18 | 08 | 2018

Õpetajate ekspertgrupp

Juhataja:

Ülle Tammela - õppealajuhetaja

Liikmed:

1.       Kadri Tammar - eesti keele ja kirjanduse ainesektsiooni juht

2.       Evely Siimsoo - võõrkeelte ainesektsiooni juht

3.       Meeli Savolainen - loodusainete ainesektsiooni juht

4.       Elve Jaansalu - matemaatika ja informaatika ainesektsiooni juht

5.       Maigi Martjak - oskusainete ainesektsiooni juht

6.       Merle Vantsi - kehalise kasvatuse ainesektsiooni juht

7.       Kerli Rüüt - klassiõpetajate ainesektsiooni juht

8.       Sirli Biene - tugiõppe sektsiooni juht

 

Share