tegevuse põhjal –lõhnapurgid, helikarbid, kompimiskotid olid põnevad.

Õppeprogrammi kolmandas osas toimus jalutuskäik RMK metsarajal ja mere ääres. Õppisime tundma metsas kasvavid puid, põõsaid ja taimi . Kindlasti oskame nüüd vahet teha samblal  ja samblikul, teame, mis on alusmets ning teame, et Eestis kolm kõige levinumat puud on kask, kuusk ja mänd.

Jalutuskäik lõppes mere ääres ja  jättis õpilastele kustumatu elamuse.

Õpilastele meeldis õppekäik, mis oli õpetlik ja saadi uusi teadmisi.
Ainult üks mure oli – programm oleks võinud veel pikem olla!

Õpilaste arvamused leiab aadressilt  https://padlet.com/lea_allik/sagadi

Share