25 | 09 | 2018

7. a klassi õpilaste õppekäik Särghauale

KIKi projektiga sai 7. a  klassi õpilased  külastada TTÜ Särghaua õppekeskust, kus uuritakse kivimeid. Meil vedas, sest saime kohe kive lihvida ja kivistisi uurida. Kõiki töövahendeid saime soovi korral proovida v.a. kivisaag.  
Õppekäigu lõpetasime laboris. Uurisime mikroskoobi all erinevaid liivasid ning tegime ka katse. Igaüks sai kasvatada maarjajää kristalli ja selle moodustumist moodsate uurimisvahendite abil jälgida.

Muuseumi osa on Särghaual praegu üsna väike ja näitus tagasihoidlik.

Saime teada, et meie külaskäigu ajal uurisid Särghaual kivimeid teadlased Venemaalt ja järgmisel päeval saabuvad külalised Rootsist.

Mis meeldis?
Meeldis see, et sai kive lihvida ja endale jätta, sai teada, kuidas kivid tekkisid, sai kristalle uurida. Mida uut õppisime: õppisime elektroonilist mikroskoopi kasutama, saime ise katset teha.

8. b klassi õpilaste õppekäik Soomaale

13. oktoobril käisid 8.b klass õpilased Keskkonna Investeeringute Keskuse rahastatud õppekäigul Soomaal. Päev algas helilooja Mart Saare kodumuuseumi külastamisega Hüpassaares. Õpilastel oli muu hulgas võimalik mängida ka helilooja harmooniumil ja klaveril. Õnneks on klassis muusikakooli õpilasi, kes võimalust kasutasid.

Edasi liikusime tutvuma rabamaastikuga. Vahva giidi juhatusel saime teada ning ka ise järele proovida, kuidas määratakse elus puude vanust. Õppisime tundma rabataimi ja rabamaastikku. Meiega oli kaasas kooli sotsiaalpedagoog Helmut Bachman, kes on korduvalt külastanud samas rabas toimuvaid päikesetõusukontserte. Kuulsime temalt, milline näeb välja varahommikune klassikalise muusika kontsert keset raba.

Kogu õppekäigule andis oma värvi selle sügise esimene karge külm.

Õpilaste mõtteid:

Õppekäik oli lahe, aga ma arvan, et meile oleks vaja rohkem tegevust; me ei suuda ühe koha peal püsida, ega kuulata. Külm oli, aga muidu võis väga rahule jääda.

Oli tore ja jalutada ei olnud vaja palju. Aga võiks olla midagi huvitavamat.

 

6.a ja 6.b klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskekusesse

11. oktoobril toimus 6.a ja 6.b klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskeskusesse KIK- i  ülekoolilise projekti  „Õpime õppekäikudel“ raames. Õpilased läbisid õppeprogrammi „Mets kui kooslus“. Programmis osales 30 õpilast.

Programm koosnes kolmest osast. Esmalt suundusime metsa. Seal moodustasid õpilased neljaliikmelised rühmad ja  hakkasid kontrollpunkte otsima. Igas punktis said õpilased uut informatsiooni ja täitsid oma töölehed. Õpilased läbisid matkarajal 4,7 km.

Programmi teises osa veetsime metsamuuseumis. Seal said õpilased ülevaate metsa arengust ja kooslustest. Ka muuseumis olid õpilastel huvitavad töölehed, mis suunasid neid ise infot otsima ja järeldusi tegema.

Programmi kolmas osa toimus looduskoolis. Seal oli õpilastel vaja töölehtede täitmisel kasutada oma erinevaid meeli: kompamis-, haistmis- ja nägemismeelt. Eriliseks tõmbenumbriks osutus mikroskoopide abil väikeste objektide vaatlemine.

Väga meeldis, et pärast igat töötuba toimus töölehtede arutelu. Nii said õpilased tagasisidet oma teadmiste kohta. Suur tänu juhendajatele!

Õpilaste arvamused:

Minule meeldis matkamäng, sest see oli põnev. Mulle meeldis ka metsamuuseumis olla, sest seal oli palju asju mis õpetasid mind. Looduskoolis mulle meeldis rühmatöö ja mikroskoobiga vaatamine, sest seal nägi ka väga ilusaid asju. See oli väga tore kogemus. AITÄH!

Kelly Ehasalu 6.b klass

Mulle meeldis eilse päeva juures kõik, sest metsamatkal oli ilus loodus ja väga tore meeskond. Metsas oli ka ilusaid allikaid ja linnulaulu.

Loodustoas oli lahe vaadata läbi luubi seeni, lilleõisi ja kärbseid ,siis tuli kompimiskotti abil aru saada kas kotis olid kuuseoksad, käbid, kooretükid. Edasi läksime lõhnapurkide juurde .Seal pidime nuusutama ja aru saama, kas purgis on kuusevaik, kaselehed ja muud sellised põnevad asjad. Kui olime ülesanded täitnud käskis meie giid meil vaadata millisest seenest oli lõng värvitud ning näitas maailma suurimaid käbisid. Üks kaalus umbes 1,5 kg-2 kg 

Peale loodustuba jalutasime mõisa taga imeilusas pargis kus oli juttu tiigist mille tegi mõisahärra oma naisele öösel. See tiik oli number 8 kujuline mis tähendab lõpmatuse märki. Seal pargis oli ka umbes 200 aastane tamm, mis oli tuulega tiiki kukkunud.

