30 | 04 | 2017

Kadri Toomsalu tänu

Tänan õpetaja Kerli Rüüti ja tema armsaid 2b klassi lapsi-  ülimalt soe ja meeldiv oli teie juures.
Väga vahva on hommikuringi mõte.
Mõtlen teie peale iga kord, kui kingitud tassist teed joon. Lummavat sügist! 
 
Kadri Toomsalu
Lottemaa Teemapark

Õigekirjakonkursi korraldamine

Suur aitäh Türi Põhikoolile õigekirjakonkursi väga ladusa korralduse eest, samuti kõigile õpetajatele õpilaste ettevalmistamise eest.
 
 
Lugupidamisega
Anne Kivimäe
emakeeleõpetajate ainesektsiooni esimees

Tänu lapsevanemalt meie liikumispeo korraldajatele

4. veebruaril toimus Türi kultuurikeskuses meie kooli Liikumispidu.

Liikumispeol esinesid õpilased kõikidest klassidest.

Peost said osa esinejate koolikaaslased, õpetajad, vilistlased ja õpilaste vanemad.

Lapsevanem Katrin Soomets kirjutas: "Tahan jagada enda vägevat emotsiooni ja kiita kõiki liikumispeo korraldajaid. Suurepärane tulemus! Aitäh!"

 

Tänud

Õppekäigul osalejate nimel tänan meiega jagatud informatsiooni eest. Saime teadmisi, mida ja kuidas teie eeskujul tugisüsteemis- ja tegevustes paremaks muuta.
Aitäh!
 
Jaksu, teotahet ja loovust kogu kooliperele edaspidiseks! 

Lugupidamisega
Anne Roos
haridusspetsialist
Tapa Vallavalitsus
3229 684

Hea kooli edendaja

10. detsembril tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus "Hea kooli edendaja" tiitliga Türi Põhikooli.

Türi Põhikooli tunnustame teadliku väärtuskasvatuse ja väärtuskasvatuse tundide rakendamise ning järjepidevust kujundava keskkonna loomise eest.

Palju õnne!

Tartu Ülikooli eetikakeskuse nimel on mul hea meel teile saata "Hea kooli edendaja" logo. Kirjale on lisatud ka "Hea kooli edendaja" auhinna ja logo statuut.

Video tunnustamisest on järelvaadatav eetikaveebi kodulehel http://www.eetika.ee/et/konverents2015-ettekanded

Nele Punnar
TÜ eetikakeskus