18 | 08 | 2018

Tänu lapsevanemalt seltskonnatantsu võistluse korraldajatele

Õpetajad  MARJU MEI  ja ÜLLE  TAMMELA!  

Tahtsin tänada Teid  toreda seltskonnatantsu võistluse eest. Meie Mial küll ei vedanud kuna õigel tantsupartneril oli jalg kipsis, kuid sai kenasti ka paralleelklassi poisiga hakkama. Miks ei võiks see ollagi meie koolis kõikides vanusegruppides kohustuslikuks õppeaineks? Oleks meie kooli eripära! Ka meie saime kunagi  Mia isaga  oma esimesed tantsusammud just Türi koolist.
Ilusat suve ootust!

Mia ema Regina Nõmmik

Kadri Toomsalu tänu

Tänan õpetaja Kerli Rüüti ja tema armsaid 2b klassi lapsi-  ülimalt soe ja meeldiv oli teie juures.
Väga vahva on hommikuringi mõte.
Mõtlen teie peale iga kord, kui kingitud tassist teed joon. Lummavat sügist! 
 
Kadri Toomsalu
Lottemaa Teemapark

Õigekirjakonkursi korraldamine

Suur aitäh Türi Põhikoolile õigekirjakonkursi väga ladusa korralduse eest, samuti kõigile õpetajatele õpilaste ettevalmistamise eest.
 
 
Lugupidamisega
Anne Kivimäe
emakeeleõpetajate ainesektsiooni esimees

Tänu lapsevanemalt meie liikumispeo korraldajatele

4. veebruaril toimus Türi kultuurikeskuses meie kooli Liikumispidu.

Liikumispeol esinesid õpilased kõikidest klassidest.

Peost said osa esinejate koolikaaslased, õpetajad, vilistlased ja õpilaste vanemad.

Lapsevanem Katrin Soomets kirjutas: "Tahan jagada enda vägevat emotsiooni ja kiita kõiki liikumispeo korraldajaid. Suurepärane tulemus! Aitäh!"

 

Tänud

Õppekäigul osalejate nimel tänan meiega jagatud informatsiooni eest. Saime teadmisi, mida ja kuidas teie eeskujul tugisüsteemis- ja tegevustes paremaks muuta.
Aitäh!
 
Jaksu, teotahet ja loovust kogu kooliperele edaspidiseks! 

Lugupidamisega
Anne Roos
haridusspetsialist
Tapa Vallavalitsus
3229 684