24 | 05 | 2017

Konverents "Õpetajalt õpetajale"

Konverents "Õpetajalt õpetajale"

21. detsember 2016

1. Mänge  liikumisminutiteks tunnis - Merit Puna
2. Vaikuseminutid - Sirli Biene
3. Uusi võimalusi digivahendite kasutamisel - Laine Aluoja
4. Lepituseni iseenda eluga - Tiiu Schüts
5. Projekt „Hooliv  klass“ -  hooliv  Evely Siimsoo
6. Omaloominguline kava  „Siit nurgast ja sealt nurgast jõululauda kokku“

Ettevõtliku kooli baaskoolitus

7. detsembril ettevõtliku kooli baaskoolitus kõigile koolitöötajatele.

Koolituse kava:

12:45 -13:00 Registreerumine

13:00 -14:30 Koolituse 1. osa

14:30-14:45 kohvipaus

Koolituse tulemusena osaleja:

…mõistab, milleks on vaja ettevõtlikkust

…teab, millised on sidusrühmade probleemid

…teab, mis on haridusprogramm “Ettevõtlik kool”

…teeb vahet ettevõtlikul õppel ja ettevõtlusõppel

…teadvustab koostööpartnerite olemasolu vajadust ja nende rolli õppetöös

…teab, millised on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” süsteemse rakendamise etapid esimestest sammudest jätkusuutliku “Ettevõtliku kooli” tekkeni

Koolitaja Reelika Lepik

Kriidiku metoodika

Õpetajate päeval oli algklasside õpetajatel külas KRIIDIK . Kriidikuga koos tuli ka tema "ema" ehk looja Evelyn Eihhorst.

 KRIIDIK on uuenduslik õppe- ja mänguasi, mis teeb õppimise lõbusaks. Koos KRIIDIKUGA saab õppida erinevates ainetundides.
Õpetajad õppisid ja Kriidik õpetas. Väga lõbus oli.
Suured tänud õpetaja Teale, kes Kriidiku külla kutsus!
 
Täpsemalt saab Kriidiku kohta lugeda http://kriidik.ee/

Blanketid õpetajale

Koolituse taotlus

Koolituse aruanne

Puhkuse taotlus

Puhkuse katkestamise taotlus

Lapsehoolduspuhkuse taotlus

Hoolsuse ja käitumise hindamismudelid

Oska märgata ja aidata

5. jaanuaril toimus Olustveres koolitus õpetajatele teemal „Vägivaldse konflikti olemusest ja võimalikust vältimisest koolis“.

Lektoriks oli Politsei- ja Piirvalveameti Lõuna prefektuuri teabebüroost vanemkorrakaitseametnik Marina Paddar