18 | 08 | 2018

5. c klassi õpilaste õppekäik Sagadisse

KIK-i ülekoolilise projekti „Õpime õppekäikudel“ raames toimus 5. c klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskeskusesse 6. oktoobril 2016

Õppekäigul osalesid kõik 5. c klassi õpilased.
Kohapealne programm Puudest algab mets oli õpilastele eakohane ja kaasahaarav.
Looduskeskuse juhendaja viis esmalt läbi praktilise õppetunni-töötoa, kus õpilased õppisid tundma erinevad Eesti puuliike nende välimuse, omaduste ja kasutuse kaudu. Õpilased täitsid töölehti ja pidid praktiliste ülesannete abil leidma vastused küsimustele puude ning metsa kohta.

Kuna õppekäik toimus lehtede langemise ajal, said õpilased järgnevalt teha ringkäigu looduskeskuse dendropargis ja otsida erinevate puude lehti. Ettevõtmine oli ühtaegu nii hariv kui ka füüsilist rakendust pakkuv.

Õppeprogrammi kolmas osa oli kohapealse metsamuuseumi külastus, kus õpilased said näha metsloomade topiseid, metsatöö seadmeid ja tutvuda metsakoosluse toimimisega stendide ja õppeülesannete abil. Muuseumi külastus oli huvitav ja kaasahaarav.
Viimaseks ettevõtmiseks oli jalutuskäik metsas ja mere ääres. Õpilastele näidati erinevaid puuliike, samblikke, metsa elustikku ning räägiti alusmetsa eripärast. Õpilastele anti suurendusklaasid, mille abil sai eriti lähedalt ja lahedalt näha seda, mis jääb paljale silmale muidu nähtamatuks.

Klassijuhatajana küsisin mitmelt õpilaselt, kuidas neile meeldis. Vastus oli justkui ühest suust: LAHE!

 

Share