18 | 08 | 2018

Ettevõtliku kooli baaskoolitus

7. detsembril ettevõtliku kooli baaskoolitus kõigile koolitöötajatele.

Koolituse kava:

12:45 -13:00 Registreerumine

13:00 -14:30 Koolituse 1. osa

14:30-14:45 kohvipaus

Koolituse tulemusena osaleja:

…mõistab, milleks on vaja ettevõtlikkust

…teab, millised on sidusrühmade probleemid

…teab, mis on haridusprogramm “Ettevõtlik kool”

…teeb vahet ettevõtlikul õppel ja ettevõtlusõppel

…teadvustab koostööpartnerite olemasolu vajadust ja nende rolli õppetöös

…teab, millised on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” süsteemse rakendamise etapid esimestest sammudest jätkusuutliku “Ettevõtliku kooli” tekkeni

Koolitaja Reelika Lepik

Share