22 | 08 | 2017

Ainesektsioonid

EESTI KEEL- SOTSIAALAINED

1.     Kadri Tammar - juhataja

2.      Kristi Rikk

3.      Liivi Pajur

4.      Anneli Talviste

5.      Eve Laur

6.      Aina Sootla

7.     Marika Roosileht

8.      Sirle Võtti

9.     Anu Jüris

10.   Ellen Roosileht

OSKUSAINED

1.      Maigi Martjak- juhataja

2.      Peeter Kruusement

3.      Kerli Rüüt

4.       Ella Põder

5.      Tiiu Schüts

6.      Tea Saar

7.      Ulvi Mäesalu

8.     Helmut Bachman

VÕÕRKEELED

1.      Evely Siimsoo- juhataja

2.      Maive Mänd

3.      Piret Männilaan

4.      Jaanika Eik

5.     Tõnis Ohu

6.      Merike Loikmaa

7.      Ella Põder

8.     Aina Sootla

9.      Karen Kiik

MATEMAATIKA- INFORMAATIKA

1.      Elve Jaansalu- juhataja

2.      Lea Allik

3.      Laine Aluoja

4.     Marika Lõhmus

5.    Sirli Biene

6.    Anu Jüris

LOODUSAINED

1.      Meeli Savolainen- juhataja

2.      Ella Põder

3.      Reet Libe

4.      Marika Lõhmus

5.      Kristiin Valdre

KEHALINE KASVATUS

1.      Merle Vantsi- juhataja

2.      Sandra Alusalu

3.      Veiko Valang

4.      Villi Vantsi

KLASSIÕPETAJAD

1.      Külli Jäätma- juhataja

2.      Eva Mager

3.      Marju Mei

4.      Ellen Roosileht

5.      Marika Roosileht

6.      Kati Sagar

7.      Ülle Värnik

8.      Ülle Luste

9.      Kerli Rüüt

TUGIÕPE

1.      Sirli Biene- juhataja

2.      Margit Alberg

3.      Reet Talva

4.      Ly Paas

5.      Imbi Männik

6.      Maret Trampas

8.      Ehte Kurrikoff

9.      Reine Reiska

10.    Liina Lehis

Share