23 | 10 | 2017

Õppenõustamiskomisjon

Türi Põhikooli õppenõustamiskomisjon

Juhataja

Sirli Biene, HEV-koordinaator

Aseesimees

Ülle Tammela, õppealajuhataja

Liikmed:

Ervin Jürisoo, direktor

Helmut Bachman, sotsiaalpedagoog

Vastavalt vajadusele kaasatakse klassijuhataja, aineõpetaja, õpiabiõpetaja jt.

Share