18 | 08 | 2018

Klassijuhatajatekogu

2016./2017. õ.a.

Ülle Värnik - 1.a klass
Marju Mei - 1.b klass
Marika Roosileht - 1.c klass
Ülle Luste - 2.a klass
Ellen Roosileht - 2.b klass
Külli Jäätma - 2.c klass
Kati Sagar - 3.a klass
Kerli Rüüt - 3.b klass
Eva Mager - 3.c klass
Jaanika Eik - 4.a klass
Anneli Talviste - 4.b klass
Marika Lõhmus- 4.c klass
Anu Jüris  - 5.a klass
Eve Laur - 5.b klass
Kristi Rikk -  5.c klass
Sirli Biene - 6.a klass
Elve Jaansalu - 6.b klass
Tõnis Ohu - 6.c klass
Reet Libe - 7.a klass
Karen Kiik - 7.b klass
Lea Allik - 7.c klass
Piret Männilaan  - 8.a klass
Aina Sootla - 8.b klass
Evely Siimsoo - 8.c klass
Maigi Martjak - 9.a klass
Kadri Tammar - 9.b klass
Tiiu Schüts - 9.c klass
Ehte Kurrikoff - väikeklass 1
Meeli Savolainen - väikeklass 2
 

Share