18 | 08 | 2018

Ainesektsioonid

EESTI KEEL- SOTSIAALAINED

1.     Kadri Tammar - juhataja

2.      Kristi Rikk

3.      Liivi Pajur

4.      Anneli Talviste

5.      Eve Laur

6.      Aina Sootla

7.     Marika Roosileht

8.   Anu Jüris

9.    Ellen Roosileht

OSKUSAINED

1.      Maigi Martjak- juhataja

2.      Peeter Kruusement

3.      Kerli Rüüt

4.       Ella Põder

5.      Tiiu Schüts

6.      Tea Saar

7.      Ulvi Mäesalu

8.     Helmut Bachman

VÕÕRKEELED

1.      Evely Siimsoo- juhataja

2.      Maive Mänd

3.      Piret Männilaan

4.      Jaanika Eik

5.     Tõnis Ohu

6.      Merike Loikmaa

7.      Ella Põder

8.     Aina Sootla

9.      Karen Kiik

MATEMAATIKA- INFORMAATIKA

1.      Elve Jaansalu- juhataja

2.      Lea Allik

3.      Laine Aluoja

4.     Marika Lõhmus

5.    Sirli Biene

6.    Anu Jüris

LOODUSAINED

1.      Meeli Savolainen- juhataja

2.      Ella Põder

3.      Reet Libe

4.      Marika Lõhmus

5.      Piret Ohu

KEHALINE KASVATUS

1.      Merle Vantsi- juhataja

2.      Saida Saharov

3.      Veiko Valang

4.      Villi Vantsi

KLASSIÕPETAJAD

1.      Külli Jäätma- juhataja

2.      Eva Mager

3.      Marju Mei

4.      Ellen Roosileht

5.      Marika Roosileht

6.      Kati Sagar

7.      Ülle Värnik

8.      Ülle Luste

9.      Kerli Rüüt

TUGIÕPE

1.      Sirli Biene- juhataja

2.      Margit Alberg

3.      Reet Talva

4.      Ly Paas

5.      Imbi Männik

6.      Maret Trampas

8.      Ehte Kurrikoff

9.      Reine Reiska

Share