18 | 08 | 2018

Robootika õppepäev õpetajatele

4. jaanuaril toimus meie koolis Järvamaa õpetajatele "Robootika" õppepäev.

Õppepäeval osalesid õpetajad Paide Gümnaasiumist, Roosna-Alliku Põhikoolist, Koigi Põhikoolist, Retla-Kabala koolist ja Türi Põhikoolist.

Laine Aluoja andis ülevaate robootika õppematerjalidest ja vahenditest, mida võiks põhikooli astmes kasutada nii robootika ringis kui ka informaatika tunnis. Info vahendute kohta leiab Robomiku kodulehelt http://www.robomiku.ee/ ja metoodilisi materjale progetiigri leheküljelt http://progetiiger.ee/oppematerjalid ja robootika kodulehelt http://www.robootika.ee/.

Janek Marrandi andis ülevaate robootikaringi tegevustest Retla-Kabala koolis.

Velle Taraste tutvustas vabariiklikku robootika võistlust FLL (http://www.robootika.ee/flleesti/).

Külli Jäätma ja Reine Reiska viisid läbi praktilise koolituse robotite ehitamise ja neile liikumise  programmeerimise kohta.

Share