Siis läksime loodusmuuseumi kus olid ka loomade topised. Kõigepealt tegime meeskonnatööd kus pidime leidma stendi, kus olid samad asjad mis lehel. Kui mäng läbi, võis ise ringi vaadata. Seal olid loomade topised milleks olid näiteks  karu, ilvese, metskitse ja ka väiksemate loomade topised.

Eilne päev oli väga tore ja õpetlik.

Helena Elisabeth Miller 6. b klass

Mulle meeldis väga metsas käia ja kuulata mida giid räägib. Käisime mõisa juures ringi ja looduskoolis. Tore oli giidi kuulata, töölehti täita. Muuseumis otsisime loomadele nimesid ja joonistasime puud. Metsas käisime gruppidena 4,7 km matkarajal ja giid tuli kõige viimasena. See oli Oandu - Ikla matkaraja algus. Metsas siltide otsimine ja asjade lugemine olid väga toredad. Miks mulle meeldis? Sellepärast kui tehakse tervele klassile 3 tunnine matkapäev, siis muidugi meeldib. Väga ilus oli vaadata mikroskoobiga taimi.

Mulle väga meeldis, läheks isegi Sagadisse.

Gärol Saks 6.b klass

Mulle meeldis matk, kus sain teada, et seal on 15 suurimat allikat. Puudel olid imelikud mustrid. Pärast saime teada, et vanasti oli nendelt puudelt kuusevaiku võetud. Meeldis ka loodusmuuseumis, kus nägime paljude loomade topiseid. Muuseumis saime ülesande, milles pidime meile antud puu infostendilt leidma, kes selle puu juures elavad ja kasvavad. Ilus päev oli.

Kadriann Peterson 6.a klass

Mulle meeldis kõik- matk ja muuseum. Matka tegi põnevaks see, et küsimused olid puude peale kinnitatud. Juhendaja rääkis palju informatsiooni loomade ja lindude kohta. Muuseumis sain näha mikroskoobiga taimi ja kärbse silma.. Päev oli hästi planeeritud ja sain palju teada.

Sander Litvinov 6.a klass

8. a ja väikeklassi õpilaste õppekäik Soomaale

Ülekoolilise projekti „Õpime õppekäikudel“ raames toimus 12. oktoobril 8. a ja väikeklassi õpilaste õppekäik  Soomaale.  Osaleti programmis „Mart Saar ja Kuresoo“.

Esmalt külastati Mart Saare majamuuseumi ja tutvuti Mart Saare eluloo ja loominguga. Kuulati tema tuntumaid koorilaule ja mängiti paar lugu klaveril, mille taga helilooja oma loomingut kunagi kirja pani.

Seejärel siirduti Hüpassaare õpperajale, määrati puude vanust lugedes puu tüvest välja puuritud pulgakeselt aastaringide arvu. Võeti ka pinnaseproovi ning tutvuti rabade ökoloogiaga. Giidi abiga saadi teada, millised tegurid mõjutavad rabade arengut. Tutvuti taimeliikidega, nende iseärasusega ning rabade tähtsuse ja kaitsega.

Õpilaste mõtted:

-          Enne Hüpassaares käiku ei olnud mul Mart Saarest midagi meeles. Matk oli vahva, sealt jäi meelde, et rabalaukal on siiski põhi olemas.

-          Sain teada, et rabajärves võib ka ujumas käia, soos ja rabas on puutumatu loodus, kõik on looduse enda teha. Ei võeta kunagi puid maha. Väga vahva käik oli.

-          Selle matka käigus ma kordasin varem õpitud teadmisi soodest ja rabadest. Me oleks võinud veel läbi mängida mõne mängu, mis õpetaks rabas hakkama saamist.

-          Sain teada, et Hüpassaare rabas on ka kontserti korraldatud, ning sinna on isegi klaver helikopteriga kohale toodud.

-          Mulle meeldis õppekäik, sest sain teada, kes oli Mart Saar.

Mulle meeldis raba loodus.

6. c klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskeskusesse

6. oktoobril  toimus 6.c klassi õpilaste õppekäik Sagadi Looduskeskusesse KIK-i ülekoolilise projekti „Õpime õppekäikudel“ raames. Programm, mille läbisime oli „Puudest algab mets“.

Programm koosnes kolmest osast. Alguses külastasime metsamuuseumi, kus vaatasime õppefilmi sääse arengust, seejärel  määrasime Eestis kasvavaid puid nende lehtede, okaste, käbide ja marjade järgi. Järgnes põhjalik tutvumine muuseumi eksponaatidega ja stendidega, mille alusel täideti põnevaid õppeülesandeid – näiteks koostati  toiduahelat.

Programmi teises osas toimus õppetund Looduskoolis, mille käigus täideti rühmatööna töölehti praktilise tegevuse põhjal –lõhnapurgid, helikarbid, kompimiskotid olid põnevad.

Õppeprogrammi kolmandas osas toimus jalutuskäik RMK metsarajal ja mere ääres. Õppisime tundma metsas kasvavid puid, põõsaid ja taimi . Kindlasti oskame nüüd vahet teha samblal  ja samblikul, teame, mis on alusmets ning teame, et Eestis kolm kõige levinumat puud on kask, kuusk ja mänd.

Jalutuskäik lõppes mere ääres ja  jättis õpilastele kustumatu elamuse.

Õpilastele meeldis õppekäik, mis oli õpetlik ja saadi uusi teadmisi.
Ainult üks mure oli – programm oleks võinud veel pikem olla!

Õpilaste arvamused leiab aadressilt  https://padlet.com/lea_allik/sagadi