17 | 07 | 2018

9. klasside õpilaste õppekäik Kohtla Kaevandusparki


KIK-i ülekoolilise projekti „Õpime õppekäikudel“ raames oli viiekümnel üheksandate klasside õpilasel

võimalus külastada Kohtla Kaevanduspargis Eesti Kaevandusmuuseumi, teha läbi seiklusmatk ja

saada osa karjäärisafarist. Õppekäigud toimusid 15. ja 16. septembril 2016.

Allmaamuuseumi minnes panime pähe kiivrid, selga kaevurikuued ja laskusime 8 m allapoole

kaevanduskäikudesse. Saime ettekujutuse kaevurite rasketest töötingimustest niisketes ja pimedates

oludes ja rohket informatsiooni põlevkivi kaevandamise ajaloo ja tööstuse tagajärgede kohta

kohalikule elule ja keskkonnale. Meile tutvustati erinevaid kaevurite tööpaiku, tehnikat ja

kaevandustehnoloogiaid. Sõitsime maa-aluse rongiga ja kaevuritele kohaselt sõime maa all ka

kaevurilõunat.

Seiklusmatka läbimisel oli meie ülesandeks kaardi järgi orienteerumine vanas Kohtla karjääris ja

meeskonnatöö ülesannete lahendamine. Aaret me küll ei leidnudki, küll aga saime teada nii mõndagi

väärtuslikku kaaslaste kohta. Kindlasti on vaja harjutada kaardi lugemist orienteerumisel!

Kui kogu grupp oli edukalt parvega veetakistuse ületanud, olid ka vahepeal kogunenud murepilved

kui peoga pühitud ja olime valmis järgmiseks seikluseks.

Iseäranis eredalt jääb meelde karjäärisafaril nähtu ja kogetu. Raskestiläbitaval maastikul kihutades

avanesid vilksamisi lummavad vaated karjäärikanjonitele, metsadele ja paekiviväljadele.

Vahepeatustes oli võimalik maastikku pikemalt imetleda, teejuhile küsimusi esitada ja kuulda fakte

energeetika ja keskkonna kohta.

Õpilaste arvamused Kohtla Kavanduspargi õppekäigust:

* Karjäär oli väga ilus. Kaevandus nägi võimas välja. Rongisõit oli kahtlemata huvitav kogemus. Mulle meeldis,

et need vanad masinad olid seal töökorras.

* Õppekäik oli tore. Ilmselgelt peab õppima kaardi järgi orienteerumist, sellega me hakkama ei saanud.

Safarisõitu sooviks kindlasti korrata.

* Vaade karjäärile oli imeline, vesi imeilusat värvi. Kohati sõitis auto konarlikes kohtades nii kiiresti ja meil oli

väga lõbus.

* Ekskursioon oli üllatavalt tore. Eriti vahva oli nn töömeeste rongisõit. Õppisime üsna palju uusi fakte.

Sarnasele väljasõidule läheksin meeleldi veel.

* Need elamused jäävad meelde!

Share