22 | 08 | 2017

Klassijuhatajatekogu

2016./2017. õ.a.

Ülle Luste - 1a klass
Ellen Roosileht - 1b klass
Külli Jäätma - 1c klass
Kati Sagar - 2a klass
Kerli Rüüt - 2b klass
Eva Mager - 2c klass
Ülle Värnik - 3a klass
Marju Mei - 3b klass
Marika Roosileht - 3c klass
Anu Jüris  - 4a klass
Eve Laur - 4b klass
Kristi Rikk -  4c klass
Sirli Biene - 5a klass
Elve Jaansalu - 5b klass
Tõnis Ohu - 5c klass
Reet Libe - 6a klass
Marika Lõhmus - 6b klass
Lea Allik - 6c klass
Piret Männilaan  - 7a klass
Aina Sootla - 7b klass
Evely Siimsoo - 7c klass
Maigi Martjak - 8a klass
Kadri Tammar - 8b klass
Tiiu Schüts - 8c klass
Jaanika Eik - 9a klass
Ella Põder - 9b klass
Anneli Talviste - 9c klass
Ehte Kurrikoff - väikeklass 1
Meeli Savolainen - väikeklass 2
Liina Lehis - LÕK

Share