26 | 09 | 2018

Leiutajate konkurss

Hea noor leiutaja ja õpetaja!

Ootame jälle leiutajate konkursile ideid, mis lahendaks mõne igapäevaelus ette tuleva probleemi või kitsaskoha. Konkreetset teemat leiutiste ideedele ei ole, peaasi, et lahendus aitaks ümbritsevat paremaks muuta.


Õpilasleiutajate riiklikule konkursile kutsume osalema kõiki õpilasi esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini nii üldharidus- kui kutsekoolidest.

Tähtpäev: 15. oktoober 2014
Teema: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või kitsaskohti.
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.–12. klassini
Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad parimaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on edukaimale koolile. Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita rahvusvahelisele õpilasleiutajate olümpiaadile Gruusiasse ja üks Ameerikasse INTELi teadusfestivalile.
Lisaauhinnad annavad välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium,  Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus ja Energia Avastuskeskus.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle 11. detsembril Energia Avastuskeskuses Tallinnas.

Esitatud ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Konkursi tingimused

Konkursile esitatav leiutis peab olema uudne ja aitama lahendada mõne probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, lisaks loe vanema vanuseastme töödele esitatavatse muutunud nõuetest konkursi kodulehelt.

  • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele.
  • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2013, 2014).
  • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
  • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
  • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid .
  • Konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt osalusvormi kauduja ka paberil. Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Pabertöö tagaküljel peab olema leiutise pealkiri (nimetus), autori nimi, kool ja klass ning kui juhendaja on, siis ka juhedaja nimi.

NB!Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm. Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt  http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/

Konkurss toimub sel aastal juba seitsmendat korda, varasematel aastatel on esitatud kokku ligi 4000 leiutist enam rohkem kui 220st  erinevast koolist.  Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist.
Varasemate konkursside  tulemused leiate meie kodulehelt www.etag.ee/teadpop

Luulekonkurss

Osale Perenaise saia luuletusvõistlusel!

Parimad saavad kingituseks põneva klassiekskursiooni Eesti Pagari leivatehasesse Paides, kus valmib aastas ligi 20 000 000 kg pagaritooteid.

Osalemine on lihtne:

1. Kirjuta koos klassiga luuletus saiast.
2. Saada luuletus meile hiljemalt 30.septembril siit!


Lisaks iganädalased vaheloosimised, kus kingituseks parim valik Eesti Pagari tooteid kogu klassile!

Võitjad kuulutatakse välja 14. oktoobril.

ROBOTEX

Robotex`i meeskond kutsub Teid osalema loovatel konkurssidel!

Kui Sulle meeldib joonistamine nii paberil kui arvutis, siis on sul võimalus osaleda

Joonistuskonkursil teemadel - 

1. - 6. klassi õpilastele: „Robot ja mina“;

7. - 9. klassi õpilastele: „Kui mina oleksin robot...

Digitaaljoonistuskonkursil teemadel -          

1. - 6. klass õpilastele: „Robotõpetaja“;

7. klass ja vanemad: „2100“.

Kui Sulle aga meeldib foto- ja videomaailm, siis on sul võimalus osaleda:

Fotokonkursil teemal - „Robotselfie“;

Videokonkursil teemal - „Maailm läbi roboti silmade“.

Loovate konkursside reeglid ja tähtajad leiad leheküljelt: http://www.robotex.ee/node/2656

 

Konkurss "Eesti koolilaste metsapostkaart"

Kutsume  õpilasi võtma osa konkursist „Eesti koolilaste metsapostkaart“ Sel aastal juba 12. kord.

Eelmisel aastal

saadeti konkursile 1272 postkaarti.

Sel aastal on konkursil väikesed muudatused. Aga rohkem infot leiate siit:

http://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2014

 

Konkurss „Söögivahetund"

Õpilaste loovtööde konkurss „Söögivahetund“: Reklaam koolitoidule

„Söögivahetund" on kooliõpilaste loovtööde konkurss, mis võimaldab noortel mõelda kaasa tervisliku koolilõuna teemadel. 

2013. a konkursi teemaks on „Reklaam koolitoidule". 

Konkursitööde esitamise tähtaeg: hiljemalt 23. oktoobril 2014.

Töid hinnatakse ja auhinnad antakse välja kolmele parimale kahes vanuserühmas: 1.–4. klass ja 5.–9. klass.
Eraldi antakse välja üks suur grupiauhind 5.–12. klasside parimale videole.

Tulemused avalikustatakse Terviseinfo portaalis hiljemalt 20. novembril 2014.

Loe konkursi kohta lisaks siit ja vaata osalemistingimusi siit.

Allikas http://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/details/1036-opilaste-loovtoode-konkurss-soogivahetund